Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Topola bia┬│a (Ang: Silver poplar; White poplar, (Du: Silber-Pappel, úac: Populus alba)
-
-

Czy wiesz ┐e?.

Wed┬│ug Pacyniaka najstarsza topola bia┬│a w Polsce ro┬Ânie we wsi Januszkowice. Drzewo to ma 217 lat, obwód 744 cm, pier┬Ânic├¬ 237 cm oraz wysoko┬Â├Ž 37,7 m.
Najgrubsz┬▒ topol┬▒ bia┬│┬▒ w Polsce jest bia┬│odrzew, który ro┬Ânie w pozosta┬│o┬Âciach parku na granicy m. Leszno i Gr┬▒dy k. Warszawy. Obwód mierzony w pier┬Ânicy (na wys. 1,3 m) wynosi 10,8 m. (Podano za Lechos┬│aw Hertz "Przewodnik po Puszczy Kampinoskiej", wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1971. Wed┬│ug innych ┬╝róde┬│ obwód ten wynosi 9,96 m
Avatar


Autor : Lena
2013-11-09
Autor : Lena 2013-11-09

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj topola
Gatunek topola bia┬│a

Nazewnictwo

Topola bia┬│a, bia┬│odrzew (Populus alba L.) – gatunek drzew z rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokrój
Wynios┬│e drzewo o wysoko┬Âci do 28 m i szerokiej, kulistej koronie. Pokrój nigdy nie jest strzelisty. Wskutek ┬│atwego tworzenia p├¬dów odro┬Âlowych czasami równie┬┐ w postaci krzewiastej. Ro┬Ânie bardzo szybko.
Kora
Ma na pniu mocno sp├¬kan┬▒ szaro-bia┬│┬▒ kor├¬. W wy┬┐szych cz├¬┬Âciach pnia kora srebrzystoszara z du┬┐ymi przetchlinkami, o charakterystycznym romboidalnym kszta┬│cie. Starsze ga┬│├¬zie maj┬▒ kremowo-bia┬│┬▒ barw├¬ i posiadaj┬▒ wyra┬╝nie widoczne blizny. U starszych drzew pnie maj┬▒ czarny kolor.
Drewno
Jest mi├¬kkie, lekkie, ┬│upliwe, ┬│atwe w obróbce mechanicznej i nie ulegaj┬▒ce paczeniu, twardzielowe, ┬│atwo próchniej┬▒ce. Zawiera bardzo du┬┐o wody.
Pêdy
M┬│ode p├¬dy, oraz p┬▒czki obficie okryte bia┬│ym kutnerem, który utrzymuje si├¬ podczas zimy. P┬▒czki z wyra┬╝nymi ┬│uskami.
Li┬Âcie
Ulistnienie skr├¬toleg┬│e. Li┬Âcie 3-5 klapowe o d┬│ugo┬Âci 6-12 cm. Ogonek li┬Âciowy d┬│ugi i bocznie sp┬│aszczony. Du┬┐e li┬Âcie na d┬│ugop├¬dach maj┬▒ d┬│ugi ogonek i s┬▒ g┬│├¬boko klapowane. Od góry ciemnozielone i b┬│yszcz┬▒ce, od spodu pokryte kutnerem i wybitnie srebrzyste. Li┬Âcie na krótkop├¬dach maj┬▒ brzegi faliste, s┬▒ mniejsze, zaokr┬▒glone, nie s┬▒ klapowane. Boczne nerwy li┬Âci nie dochodz┬▒ do z┬▒bków. Jesieni┬▒ przebarwiaj┬▒ si├¬ na ┬┐ó┬│to lub br┬▒zowo.
Kwiaty
Ro┬Âlina dwupienna. Kwiaty zebrane w kwiatostany zwane kotkami. Kotki podczas kwitnienia lu┬╝no zwisaj┬▒ce, m├¬skie – grube i czerwone, ┬┐e├▒skie – cienkie i ┬┐ó┬│tozielone. Kwiaty bez okwiatu. Maj┬▒ nagie, z┬▒bkowane i kosmato ow┬│osione przysadki. W kwiatach m├¬skich 4-12 pr├¬cików, w ┬┐e├▒skich 1 s┬│upek. Kwitnie od marca do kwietnia, jeszcze przed rozwojem li┬Âci, jest wiatropylna. Wytwarza ogromne ilo┬Âci py┬│ku – w jednym kwiatostanie m├¬skim mo┬┐e by├Ž do 6 mln ziaren py┬│ku.
Owoc
Torebka, która p├¬ka na dwie cz├¬┬Âci. Nasiona bardzo drobne, z w┬│oskami, rozsiewane przez wiatr. Wytwarza ogromne ilo┬Âci nasion (miliony!). Podczas rozsiewania mo┬┐na obserwowa├Ž k┬│├¬by nasion z bia┬│ymi w┬│oskami, przypominaj┬▒ce wat├¬. Wiatr mo┬┐e roznosi├Ž nasiona na du┬┐e odleg┬│o┬Âci, kie┬│kuj┬▒ one ┬│atwo i szybko, co sprawia, ┬┐e topola jest gatunkiem pionierskim. Jest jednym z nielicznych drzew w naszym klimacie, których nasiona mog┬▒ kie┬│kowa├Ž jeszcze w tym samym sezonie wegetacyjnym.
Korze├▒
Ma silnie rozwini├¬ty system korzeniowy. ┬úatwo tworzy odro┬Âla korzeniowe.

