Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦wietlik wyprê¿ony (Ang: Drug eyebright, (Du: Steifer Augentrost, ac: Euphrasia stricta)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina zarazowate
Rodzaj ¶wietlik
Gatunek ¶wietlik wyprê¿ony

Nazewnictwo

¦wietlik wyprê¿ony (Euphrasia stricta) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny zarazowatych (Orobanchaceae). W systematykach Cronquista i Takhtajana zaliczany jest do rodziny trêdownikowatych.

Morfologia:

£odyga
Rozga³êziona od podstawy, z ³ukowato podnosz±cymi siê pêdami bocznymi, d³ugo¶æ 10 – 30 cm.
Li¶cie
Naprzeciwleg³e przewa¿nie jajowate z spiczastymi z±bkami.
Kwiaty
Bia³e lub bladofioletowe, z ¿ó³t± plam± na dolnej wardze, wielko¶æ 0,7 – 1 cm. Kwitnie od maj± do wrze¶nia.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna, pó³paso¿yt. Siedlisko: suche zbocza, brzegi lasów, zaro¶la, ³±ki, przydro¿a. Wystêpuje do wysoko¶ci 2600 m n.p.m.

Zastosowanie:

Dawniej stosowany jako ro¶lina lecznicza przy chorobach oczu, zwiera glikozyd aukubinê. Ro¶lina lekko truj±ca.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w ca³ej Europie z wyj±tkiem Wysp Brytyjskich. W Polsce ro¶lina pospolita.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Rolina jednoroczna

-
RODZINA Scrophulariaceae (trêdnikowate) -ilo 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a), Odontites serotina(Zagorza³ek pó¼ny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k³osowy), (Trêdownik oskrzydlony), (Trêdownik omszony), Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty), Euphrasia stricta(¦wietlik wyprê¿ony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Scrophulariaceae (trêdnikowate) -ilo 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza³ek pó¼ny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¦wietlik wyprê¿ony),