Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3

Lista zwi▒zkˇw / tabela dopiero powstaje


¯ywicaChmiel zwyczajny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Chrzan pospolity
Ciemiê¿yca bia³a
┬ŽluzGrzybie├▒ bia┬│y
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorczyca bia┬│a
Fio┬│ek wonny
Podbia┬│ pospolity
Bez czarny
3-glukozyd delfinidynyFio┬│ek tr├│jbarwny
AlantoinêFarbownik lekarski
AlantorinêKokornak powojnikowy
Alfa-felandrenArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Biedrzeniec mniejszy
Alfa-pinenArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Alkaidy indoloweBarwinek pospolity
Alkaloid dyktaminêDyptam jesionolistny
Alkaloid magnoflorynyKokornak powojnikowy
Alkaloid wiolinêFio³ek wonny
AlkaloidyGoryczka troje┬Âciowa
Czerniec gronkowy
Ciemiernik zielony
Farbownik lekarski
Bobrek tr├│jlistkowy
Mak lekarski
Ciemiê¿yca bia³a
Alkaloidy atropinaBieluñ dziêdzierzawa
Alkaloidy pirolizydynowePodbia┬│ pospolity
Farbownik lekarski
Alkaloidy seskwiterpenoweGrzybie├▒ bia┬│y
Alkaloidy skopolaminaBieluñ dziêdzierzawa
Alkaloidy steroloweCiemiê¿yca bia³a
Alkaloidy tropinowe-apoatropinaBieluñ dziêdzierzawa
Alkaloidy tropinowe-atropinaBieluñ dziêdzierzawa
Alkaloidy tropinowe-beladoninaBieluñ dziêdzierzawa
Alkaloidy tropinowe-hioscyaminaBieluñ dziêdzierzawa
Alkaloidy tropinowe-skopolaminaBieluñ dziêdzierzawa
AlkanyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Alkohol benzynowyFio┬│ek wonny
AllicynaCzosnek nied┬╝wiedzi
AlliininaCzosnek nied┬╝wiedzi
AmarogentynaGoryczka troje┬Âciowa
AminokwasyKokoryczka wielokwiatowa
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
AminyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
AnemoninyJaskier jadowity
AngelicynaArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
AntocyjanyFio┬│ek tr├│jbarwny
Fio┬│ek wonny
Bez hebd
ApigenineCzy┬Âcica storzyszek
ArbutynaBagno zwyczajne
ArgininêBarszcz zwyczajny
AsparaginaKokoryczka wielokwiatowa
Chrzan pospolity
AstragalinaGorczyca bia┬│a
AwikularynaPodbia┬│ pospolity
AzulenBiedrzeniec mniejszy
B-karofilenChmiel zwyczajny
B-karotenFio┬│ek tr├│jbarwny
BarwnikiCiemiê¿yca bia³a
BergaptenBarszcz zwyczajny
Bergapten
BetulinyBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
BetulozydBrzoza brodawkowata
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Bia┬│koFenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
ButulaprenolBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
CBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bodziszek cuchn┬▒cy
Chrzan pospolity
CeliaminaCiemiernik zielony
CholinaKokornak powojnikowy
Farbownik lekarski
Cukier inwertowanyBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
CukryBiedrzeniec mniejszy
Fio┬│ek wonny
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Barszcz zwyczajny
Bez czarny
DeoksynufarydynêGrzybieñ bia³y
Dwuhydrohelenalina
EnetolDyptam jesionolistny
Estry kwasu salicylowegoFio┬│ek psi
Fio┬│ek wonny
EugenolBiedrzeniec mniejszy
FarnezenChmiel zwyczajny
Fenelokwas chlorogenowyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Arnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Fenelokwas kawowyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Arnika g├│rska, kupalnik g├│rski
FenolBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Fenolokwas chlorogenowy
Fenolokwas cynarynaArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Arnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Fenolokwas ferulowyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Fenolokwas galusowyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
FenolokwasyBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Podbia┬│ pospolity
Bobrek tr├│jlistkowy
