Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Storczyca kulista( (Du: Rosa Kugelorchis, Łac: Traunsteinera globosa)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-18
Autor : Lena 2014-01-18

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina storczykowe
Rodzaj storczyca
Gatunek storczyca kulista

Nazewnictwo

Storczyca kulista (Traunsteinera globosa (L.) Rchb.) – gatunek roÂśliny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). ÂŁaciĂąskÂą nazwĂŞ rodzajowÂą nadano jej dla uczczenia zasÂług austriackiego aptekarza Josepha Traunsteinera (przeÂłom XVIII i XIX w.).

Morfologia:

ÂŁodyga
Pojedyncza, wzniesiona, prosta, naga, o wysokoÂści 15-70 cm.
LiÂście
Ulistnienie skrĂŞtolegÂłe. LiÂście sinozielone, eliptyczne lub lancetowate. Posiada tylko kilka duÂżych liÂści (4-6).
Kwiaty
Zebrane na szczycie Âłodygi w zbity kwiatostan, który poczÂątkowo jest szerokostoÂżkowaty, póÂźniej bardziej kulisty. Kwiaty fioletowo-róÂżowe, doœÌ jasne o wydÂłuÂżonych dziaÂłkach, pachnÂące. Boczne dziaÂłki odstajÂą dopiero w czasie kwitnienia. WarÂżka ma dÂługoœÌ 3-8 mm, jest 3-Âłatkowa z ciemniejszymi plamkami; Âśrodkowa Âłatka jest najdÂłuÂższa i zgrubiaÂła na szczycie. Ostroga krótka i zgiĂŞta. Zal¹¿nia skrĂŞcona, prĂŞtosÂłup jasnoróÂżowy.

Biologia i ekologia:

Rozwój: bylina, geofit. Kwitnie od maja do lipca. Jak wszystkie roÂśliny storczykowate Âżyje w symbiozie z pewnym gatunkiem grzyba.
Siedlisko: ³¹ki, polany, murawy wysokogórskie. W górach wystĂŞpuje po piĂŞtro kosówki, zarówno na podÂłoÂżu wapiennym, jak i bezwapiennym. Gatunek ÂświatÂłolubny, ale znoszÂący przejÂściowe zacienienie. W Karpatach wystĂŞpuje do 1760 m n.p.m., w Sudetach do 1000 m n.p.m. RoÂśnie na glebach o odczynie od bardzo kwaÂśnego do obojĂŞtnego (pH 4,3-7,2).
Liczba chromosomów 2n= 42.

Zagrożenia i ochrona:

RoÂślina objĂŞta w Polsce Âścis³¹ ochronÂą gatunkowÂą. W ostatnich latach notuje siĂŞ spadek liczebnoÂści gatunku. Znaczna liczba jej stanowisk znajduje siĂŞ w karpackich parkach narodowych. ZagroÂżone sÂą jedynie stanowiska znajdujÂące siĂŞ poza parkami, gÂłównie wskutek zaorywania ³¹k i intensyfikacji gospodarki ³¹kowej.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w górach Europy: w Alpach, Pirenejach, Apeninach, Jurze, w Karpatach i Sudetach. W Polsce wystĂŞpuje gÂłównie w górach, gdzie jest doœÌ czĂŞsta. Poza górami, na przylegajÂącym niÂżu wystĂŞpuje znacznie rzadziej. Notowana tutaj byÂła na Podkarpaciu oraz w SÂłubicach i na ³¹kach koÂło Ojcowa.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Stanowisko słoneczne

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilość 15
Neottia nidus-avis(GnieÂźnik leÂśny), Dactylorhiza majalis(KukuÂłka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk bÂłotny), Dactylorhiza fuchsii(KukuÂłka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(KukuÂłka krwista), Cephalanthera rubra(BuÂławnik czerwony), Cephalanthera damasonium(BuÂławnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(ÂŻÂłobik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(TajĂŞÂża jednostronna), Orchis mascula(Storczyk mĂŞski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Roślina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilość 15
Neottia nidus-avis(GnieÂźnik leÂśny),
Dactylorhiza majalis(KukuÂłka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk bÂłotny),
Dactylorhiza fuchsii(KukuÂłka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(KukuÂłka krwista),
Cephalanthera rubra(BuÂławnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(BuÂławnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(ÂŻÂłobik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(TajĂŞÂża jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mĂŞski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),