Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szczodrzeniec ruski(( £ac: Chamaecytisus ruthenicus)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-05-08
Autor : Lena 2014-05-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj szczodrzeniec

Nazewnictwo

Szczodrzeniec ruski (Chamaecytisus ruthenicus) – gatunek ro¬∂lin nale¬Ņ¬Īcy do rodziny bobowatych.

Morfologia:

Pokrój
Krzew o wysoko¶ci do 1,5 m.
£odyga
Ma rózgowate, grubsze i sztywniejsze p√™dy, ni¬Ņ szczodrzeniec rozes¬≥any i s¬Ī one przewa¬Ņnie prosto wzniesione i przylegaj¬Īco ow¬≥osione.
Li¶cie
3-listkowe, o listkach kszta¬≥tu eliptycznego do odwrotnie jajowatego, d¬≥ugo¬∂ci 1,6-3,5 cm. Na górnej stronie s¬Ī nagie, lub maj¬Ī tylko pojedyncze w¬≥oski, na stronie spodniej s¬Ī przylegaj¬Īco ow¬≥osione.
Kwiaty
Zebrane po 1-4 w ulistnionych nibygronach. Maj¬Ī z¬≥ocisto¬Ņólty ¬Ņagielek o szeroko¬∂ci 15-19 mm do¬∂√¶ nagle zw√™¬Ņaj¬Īcy si√™ w paznokie√¶. Kielich kwiatów ow¬≥osiony.
Owoc
Kosmato lub przylegaj¬Īco ow¬≥osione str¬Īki.
Gatunki podobne
Najbardziej podobny jest szczodrzeniec szorstki (Cytisus hirsutus), który równie¬Ņ ma ow¬≥osione ga¬≥¬Īzki i kielich kwiatów, ale silniej i odstaj¬Īco.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina wieloletnia, nanofanerofit, chamefit. Kwitnie od kwietnia do czerwca, kwiaty zapylane s¬Ī przez owady. Wyst√™puje w ¬∂wietlistych lasach sosnowych i mieszanych oraz w kserotermicznych zaro¬∂lach. Na jego li¬∂ciach ¬Ņeruj¬Ī g¬Īsienice motyli z gatunków szlaczko√Ī szafraniec i modraszek eros.

ZasiÍg wystÍpowania:

Dziko ro¬∂nie w Azji (Syberia, Azja ¬¶rodkowa po Kaukaz) i w Europie ¬¶rodkowej i Wschodniej (Polska, Bia¬≥oru¬∂, europejska cz√™¬∂√¶ Rosji, Mo¬≥dawia, Ukraina z wyj¬Ītkiem Krymu). Przez Polsk√™ przebiega zachodnia granica jego zasi√™gu od Puszczy Augustowskiej, przez ¬£om¬Ņ√™ i uj¬∂cie Narwi, po po¬≥udniowe obszary Wy¬Ņyny Krakowsko-Cz√™stochowskiej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Stanowisko s≥oneczne

Nanofanerofit

Chamefit niezdrewnia≥y

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),