Mak lekarski
Fenolokwasy wolneArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Fenolokwasy zwi┬▒zaneArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
FitosteroleArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
FlawonoidyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Babka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn┬▒cy
Kokornak powojnikowy
Grzybie├▒ bia┬│y
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Podbia┬│ pospolity
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Farbownik lekarski
Czy┬Âcica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Flawonoidy rutozydBluszcz pospolity
Flawonoidy-kwarcetynaBagno zwyczajne
FoliamentynêBobrek trójlistkowy
FuranokumarynyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Gorysz pag├│rkowaty
Gorysz b┬│otny
Barszcz zwyczajny
Gamma-betulenolBrzoza omszona
GarbnikiBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn┬▒cy
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Podbia┬│ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemiê¿yca bia³a
Garbniki katechinoweBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Gaulterna
GaulterynaFio┬│ek wonny
GencjlutynaGoryczka troje┬Âciowa
Gencjnin├¬Goryczka troje┬Âciowa
Bobrek tr├│jlistkowy
GencjopikrozydGoryczka troje┬Âciowa
GeraninaBodziszek cuchn┬▒cy
GermarynêCiemiê¿yca bia³a
GerminêCiemiê¿yca bia³a
GermitrynêCiemiê¿yca bia³a
Glikozyd cyjanogennyBez czarny
Glikozyd izosiarkocyjanowyChrzan pospolity
Glikozyd izotiocyjanianowyGorczyca bia┬│a
Glikozyd ranunkulinyJaskier jadowity
Glikozyd salicylanu metyluFio┬│ek tr├│jbarwny
Glikozyd skoparynêFio³ek trójbarwny
Glikozyd synalbinêGorczyca bia³a
GlikozydyFio┬│ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez czarny
Glikozydy antocyjnoweBez czarny
Glikozydy bufadienolidoweCiemiernik zielony
Glikozydy irydowe aukubinêBabka lancetowata, babka w±skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Glikozydy irydowe katalpolBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Glikozydy saponinowe-pochodne diosgeninyKokoryczka wielokwiatowa
Glikozydy saponinowe-pochodne tigogeninyKokoryczka wielokwiatowa
Glukozynolat synalbinyGorczyca bia┬│a
GlutaminaBarszcz zwyczajny
GoryczeDyptam jesionolistny
Barwinek pospolity
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
GwajakolBrzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Brzoza omszona
Hederakozyd BBluszcz pospolity
Hederakozyd cBluszcz pospolity
HeksanolFio┬│ek wonny
HeleborynyCiemiernik zielony
HelebrynyCiemiernik zielony
HelenalinaArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
HiperozydPodbia┬│ pospolity
HumulenChmiel zwyczajny
HumulonChmiel zwyczajny
HydroksykumarynaBarszcz zwyczajny
ImperatorynaGorysz b┬│otny
InulinaDziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
IrydoidArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Bobrek tr├│jlistkowy
IzeugenolBiedrzeniec wielki
IzoborneolFio┬│ek wonny
izogeraninaBodziszek cuchn┬▒cy
IzohumulonChmiel zwyczajny
IzoimperatorynaArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
IzokwercetynaMak lekarski
IzopalustrynaGorysz b┬│otny
IzopimpinelinaBarszcz zwyczajny
Izosiarkocyjanin alliluChrzan pospolity
IzowinkaminaBarwinek pospolity
KBabka zwyczajna, babka wiêksza
KarotenoidyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Fio┬│ek tr├│jbarwny
KemoferolChmiel zwyczajny
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
KodeinaMak lekarski
KrezolBrzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Brzoza omszona
KrezotBuk zwyczajny
Ksantotoksyna
KumarynaBarszcz zwyczajny
KumarynyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
KwarcetynaCzy┬Âcica storzyszek
Bez czarny
Mak lekarski
Kwas arystolochiowyKokornak powojnikowy
