Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Szczaw wodny( (Du: Wasser-Ampfer, Łac: Rumex aquaticus)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-19
Autor : Lena 2014-01-19

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
RzÂąd goÂździkowce
Rodzina rdestowate
Rodzaj szczaw
Gatunek szczaw wodny

Nazewnictwo

Szczaw wodny (Rumex aquaticus L.) – gatunek roÂśliny z rodziny rdestowatych.

Morfologia:

Pokrój
OkazaÂła bylina o wysokoÂści 90-175 cm.
LiÂście
Odziomkowe dÂługie do 50 cm, prawie dwa razy dÂłuÂższe od szerokoÂści, podÂługowato jajowate, zaostrzone z g³êboko sercowatÂą i zaokrÂąglonÂą nasadÂą. Na brzegach faliste. Górne liÂście jajowatolancetowate ze ÂściĂŞtÂą nasadÂą. Ogonki liÂściowe górÂą rynienkowate.
Kwiaty
Kwiaty obupÂłciowe, drobne, zebrany w gĂŞsty kwiatostan, w dolnej tylko czĂŞÂści nieco ulistniony. Okwiat zÂłoÂżony z 6 dziaÂłek w dwóch okóÂłkach, szyjki sÂłupka wolne. WewnĂŞtrzne dziaÂłki okwiatu sÂą szerokotrójkÂątniejajowate, caÂłobrzegie, bez guzków. MajÂą siatkowatÂą nerwacjĂŞ z sÂłabo uwydatnonymi gÂłównymi nerwami. ZewnĂŞtrzne, przylegajÂące dziaÂłki okwiatu majÂą dÂługoœÌ 2-3 mm.

Biologia i ekologia:

Bylina, hydrofit, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do sierpnia. Siedlisko: brzegi wód stojÂących i pÂłynÂących, szuwary trzcinowe, równieÂż ³¹ki. Liczba chromosomów 2n = 200(140).

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂące z szczawiem domowym, sz. gajowym, sz. kĂŞdzierzawym, sz. lancetowatym (R. x heterophyllus C.F.Schultz), sz. skupionym, sz. tĂŞpolistnym.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje na duÂżych obszarach Europy i Azji. W Polsce doœÌ rzadko na niÂżu i w niÂższych poÂłoÂżeniach górskich.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : PodÂługowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Kształt blaszki liścia : Sercowaty

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Hemikryptofit

-
RODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¹kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Koœcienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(GoŸdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(GoŸdzik kartuzek), Dianthus deltoides(GoŸdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(GoŸdzik lœni¹cy), Dianthus gratianopolitanu(GoŸdzik siny), Dianthus plumarius(GoŸdzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¹g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec biaÂły, Lepnica biaÂła),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(KÂąkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(GipsĂłwka polna, ÂŁyszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bezÂłodygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(KoÂścienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(MoÂżylinek trĂłjnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdĂŞta),
Silene nutans(Lepnica zwisÂła),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(GoÂździcznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(GoÂździk kartuzek),
Dianthus deltoides(GoÂździk kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(GoÂździk lÂśniÂący),
Dianthus gratianopolitanu(GoÂździk siny),
Dianthus plumarius(GoÂździk postrzĂŞpiony),
Gypsophila repens(ÂŁyszczec rozesÂłany),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(ZawciÂąg pospolity),
Silene baccifera (WyÂżpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(SzarÂłat szorstki),
Amaranthus lividus(SzarÂłat siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),