Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:2
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Topola czarna (Ang: Black poplar, (Du: Schwarz-Pappel, úac: Populus nigra)
-
Marzec Kwiecie├▒
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj topola
Gatunek topola czarna

Nazewnictwo

Topola czarna, sokora, sokorzyna, jasiokor, topola nadwi┬Âla├▒ska (Populus nigra L. ) – gatunek drzewa z rodziny wierzbowatych (Salicaceae). W Polsce wyst├¬puje dziko, czasami jest sadzona.

Morfologia:

Pokrój
Dorasta do 30 m wysoko┬Âci. Drzewo z szerok┬▒, kopulast┬▒ lub sto┬┐kow┬▒ koron┬▒. Pie├▒ na starszych okazach przewa┬┐nie z guzowatymi naro┬Âlami oraz cienkimi ga┬│┬▒zkami z tzw. p┬▒czków ┬Âpi┬▒cych.
Pêdy
Ga┬│┬▒zki jasno┬┐ó┬│te do szaro┬┐ó┬│tawych. M┬│ode ga┬│┬▒zki nie posiadaj┬▒ listwek korkowych. Kora ciemnobrunatna, na starszych egzemplarzach prawie czarna, g┬│├¬boko sp├¬kana.
Li┬Âcie
P┬▒ki pod┬│ugowatojajowate, sto┬┐kowe, du┬┐e do ok. 1,4 cm. Li┬Âcie d┬│ugo┬Âci 5-12 cm, jajowatorombowate, do trójk┬▒tnych, u nasady s┬│abo sercowate, zaostrzone, brzegiem karbowano-pi┬│kowane. Gdy s┬▒ m┬│ode, maj┬▒ zielono-czerwonawy kolor, z czasem robi┬▒ si├¬ ciemnozielone, z mocnym po┬│yskiem, spodem jasnozielone, matowe. Ogonki li┬Âciowe sp┬│aszczone prostopadle wzgl├¬dem blaszki li┬Âciowej, do┬Â├Ž d┬│ugie, u nasady blaszek brak gruczo┬│ków (cechy klasyfikacyjne).
Kwiaty
U nasady obj├¬te kubkowatym wyrostkiem, dwupienne, zebrane w kotki. Przysadki kwiatowe czerwone, porozcinane. Pylniki pr├¬cików czerwone, znamiona s┬│upków ┬┐ó┬│te.
Owoce
Torebka pêkaj±ca 2 klapami. Nasiona opatrzone puchem.

Biologia i ekologia:

Jest krótkowieczna – ┬┐yje do 150 lat. Ro┬Ânie szybko, ale wolniej od miesza├▒ców z gatunkami pó┬│nocnoameryka├▒skimi. Kwitnie pod koniec marca lub w kwietniu, przed rozwojem li┬Âci. Nasiona dojrzewaj┬▒ w maju, s┬▒ lekkie, roznoszone przez wiatr. Rozmna┬┐a si├¬ tak┬┐e przez odrosty korzeniowe i zdrewnia┬│e sadzonki. Z korzeni zasypanych piaskiem wyrastaj┬▒ korzenie przybyszowe. Siedlisko: aluwia rzeczne, preferuje stanowiska zalewowe i lasy ┬│├¬gowe, o glebach piaszczystych, ale bogatych w sk┬│adniki pokarmowe. Ro┬Âlina ┬Âwiat┬│olubna. W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Popletum albae.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina lecznicza
Surowiec zielarski – zebrane wczesn┬▒ wiosn┬▒ p┬▒czki (Gemmae Populi). Zawieraj┬▒ glikozydy fenolowe ( m.in. salicyna, populina), olejki eteryczne, garbniki, ┬┐ywice, sole mineralne, flawonoidy.
Dzia┬│anie: moczop├¬dne, s┬│abo napotne, przeciwgor┬▒czkowe. Obni┬┐a poziom mocznika i innych szkodliwych metabolitów w organizmie. Podobne dzia┬│anie maj┬▒ równie┬┐ p┬▒czki topoli bia┬│ej, balsamicznej i osiki.
Ro┬Âlina ozdobna: U┬┐ywana g┬│ównie do nasadze├▒ parkowych i krajobrazowych. Przez skrzy┬┐owanie ró┬┐nych gatunków uzyskano wiele miesza├▒ców.
Drewno jest mi├¬kkie i lekkie. Ma jasnobr┬▒zow┬▒ twardziel i ┬┐ó┬│tobia┬│y biel. Jest wykorzystywane jako surowiec do wyrobu celulozy i sklejki. W uprawach gospodarczych zast├¬puje j┬▒ bardziej op┬│acalna topola kanadyjska, mieszaniec otrzymany ze skrzy┬┐owania topoli czarnej z topol┬▒ ameryka├▒sk┬▒. Na topoli czarnej rozwija si├¬ kilka gatunków motyli nocnych.

ZmiennosŠ:

'Afghanica' – posiada jaskrawobia┬│┬▒ kor├¬. Nasada pnia jest ciemniejsza i chropowata. Li┬Âcie s┬▒ zaokr┬▒glone.
'Foemina' – posiada pokrój w┬▒skolejkowaty. Doarsta do 32 m wysoko┬Âci. Ga┬│├¬zie rozwidlaj┬▒ si├¬ szeroko u szczytu korony. Kora posiada szaro-br┬▒zow┬▒ barw├¬, ja┬Âniejsz┬▒ ni┬┐ u topoli w┬│oskiej. Kwiatostanami s┬▒ zielone kotki, które zrzucaj┬▒ du┬┐┬▒ ilo┬Â├Ž kutneru w maju.
'Vereecken' – odmiana wyhodowana w Holandii w po┬│owie XX wieku. Posiada lu┬╝n┬▒ i w┬▒sk┬▒ koron├¬. Ga┬│├¬zie s┬▒ lekko wygi├¬te ku górze.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje na terenie ┬Ârodkowej, zachodniej i po┬│udniowej Europy, ┬Ârodkowej Azji, zachodniej Syberii i pó┬│nocnej Afryki. W Polsce wyst├¬puje na ca┬│ym obszarze, z wyj┬▒tkiem Pomorza Zachodniego i pó┬│nocno-wschodnich rejonów, gdy┬┐ przez Polsk├¬ przebiega pó┬│nocna granica jej zasi├¬gu.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Pi┬│kowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Odwrotnie jajowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Czerwony

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie├▒

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy liÂciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),