Kwas chlorogenowyBez czarny
Biedrzeniec wielki
Kwas cytrynowyBodziszek cuchn┬▒cy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Kwas fumarowyMak lekarski
Kwas jab┬│kowyBodziszek cuchn┬▒cy
Bez czarny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Kwas kawowyCzy┬Âcica storzyszek
Mak lekarski
Kwas kumarynowyCzy┬Âcica storzyszek
Kwas mekonowyMak lekarski
Kwas mlekowyMak lekarski
Kwas syryngowyCzy┬Âcica storzyszek
Kwas szikimowyBez czarny
Kwas ursolowyCzy┬Âcica storzyszek
Barwinek pospolity
Kwas waniliowyCzy┬Âcica storzyszek
Mak lekarski
Kwasy ┬┐ywicoweBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Kwasy fenolowe chlorogenowy
Kwasy fenolowe terulowyBez czarny
Kwasy fenolowe-chlorogenowyBluszcz pospolity
Bez czarny
Kwasy fenolowe-kawowyBluszcz pospolity
Bez czarny
Kwasy goryczoweChmiel zwyczajny
Kwasy organiczneGrzybie├▒ bia┬│y
Czy┬Âcica storzyszek
Bez czarny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Brzoza omszona
Mak lekarski
Kwasy t┬│uszczoweArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Laktony seskwiterpenowe dwuhydrohelenalinaArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Laktony seskwiterpenowe helenalinaArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
laktony seskwiterpenowe typu gwajanu (arnikolidy A, B, C, D, helenalinê i jej estry)Arnika górska, kupalnik górski
LedolBagno zwyczajne
LeukoantocyjanidynyBarwinek pospolity
limonenGorysz b┬│otny
Dyptam jesionolistny
LoganinyBobrek tr├│jlistkowy
LupulonChmiel zwyczajny
LuteolinêFio³ek trójbarwny
Czy┬Âcica storzyszek
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Makrolakton pentadekanolidArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
MentafolinêBobrek trójlistkowy
MetylobutenolChmiel zwyczajny
MircenChmiel zwyczajny
MirozynaChrzan pospolity
MirozynazaChrzan pospolity
MirycetynyBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
MirycynaBagno zwyczajne
MonotropitozydFio┬│ek wonny
MorfinaMak lekarski
NaskapinaMak lekarski
NeufarydynaGrzybie├▒ bia┬│y
NonadienFio┬│ek wonny
NoskopinaMak lekarski
NufaraminaGrzybie├▒ bia┬│y
NufarminaGrzybie├▒ bia┬│y
OksypeucedaninaGorysz b┬│otny
Olej t┬│ustyGorczyca bia┬│a
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
OlejekGorysz b┬│otny
Fio┬│ek wonny
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Podbia┬│ pospolity
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Bez czarny
Bez hebd
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
Biedrzeniec wielki
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Olejek eterycznyBagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Bodziszek cuchn┬▒cy
Kokornak powojnikowy
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Gorczyca bia┬│a
Barszcz zwyczajny
Olejek eterycznyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Olejek lotnyDyptam jesionolistny
Olejek makowyMak lekarski
Olejek z salicylanem metyluBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
OpiumMak lekarski
PalustrolBagno zwyczajne
PalustrynaGorysz b┬│otny
PapawerynaMak lekarski
ParmonFio┬│ek wonny
PektynyBez czarny
PeptydyBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
PerwincynaBarwinek pospolity
PimpinelinaBarszcz zwyczajny
PirokatecholBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Pochodna fenylopropanuGorczyca bia┬│a
pochodna izosiarkocyjanianu p-hydroksybenzyluGorczyca bia┬│a
Pochodne apigeninyBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Pochodne cyjanidynyBez czarny
Pochodne delfinidynyFio┬│ek wonny
Pochodne jononuFio┬│ek wonny
Pochodne kemferoluArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Bodziszek cuchn┬▒cy
Grzybie├▒ bia┬│y
Bez czarny
Bobrek tr├│jlistkowy
Pochodne kumarynyBiedrzeniec mniejszy
