Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Tojad mo┬│dawski(( úac: Aconitum moldavicum)
-
Sierpie├▒ Lipiec Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rodzina jaskrowate
Rodzaj tojad
Gatunek tojad mo┬│dawski
Podgatunek tojad Hosta

Nazewnictwo

Tojad mo┬│dawski (Aconitum moldavicum) – gatunek ro┬Âliny nale┬┐┬▒cy do rodziny jaskrowatych. W Polsce wyst├¬puje tylko podgatunek A. moldavicum subsp. hosteanum nazywany te┬┐ tojadem Hosta.

Morfologia:

Pokrój
Bylina osi┬▒gaj┬▒ca do 150 cm wysoko┬Âci o wzniesionej i silnie rozga┬│├¬zionej ┬│odydze, gór┬▒ pokrytej bia┬│ymi, ┬│ukowatymi w┬│oskami
Li┬Âcie
D┬│oniasto-klapowane, sk┬│adaj┬▒ce si├¬ z 3-5, wyj┬▒tkowo do 7, przewa┬┐nie 3-wr├¬bnych, grubo z┬▒bkowanych odcinków. Li┬Âcie na górnej stronie ciemnozielone, na brzegach i na nerwach ow┬│osione.
Kwiaty
Zebrane w lu┬╝ny, groniasty kwiatostan. Jego ga┬│┬▒zki, szypu┬│ki kwiatowe i podkwiatki s┬▒ ow┬│osione. Kwiaty s┬▒ niebieskie lub jasnofioletowe, maj┬▒ wyd┬│u┬┐ony he┬│m o szeroko┬Âci 5-8 mm i d┬│ugo┬Âci 15-25 mm. Nad dzióbkiem jest nieco wci├¬ty,. S┬│upki kwiatowe s┬▒ nagie. Miodniki wyrastaj┬▒ na d┬│ugich trzonkachi maj┬▒ ┬Âlimakowato zwini├¬t┬▒ ostrog├¬.
Owoc
Ow³osione lub nagie mieszki z brunatnymi nasionami o oskrzydlonych krawêdziach.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do sierpnia, zapylany jest przez trzmiele. Rozmna┬┐a si├¬ przez nasiona, ale równie┬┐ wegetatywnie. Liczba chromosomów 2n = 16. W Bieszczadach ro┬Ânie na po┬│oninach i w zio┬│oro┬Âlach. Wyst├¬puje równie┬┐ w ni┬┐szych po┬│o┬┐eniach górskich wzd┬│u┬┐ potoków w olszynce karpackiej (Alnetum incane). Poza Karpatami spotykany jest w wilgotnych zaro┬Âlach i lasach.

Jak wszystkie gatunki tojadów jest ro┬Âlin┬▒ bardzo silnie truj┬▒c┬▒, jedn┬▒ z najbardziej truj┬▒cych rosn┬▒cych u nas. Truj┬▒ca jest ca┬│a ro┬Âlina, a szczególnie nasiona i korzenie. Ro┬Âlina zawiera akonityn├¬, która w niewielkich dawkach dzia┬│a pobudzaj┬▒co, przy wi├¬kszych powoduje parali┬┐ nerwów ruchowych i czuciowych, w rezultacie ┬Âmier├Ž. Mo┬┐e si├¬ wch┬│ania├Ž tak┬┐e przez skór├¬.

Zagro┐enia i ochrona:

W Polsce gatunek ten obj├¬ty jest ca┬│kowit┬▒ ochron┬▒. Generalnie nie jest zagro┬┐ony, zagro┬┐one s┬▒ jedynie niektóre jego stanowiska na ni┬┐u i na pogórzu, znajduj┬▒ce si├¬ w intensywnie u┬┐ytkowanych lasach. Liczne jego stanowiska s┬▒ chronione w parkach narodowych (Bieszczadzkim i Magurskim i rezerwacie przyrody Góra Sobie├▒.

Zasiŕg wystŕpowania:

Jest subendemitem karpackim wyst├¬puj┬▒cym w ca┬│ych niemal Karpatach (prawdopodobnie nie wyst├¬puje tylko w s┬│owackich Karpatach Zachodnich), a tak┬┐e na Wy┬┐ynie Transylwa├▒skiej, na Roztoczu, w Opolu, w Go┬│ogórach, Woroniakach, Miodoborach, na zachodnim Wo┬│yniu i po┬│udniowym Ma┬│ym Polesiu. W Polsce wyst├¬puje na ograniczonym obszarze; na Wy┬┐ynie Ma┬│opolskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, w Górach ┬Žwi├¬tokrzyskich i w Karpatach Wschodnich po Beskid S┬▒decki (na Rozsypa├▒cu, Rozsypa├▒cu 1115 m, w Hoczewiu, Siankach i w Mikowie). Wyst├¬puje te┬┐ w Górach Sanocko-Turcza├▒skich (w rezerwacie przyrody Góra Sobie├▒ i na górze Krzy┬┐), oraz w Beskidzie Niskim w dolinie Roztoki. Jego wyst├¬powanie w Polsce wymaga dalszych bada├▒ terenowych, a podawane stanowiska na Pogórzu Przemyskim wymagaj┬▒ potwierdzenia.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Ogonek liÂcia : Siedz┬▒cy

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Sierpie├▒ Lipiec Czerwiec

Gatunek pod ochron▒

Gatunek truj▒cy

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -iloŠ 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ┬┐├│┬│ty), Ranunculus thora(Jaskier okr┬▒g┬│olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr├│┬┐eczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj├│wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop┬│on wiosenny), Caltha palustris(Knie├Ž b┬│otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz┬│ogowy, jaskier rozes┬│any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie├Ž b┬│otna g├│rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny┬á), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W┬│osienicznik (jaskier) kr┬▒┬┐kolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo┬│dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi├│baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ┬│┬▒kowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -iloŠ 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ┬┐├│┬│ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr┬▒g┬│olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr├│┬┐eczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdroj├│wka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop┬│on wiosenny),
Caltha palustris(Knie├Ž b┬│otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz┬│ogowy, jaskier rozes┬│any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knie├Ž b┬│otna g├│rska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W┬│osienicznik (jaskier) kr┬▒┬┐kolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo┬│dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzi├│baty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ┬│┬▒kowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),