Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
ÂŚniedek baldaszkowaty (Ang: Grass lily, (Du: Dolden-Milchstern, Łac: Ornithogalum umbellatum)
-
KwiecieĂą Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-31
Autor : Lena 2013-12-31

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina szparagowate
Rodzaj Âśniedek
Gatunek Âśniedek baldaszkowaty

Nazewnictwo

ÂŚniedek baldaszkowaty (Ornithogalum umbellatum) – gatunek bylin nale¿¹cy do rodziny szparagowatych.

Morfologia:

Pokrój
OsiÂąga do 30 cm wysokoÂści, wyrasta z cebuli okrytej tunikÂą.
LiÂście
DÂługie i wÂąskie, o szerokoÂści do 5 mm.
Kwiaty
Pojedyncze kwiaty osadzone na dÂługich, poziomych szypuÂłkach, zebrane w kwiatostan, na szczycie baldachogroniasty, kwiaty biaÂłe.

Biologia i ekologia:

RoÂśnie na suchych murawach, polach i przydroÂżach. Kwitnie w kwietniu i maju.

Zastosowanie:

RoÂślina stosowana na skalniaki oraz do tworzenia obwódek na rabatach.

Zagrożenia i ochrona:

Gatunek objêty jest na terenie Polski ochron¹ œcis³¹.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje dziko na terenie Europy (z wyjÂątkiem jej czĂŞÂści póÂłnocnej), w póÂłnocno-zachodniej Afryce, w Turcji i na Cyprze. Jako roÂślina introdukowana i zdziczaÂła spotykany jest w Ameryce PóÂłnocnej i w Australii. W Polsce czĂŞsty na poÂłudniu i zachodzie kraju, nie wystĂŞpuje w czĂŞÂści póÂłnocno-wschodniej.

Inne:

Uprawa: roÂślina maÂło wymagajÂąca, która zalecana jest dla poczÂątkujÂących. Najlepiej roÂśnie w glebie lekkiej, w miejscu nasÂłonecznionym, ale toleruje teÂż cieĂą. Sadzenie odbywa siĂŞ we wrzeÂśniu na g³êbokoÂści okoÂło 8-10

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Gatunek pod ochroną

Stanowisko półcieniste

Na narabaty

Roślina uprawiana

-
RODZINA Convallariaceae (konwaliowate) -ilość 5
Maianthemum bifolium(Konwalijka dwulistna), Polygonatum odoratum(Kokoryczka wonna), Polygonatum multiflorum(Kokoryczka wielokwiatowa), Ornithogalum umbellatum(ÂŚniedek baldaszkowaty), Asparagus officinalis(Szparag lekarski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Convallariaceae (konwaliowate) -ilość 5
Maianthemum bifolium(Konwalijka dwulistna),
Polygonatum odoratum(Kokoryczka wonna),
Polygonatum multiflorum(Kokoryczka wielokwiatowa),
Ornithogalum umbellatum(ÂŚniedek baldaszkowaty),
Asparagus officinalis(Szparag lekarski),