Gorysz pag├│rkowaty
Pochodne kwarcetynyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Bodziszek cuchn┬▒cy
Grzybie├▒ bia┬│y
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Pochodne kwasu oleanolowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Pochodne kwasu salicylowegoFio┬│ek wonny
PoliacetylenyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
PotasBabka zwyczajna, babka wiêksza
ProtalkoidGorczyca bia┬│a
ProtoanemoninyJaskier jadowity
Protowertaryna ACiemiê¿yca bia³a
Protowertaryna BCiemiê¿yca bia³a
RutozydFio┬│ek tr├│jbarwny
Bez czarny
RutynaPodbia┬│ pospolity
SafondynaBarszcz zwyczajny
Saluteryczne flawonoidyBrzoza brodawkowata
Saluteryczne olejekBrzoza brodawkowata
Saluteryczne saponinyBrzoza brodawkowata
SambunigrynaBez czarny
SaponaretynaFio┬│ek tr├│jbarwny
SaponarynaFio┬│ek tr├│jbarwny
Saponin triterpenowyBluszcz pospolity
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Fio┬│ek wonny
SaponinyFio┬│ek wonny
Ciemiernik zielony
Bez hebd
Biedrzeniec wielki
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Saponiny tr├│jterpenoweCzy┬Âcica storzyszek
Bez hebd
SekologaninêBobrek trójlistkowy
SeskwiterpenyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Brzoza brodawkowata
Seskwiterpeny-alfa-butulenolBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Siarczki alliloweCzosnek nied┬╝wiedzi
Sinigryna
SitosterolKokoryczka wielokwiatowa
SkopoletynaBarszcz zwyczajny
SkrobiaGrzybie├▒ bia┬│y
Sole cynkuPodbia┬│ pospolity
Sole magnezuMak lekarski
Sole mineralneGorczyca bia┬│a
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Chrzan pospolity
Sole potasu
Sole wapniaMak lekarski
Chrzan pospolity
Chrzan pospolity
SpireozydFio┬│ek tr├│jbarwny
Spirintialamina
SprintilaminêCiemiernik zielony
SprintilinêCiemiernik zielony
SteroleBluszcz pospolity
Bez czarny
Mak lekarski
StigmasterolFenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Substancje goryczoweGorysz pag├│rkowaty
Gorysz b┬│otny
SwerozydBobrek tr├│jlistkowy
SynapinaGorczyca bia┬│a
T┬│uszczMak lekarski
TabainaMak lekarski
TerpenyChmiel zwyczajny
Dyptam jesionolistny
Tlenek carlinaDziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
TriterpenyBez czarny
Brzoza omszona
Tr├│jterpenowe sapononinyBiedrzeniec mniejszy
Tr├│jterpenyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Podbia┬│ pospolity
TusilaginaPodbia┬│ pospolity
TymohydrochinonArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Tymol i jego ester,Arnika g├│rska, kupalnik g├│rski
UmbelliferonBarszcz zwyczajny
UndekanonFio┬│ek wonny
WaniliaFio┬│ek wonny
W├¬glowodanyGoryczka troje┬Âciowa
WialutozydFio┬│ek tr├│jbarwny
Wielosiarczki alliloweCzosnek nied┬╝wiedzi
WikaminaBarwinek pospolity
WiolaksatynaFio┬│ek tr├│jbarwny
WiolatozydFio┬│ek wonny
Witamina AChrzan pospolity
Witamina BBez czarny
Chrzan pospolity
Witamina CCzosnek nied┬╝wiedzi
Bez czarny
Zwi┬▒zki ┬┐ywicoweBiedrzeniec mniejszy
Zwi┬▒zki ┬ÂluzoweBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Grzybie├▒ bia┬│y
Farbownik lekarski
Zwi┬▒zki acetylenoweBiedrzeniec wielki
Zwi┬▒zki aminoweGorczyca bia┬│a
Zwi┬▒zki bia┬│koweBiedrzeniec mniejszy
Gorczyca bia┬│a
Zwi┬▒zki flawonoidowe
Zwi┬▒zki garbnikoweGrzybie├▒ bia┬│y
Zwi┬▒zki gorzkieKokornak powojnikowy
Gorysz b┬│otny
Goryczka troje┬Âciowa
Zwi┬▒zki hydrolizuj┬▒ceGrzybie├▒ bia┬│y
Zwi┬▒zki krzemoweBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Zwi±zki mineralneBabka zwyczajna, babka wiêksza
Podbia┬│ pospolity
Zwi┬▒zki poliprenoloweBrzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Zwi┬▒zki siarkoweChmiel zwyczajny
Zwi±zki triterpenoweBabka zwyczajna, babka wiêksza
Gorysz b┬│otny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
ZygadeninêCiemiê¿yca bia³a