Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szar¬≥at siny (Ang: Purple amaranth, (Du: Aufsteigender Fuchsschwanz, £ac: Amaranthus lividus)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd go¬ľdzikowce
Rodzina szar³atowate
Rodzaj szar³at
Gatunek szar³at siny

Nazewnictwo

Szar¬≥at siny, szar¬≥at t√™polistny, szar¬≥at szary[4] (Amaranthus lividus) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny szar¬≥atowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Osi¬Īga 20-60 cm wysoko¬∂ci. Ro¬∂lina jest naga, ciemnozielona.
£odyga
Le¬Ņ¬Īca i podnosz¬Īca si√™, silnie rozga¬≥√™ziona, mi√™sista, czerwono nabieg¬≥a i b¬≥yszcz¬Īca.
Korze√Ī
Palowy, gruby Рdo 2 cm ¶rednicy.
Li¶cie
Ulistnienie nakrzy¬Ņleg¬≥e. Li¬∂cie d¬≥ugoogonkowe, t√™po zako√Īczone z wyci√™ciem na szczycie, w nasadzie zw√™¬Ņaj¬Īce si√™. Na brzegu drobno z¬Ībkowane. Od spodu po¬≥yskuj¬Īce, a z wierzchu z plam¬Ī ja¬∂niejsz¬Ī lub ciemniejsz¬Ī od brzegu li¬∂cia.
Kwiaty
Zebrane w kuliste k¬≥√™biki w k¬Ītach li¬∂ci. Na szczycie p√™du skupione w przerywane, pozorne k¬≥osy. Okwiat z¬≥o¬Ņony z 3 w¬Īskich listk√≥w. Od spodu z b¬≥oniastymi, tr√≥jk¬Ītnymi podkwiatkami.
Owoc
Niep√™kaj¬Īcy orzech, 1-nasienny.
Nasiono
Kuliste o ¬∂rednicy 1,2-1,5 mm, ciemne, g¬≥adkie i po¬≥yskuj¬Īce.
Siewka
Podli¬∂cieniowa ¬≥ody¬Ņka jest cienka i ciemnoczerwona, do 1 cm d¬≥ugo¬∂ci. Li¬∂cienie w¬Īskie, do 8 mm d¬≥ugo¬∂ci i 1,5 mm szeroko¬∂ci. Od g√≥ry zielone, od do¬≥u czerwonawe.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna. Kwitnie od lipca do wrze¬∂nia. Wyst√™puje w miejscach ruderalnych oraz jako chwast na polach, w ogrodach i ugorach. Wymaga gleb suchych i ¬Ņyznych.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi z Europy po¬≥udniowej (obszaru ¬∂r√≥dziemnomorskiego). Na ziemie polskie zosta¬≥ zawleczony nie¬∂wiadomie, przypadkowo. Po raz pierwszy stwierdzony zosta¬≥ w 1826 r. w Gda√Īsku. Obecnie rozprzestrzeniony jest na terenie ca¬≥ej Polski. Na rodzime gatunki nie wywiera wp¬≥ywu. Status gatunku we florze Polski: kenofit.

Takson ten uznawany jest tak¬Ņe za podgatunek Amaranthus blitum L. subsp. oleraceus (L.) Costea Sp. pl. 2:990. 1753.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Ro∂lina jednoroczna

Kenofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (go¬ľdzikowate) -ilo∂ś 36
Melandrium album(Bniec bia¬≥y, Lepnica bia¬≥a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¬Īkol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gips√≥wka polna, ¬£yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez¬≥odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¬∂cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozd√™ta), Silene nutans(Lepnica zwis¬≥a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¬ľdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¬ľdzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¬ľdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¬ľdzik l¬∂ni¬Īcy), Dianthus gratianopolitanu(Go¬ľdzik siny), Dianthus plumarius(Go¬ľdzik postrz√™piony), Gypsophila repens(¬£yszczec rozes¬≥any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¬Īg pospolity), Silene baccifera (Wy¬Ņpin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¬∂nia pobrze¬Ņna¬† ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar¬≥at szorstki), Amaranthus lividus(Szar¬≥at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Sm√≥¬≥ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Caryophyllaceae (go¬ľdzikowate) -ilo∂ś 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K¬Īkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¬ľdzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¬ľdzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¬ľdzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¬ľdzik l¬∂ni¬Īcy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¬ľdzik siny),
Dianthus plumarius(Go¬ľdzik postrz√™piony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci¬Īg pospolity),
Silene baccifera (Wy¬Ņpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¬∂nia pobrze¬Ņna¬† ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),