Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Szar┬│at szorstki( (Du: Zur├╝ckgebogener Amarant, úac: Amaranthus retroflexus)
-
Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒ Pa┬╝dziernik
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-17
Autor : Lena 2014-01-17

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz┬▒d go┬╝dzikowce
Rodzina szar┬│atowate
Rodzaj szar┬│at
Gatunek szar┬│at szorstki

Nazewnictwo

Szar┬│at szorstki (Amaranthus retroflexus) – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny szar┬│atowatych.

Morfologia:

Pokr├│j
Dorasta do 80 (100) cm. Nazwa ro┬Âliny pochodzi od kr├│tkich szczecinek, kt├│rymi pokryta jest ca┬│a ro┬Âlina.
£odyga
Jasnozielona, wzniesiona i stosunkowo gruba.
Li┬Âcie
Ulistnienie nakrzy┬┐leg┬│e. Li┬Âcie du┬┐e, d┬│ugoogonkowe, ostro zako├▒czone, jasnozielone.
Kwiaty
Zebrane w k³êbiki, przy czym górne k³êbiki tworz± gêsty, czasami wiechowato rozga³êziony pozorny k³os na bezlistnym szczycie pêdu. Kwiaty zielone (czasami zaczerwienione), okwiat z³o¿ony z 5 dzia³ek, 5 prêcików. Pod k³êbikami przysadki zakoñczone kolcem d³u¿szym od listków okwiatu. W kwiatach ¿eñskich listki okwiatu têpe lub uciête, gór± rozszerzaj±ce siê, czasami zakoñczone kolcem. Kwiatostan jest wzniesiony.
Korze├▒
Palowy, o barwie r├│┬┐owej.
Owoc
Pêkaj±cy poprzeczn± szczelin± i otwieraj±cy siê wieczkiem.

Biologia i ekologia:

Ro┬Âlina jednoroczna. Kwitnie od lipca do pa┬╝dziernika. Siedliska: miejsca ruderalne. Gleby ┬Ârednie i ┬┐yzne, raczej wilgotne. Ro┬Âlina azotolubna. Jest uci┬▒┬┐liwym chwastem segetalnym, g┬│├│wnie w uprawach ro┬Âlin okopowych, kukurydzy i warzyw. Za pr├│g szkodliwo┬Âci uwa┬┐a si├¬ ju┬┐ obecno┬Â├Ž 0,1-0,2 okaz├│w tego chwastu na 1 m². Najwa┬┐niejsze w zwalczaniu tego chwastu jest zapobieganie wysiewaniu si├¬ nasion.

Siewka jest k├¬dzierzowato ow┬│osiona. Podli┬Âcieniowa ┬│ody┬┐ka jest naga i ciemnoczerwona, li┬Âcienie lekko pomarszczone, r├│wnow┬▒skie z dobrze widocznym nerwem ┬Ârodkowym, g├│r┬▒ zielone, na spodniej stronie fioletowo nabieg┬│e. pierwsze li┬Âcie jajowate, wyci├¬te na szczycie i podobnie ubarwione jak li┬Âcienie, ale z wyra┬╝n┬▒ pierzast┬▒ nerwacj┬▒.

Zastosowanie:

M┬│ode ro┬Âliny mog┬▒ by├Ž wykorzystywane na sa┬│atk├¬, starsze stanowi┬▒ warto┬Âciow┬▒ pasz├¬ dla ┬Âwi├▒. Ziele zawiera garbniki, sole mineralne, ponad 20% bia┬│ka, 200 mg% witaminy C. Jeszcze bardziej od┬┐ywcze s┬▒ nasiona – zawieraj┬▒ 9% t┬│uszczu, 19% bialka i 41% skrobi.

ZmiennosŠ:

Tworzy miesza├▒ce z szar┬│atem zielonym (Amaranthus x ozanonii Thell i inni.

Zasiŕg wystŕpowania:

Pochodzi prawdopodobnie z Ameryki Pó┬│nocnej. Do Polski zosta┬│ nie┬Âwiadomie, przypadkowo zawleczony. Po raz pierwszy stwierdzono jego wyst├¬powanie w pierwszej po┬│owie XIX w. na Nizinie ┬Žl┬▒skiej. W 1814 r. notowano go ju┬┐ w Opolu i Gda├▒sku. Obecnie wyst├¬puje pospolicie na terenie ca┬│ej Polski. Na rodzime gatunki nie wywiera wp┬│ywu. Status gatunku we florze Polski: kenofit.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Odwrotnie jajowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒ Pa┬╝dziernik

RoÂlina jednoroczna

Kenofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (go┬╝dzikowate) -iloŠ 36
Melandrium album(Bniec bia┬│y, Lepnica bia┬│a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K┬▒kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gips├│wka polna, ┬úyszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez┬│odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko┬Âcienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo┬┐ylinek tr├│jnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozd├¬ta), Silene nutans(Lepnica zwis┬│a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go┬╝dzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go┬╝dzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go┬╝dzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go┬╝dzik l┬Âni┬▒cy), Dianthus gratianopolitanu(Go┬╝dzik siny), Dianthus plumarius(Go┬╝dzik postrz├¬piony), Gypsophila repens(┬úyszczec rozes┬│any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci┬▒g pospolity), Silene baccifera (Wy┬┐pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze┬Ânia pobrze┬┐na┬á ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar┬│at szorstki), Amaranthus lividus(Szar┬│at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Sm├│┬│ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Caryophyllaceae (go┬╝dzikowate) -iloŠ 36
Melandrium album(Bniec bia┬│y, Lepnica bia┬│a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K┬▒kol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez┬│odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko┬Âcienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo┬┐ylinek tr├│jnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis┬│a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go┬╝dzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go┬╝dzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go┬╝dzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go┬╝dzik l┬Âni┬▒cy),
Dianthus gratianopolitanu(Go┬╝dzik siny),
Dianthus plumarius(Go¼dzik postrzêpiony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci┬▒g pospolity),
Silene baccifera (Wy┬┐pin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze┬Ânia pobrze┬┐na┬á ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar┬│at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar┬│at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Sm├│┬│ka pospolita),