Biologia i ekologia:

Zasiedla tereny nadrzeczne (cz├¬sto w postaci krzewiastej) i przydro┬┐a. Najcz├¬┬Âciej spotykana w dolinach du┬┐ych rzek ni┬┐owych w nadrzecznych ┬│├¬gach topolowych. Gatunek charakterystyczny dla zespo┬│u Populetum albae. Topola bia┬│a mo┬┐e ┬┐y├Ž do ok. 150 lat, jest wi├¬c ro┬Âlin┬▒ raczej krótkowieczn┬▒ w porównaniu z wieloma innymi gatunkami drzew. W naszej strefie klimatycznej topole s┬▒ najszybciej rosn┬▒cymi drzewami.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina lecznicza
Surowiec zielarski – zebrane wczesn┬▒ wiosn┬▒ p┬▒czki (Gemmae Populi). Zawieraj┬▒ glikozydy fenolowe (m.in. salicyna, populina), olejki eteryczne, garbniki, ┬┐ywice, sole mineralne flawonoidy.
Dzia┬│anie: moczop├¬dne, s┬│abo napotne, przeciwgor┬▒czkowe. Obni┬┐a poziom mocznika i innych szkodliwych metabolitów w organizmie. Podobne dzia┬│anie maj┬▒ równie┬┐ p┬▒czki topoli czarnej, balsamicznej i osiki.
Zbiór i suszenie: zbiera si├¬ wczesn┬▒ wiosn┬▒ p┬▒czki, które jeszcze s┬▒ zamkni├¬te w lepkich ┬│uskach, suszy w temp. Do 30 °C i przechowuje w szczelnym opakowaniu.
Cz├¬sto sadzona w parkach, jako ro┬Âlina ozdobna. Cz├¬┬Âciej sadzone s┬▒ okazy m├¬skie, gdy┬┐ okazy ┬┐e├▒skie wytwarzaj┬▒c ogromne ilo┬Âci puchatych nasion (jak p├¬czki waty) powoduj┬▒ uci┬▒┬┐liwe za┬Âmiecanie terenu. U┬┐ywana równie┬┐ do zadrzewiania nieu┬┐ytków.
Drewno stosowane jako materia┬│ opa┬│owy (o niskiej warto┬Âci energetycznej, w porównaniu z innymi drzewami). U┬┐ywane do produkcji niektórych przedmiotów, np. o┬│ówków, rysownic, zapa┬│ek i do wytwarzania sklejki. Wytwarza si├¬ te┬┐ z niej papier (zawiera bardzo du┬┐o w porównaniu z innymi gatunkami drzew celulozy, bo a┬┐ 40-50%). Drewno u┬┐ywane jest równie┬┐ w rze┬╝biarstwie.

