Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Topola szara( (Du: Grau-Pappel, úac: Populus canescens)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj topola
Gatunek topola szara

Nazewnictwo

Topola szara (Populus canescens) – gatunek pochodzenia miesza├▒cowego powsta┬│y ze skrzy┬┐owania topoli osiki z topol┬▒ bia┬│┬▒.

Morfologia:

Pokrój
Drzewo o wysoko┬Âci do 30–40 m. Korona jest szeroko, w górnej cz├¬┬Âci wysklepiona (tylko u m┬│odych okazów sto┬┐kowata). Pie├▒ gruby z nielicznymi, pot├¬┬┐nymi i g┬│adkimi konarami. Ko├▒cowe ga┬│├¬zie s┬▒ cienkie, nieco zwieszaj┬▒ce.
Kora
Kora ma szaro-bia┬│┬▒ barw├¬ podobn┬▒ do topoli bia┬│ej. U m┬│odych drzew ma listwy korkowe, które z wiekiem tworz┬▒ czarne naro┬Âla. Górne ga┬│├¬zie cz├¬sto si├¬ wyginaj┬▒ ┬│ukowo.
Pêdy
M┬│ode maj┬▒ zielonkaw┬▒ lub czerwonoszar┬▒ barw├¬. Szary, ┬│atwo ┬Âcieraj┬▒cy si├¬ kutner utrzymuje si├¬ do pó┬╝nej jesieni. P┬▒ki s┬▒ nagie na szczycie i czerwonobrunatne.
Li┬Âcie
Maj┬▒ cechy po┬Ârednie w stosunku do taksonów rodzicielskich. S┬▒ d┬│ugoogonkowe i po topoli bia┬│ej z wierzchu b┬│yszcz┬▒ce i silnie ow┬│osione. Po osice maj┬▒ kszta┬│t okr┬▒g┬│awy, z brzegiem tylko zatokowym, nie klapowanym. Na d┬│ugop├¬dach s┬▒ bardziej klapowane ni┬┐ li┬Âcie osiki, ale nie tak bardzo jak u topoli bia┬│ej. M┬│ode listki pokryte s┬▒ kremowo-szarym kutnerem, na starszych kutner jest rzadki i szary.
Kwiaty
Ro┬Âlina dwupienna. Wi├¬kszo┬Â├Ž okazów jest rodzaju m├¬skiego. Kwiaty zebrane s┬▒ w kwiatostany zwane kotkami o d┬│ugo┬Âci oko┬│o 4 cm. U okazów m├¬skich kotki s┬▒ bia┬│awe z czerwonymi pylnikami. Kwiatostany ┬┐e├▒skie s┬▒ zielonkawe i wyd┬│u┬┐aj┬▒ si├¬ znacznie podczas dojrzewania nasion.
Owoce
Torebki zawieraj┬▒ce liczne, bardzo drobne nasiona, zaopatrzone w liczne w┬│oski lotne.

Biologia i ekologia:

Kwitnienie trwa od lutego do kwietnia. Kwiaty s┬▒ wiatropylne. Tak┬┐e nasiona roznoszone s┬▒ przez wiatr.

Zastosowanie:

Bywa stosowana w nasadzeniach wiatrochronnych oraz w celu umacniania gruntów. Zalecana jest jako najlepsza z topól do sadzenia na glebach wapiennych.

ZmiennosŠ:

Wyró┬┐nia si├¬ odmian├¬ uprawn┬▒ 'Macrophylla' – posiada wyj┬▒tkowo du┬┐e li┬Âcie o szeroko┬Âci do 15 cm.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje naturalnie w ┬Ârodkowej i po┬│udniowo-wschodniej Europie oraz w Azji zachodniej, zwykle w pobli┬┐u gatunków rodzicielskich. Ro┬Ânie na glebach lekkich i wilgotnych, najcz├¬┬Âciej nad wodami, w lasach ┬│├¬gowych.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Wygl▒d blaszki liÂcia : Pi┬│kowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Odwrotnie jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Okr┬▒g┬│e

Kszta│t blaszki liÂcia : Sercowaty

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie├▒

Drzewa i krzewy liÂciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),