Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
¬¶wierzbnica polna (Ang: Field Scabious, (Du: Acker-Witwenblume, £ac: Knautia arvensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-15
Autor : Lena 2013-12-15

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd szczeciowce
Rodzina szczeciowate
Rodzaj ¶wierzbnica
Gatunek ¶wierzbnica polna

Nazewnictwo

¬¶wierzbnica polna (Knautia arvensis (L.) J. M. Coult.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny szczeciowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, g√™sto rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™. Jest ca¬≥a ow¬≥osiona odstaj¬Īcymi w¬≥osami, ponadto w dolnej cz√™¬∂ci ma skierowane w dó¬≥ szczecinki. Wysoko¬∂√¶ 30-60 (70) cm. Pod ziemi¬Ī ro¬∂lina posiada rozga¬≥√™zione k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e, li¶cie pierzastosieczne, szarozielone i gêsto ow³osione.
Kwiaty
Niebieskofioletowe, czerwonawe lub bia¬≥e, zebrane w pó¬≥kuliste koszyczki. Listki okrywy wyrastaj¬Ī gwia¬ľdzisto. Szypu¬≥ka koszyczków i dno kielicha s¬Ī ow¬≥osione. Kwiaty dwup¬≥ciowe o ¬∂rednicy 3-4 cm, jednop¬≥ciowe o po¬≥ow√™ mniejsze. Jednop¬≥ciowe z¬≥o¬Ņone s¬Ī przewa¬Ņnie z kwiatów m√™skich. Kwiaty skrajne w koszyczku s¬Ī wi√™ksze od ¬∂rodkowych, ich korona ma 4 ¬≥atki ró¬Ņnej wielko¬∂ci. Na kielichu wyst√™puje 8 szczeciniastych o¬∂ci i 4-z¬Ībkowy kieliszek.
Korze√Ī
Palowy, ro¶nie nawet do 1 m g³êboko¶ci.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: obrze¬Ņa lasów, zaro¬∂la, suche ¬≥¬Īki i wzgórza, przydro¬Ņa, czasami na polach uprawnych (chwast). Przewa¬Ņnie na glebach lu¬ľnych i gliniastych, ro¬∂lina wapieniolubna . Kwitnie od lipca do wrze¬∂nia, kwiaty s¬Ī przedpr¬Ītne, zapylane g¬≥ównie przez motyle i pszczo¬≥y. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla All. Arrhenatherion.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza: Ziele i korze√Ī zawieraj¬Ī saponiny, alkaloidy, kwas kawowy, garbniki. Dawniej by¬≥y wykorzystywane w medycynie ludowej.

Zmiennosś:

Ro¬∂lina zmienna morfologicznie. Wyst√™puje w licznych formach zwi¬Īzanych z ró¬Ņnymi siedliskami. Ró¬Ņni¬Ī si√™ one g¬≥ównie kszta¬≥tami li¬∂ci i ow¬≥osieniem li¬∂ci i ¬≥odygi.

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi z Europy oraz cz√™¬∂ci Azji (Zachodnia Syberia, Zakaukazie, Kazachstan). W Europie jest pospolity, w Polsce pospolicie wyst√™puje na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo∂ś 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¬Ņ√≥¬≥tawa), Scabiosa columbaria(Driakiew go¬≥√™bia), Scabiosa canescens(Driakiew wonna), Dipsacus fullonum(Szcze√¶ pospolita), Knautia arvensis(¬¶wierzbnica polna), Symphoricarpos albus(¬¶nieguliczka bia¬≥a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo∂ś 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¬Ņ√≥¬≥tawa),
Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia),
Scabiosa canescens(Driakiew wonna),
Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita),
Knautia arvensis(¦wierzbnica polna),
Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),