ZmiennosŠ:

Wystêpuje w kilku odmianach:
var. alba (synonim: var. europaea Buga┬│a) – drzewo z szerok┬▒ koron┬▒, m┬│ode pnie i konary jasnozielone lub szarobia┬│e. Li┬Âcie na krótkop├¬dach przewa┬┐nie mniej wi├¬cej okr┬▒g┬│e, z zaostrzonym wierzcho┬│kiem, grubo karbowane, na d┬│ugop├¬dach p┬│ytko 3-5 klapowe. Dziko i uprawiana.
var. bachofenii Hartig 'Bolleana' ('Pyramidalis') + topola piramidalna, topola turkesta├▒ska – kultywar wyhodowany w 1872 z dziko rosn┬▒cych topoli w Turkmenistanie. o w┬▒skiej, wrzecionowatej koronie i zielonkawoszarej korze. Li┬Âcie na krótkop├¬dach jajowate, na d┬│uogop├¬dach 5-7 klapowe z wr├¬bnymi i grubo z┬▒bkowanymi klapami. Traci kutner wczesn┬▒ jesieni┬▒. Uprawiany.
var. nivea Dippel (albo Aiton, albo Wesm.) (synonim: var. genuina Wesm. 'Nivea'), topola srebrzysta – drzewo o szerokiej koronie i jasnoszarej korze, z ga┬│├¬ziami silnie pokrytymi bia┬│ym kutnerem. Li┬Âcie na krótkop├¬dach eliptyczne, na d┬│ugop├¬dach 3-5 klapowe z brzegami klapowato z┬▒bkowanymi. Uprawiana.
var. Raket – odmiana o strzelistej koronie. Posiada roz┬│o┬┐yste p├¬dy.
var. Richardii – Posiada jaskrawo┬┐ó┬│te li┬Âcie z wierzchu i bia┬│e od spodu. Dorasta do 17 m.

Tworzy miesza├▒ce z topol┬▒ osik┬▒ – topola szara, Populus alba × tremula (P. × canescens (Aiton) Sm., syn. P. hybrida Bieb.) – wysokie drzewo (osi┬▒ga wysoko┬Â├Ž do 40 m, wy┬┐sz┬▒ ni┬┐ gatunki rodziecielskie) wyst├¬puj┬▒ce g┬│ównie nad du┬┐ymi rzekami, np. Wis┬│┬▒, Odr┬▒ razem z topol┬▒ bia┬│┬▒. Mieszaniec posiada cechy morfologiczne po┬Ârednie mi├¬dzy gatunkami rodzicielskimi. Li┬Âcie krótkop├¬dów jajowate lub okr┬▒g┬│awe, d┬│ugop├¬dów jajowato-sercowate, nieregularnie pi┬│kowane, na spodniej stronie pokryte szarym kutnerem.

Zasiŕg wystŕpowania:

Rodzimym obszarem jej wyst├¬powania jest ┬Ârodkowa i po┬│udniowa Europa (brak jej w Skandynawii i Irlandii), znaczna cz├¬┬Â├Ž Azji oraz Afryka Pó┬│nocna (Algeria, Maroko, Tunezja, Wyspy Kanaryjskie). Rozprzestrzeni┬│a si├¬ tak┬┐e i aklimatyzowa┬│a w Australii i Nowej Zelandii, w Afryce i na Azorach. W Europie Pó┬│nocnej si├¬ga do 67° szeroko┬Âci geograficznej pó┬│nocnej. W Polsce wyst├¬puje dziko na ca┬│ym ni┬┐u i w ni┬┐szych po┬│o┬┐eniach górskich, poza tym jest cz├¬sto sadzona.

Ciekawostki:

Wed┬│ug Pacyniaka najstarsza topola bia┬│a w Polsce ro┬Ânie we wsi Januszkowice. Drzewo to ma 217 lat, obwód 744 cm, pier┬Ânic├¬ 237 cm oraz wysoko┬Â├Ž 37,7 m.
Najgrubsz┬▒ topol┬▒ bia┬│┬▒ w Polsce jest bia┬│odrzew, który ro┬Ânie w pozosta┬│o┬Âciach parku na granicy m. Leszno i Gr┬▒dy k. Warszawy. Obwód mierzony w pier┬Ânicy (na wys. 1,3 m) wynosi 10,8 m. (Podano za Lechos┬│aw Hertz "Przewodnik po Puszczy Kampinoskiej", wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1971. Wed┬│ug innych ┬╝róde┬│ obwód ten wynosi 9,96 m

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Karbowany

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Odwrotnie jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Eliptyczne

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Czerwony

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie├▒

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy liÂciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),