Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Tomka wonna (Ang: Holy grass, (Du: Gew√∂hnliches Ruchgras, £ac: Anthoxanthum odoratum)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-04-13
Autor : Lena 2014-04-13

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj tomka
Gatunek tomka wonna

Nazewnictwo

Tomka wonna (Anthoxanthum odoratum L.) – gatunek byliny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny wiechlinowatych.

Morfologia:

Pokrój
Niska bylina lu¬ľnok√™pkowa.
£odyga
¬¨d¬ľb¬≥o o wysoko¬∂ci do 50 cm.
Li¶cie
Dolne li¬∂cie o d¬≥ugich blaszkach, górne o krótkich. Wszystkie li¬∂cie ow¬≥osione, j√™zyczek li¬∂ciowy krótki (do 4 mm), owalny, poszarpany, poro¬∂ni√™ty po bokach k√™pkami w¬≥osków.
Kwiaty
Zebrane w przypominaj¬Īc¬Ī k¬≥os g√™st¬Ī wiech√™ o d¬≥ugo¬∂ci 2-8 cm. Wiecha jest do¬≥em przerywana, gór¬Ī zw√™¬Ņa si√™. K¬≥oski o b¬≥oniastych i bardzo d¬≥ugich plewach. Dolna, 1-nerwowa plewa jest o po¬≥ow√™ mniejsza od 3-nerwowej drugiej plewy. Górne plewy o d¬≥ugo¬∂ci ok. 3 mm s¬Ī ciemno ow¬≥osione i o¬∂ciste. Plewki maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ zaledwie 2 mm, nie maj¬Ī o¬∂ci i s¬Ī po¬≥yskuj¬Īce. Kwiaty przedpr¬Ītne, w ka¬Ņdym kwiatku dwa tylko pr√™ciki i s¬≥upek o piórkowatym znamieniu. Kwitnie od maja do czerwca.
Owoc
Ziarniaki dojrzewaj¬Īce jeszcze przed sianokosami.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂nie na przydro¬Ņach i ¬∂wie¬Ņych ¬≥¬Īkach, w murawach i ¬∂wietlistych lasach. Hemikryptofit. Ro¬∂lina posiada charakterystyczny zapach, zawiera bowiem kumaryn√™. Szczególnie dobrze mo¬Ņna zapach ten wyczu√¶ w sianie.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina o ma¬≥ej warto¬∂ci paszowej. W sianie ma ju¬Ņ ma¬≥¬Ī warto¬∂√¶, gdy¬Ņ wcze¬∂niej od innych traw kwitnie i drewnieje.

ZasiÍg wystÍpowania:

W Polsce jest pospolity na ca³ym obszarze.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Ro∂lina pachnĪca

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa), Avena fatua(Owies g¬≥uchy), Agropyron repens(Perz w¬≥a¬∂ciwy), Setaria glauca(W¬≥o¬∂nica sina), Setaria viridis(W¬≥o¬∂nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk√≥wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios¬≥y), Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka), Holcus lanatus(K¬≥os√≥wka we¬≥niasta), Secale cereale(¬Įyto zwyczajne), Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty), Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna), (Tur√≥wka le¬∂na), Molinia caerulea(Trz√™¬∂lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¬∂ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¬¶mia¬≥ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¬Įyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty),
Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),