Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Traganek szerokolistny (Ang: Liquorice milkvetch, (Du: Bärenschote, Łac: Astragalus glycyphyllos)
-
-

Czy wiesz że?.

Jest roÂślinÂą ÂżywicielskÂą motyla modraszka srebroplamka.
Avatar


Autor : Lena
2014-01-20
Autor : Lena 2014-01-20

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuliÂścienne wÂłaÂściwe
RzÂąd bobowce
Rodzina bobowate

Nazewnictwo

Traganek szerokolistny (Astragalus glycyphyllos L.) – gatunek roÂśliny wieloletniej nale¿¹cy do rodziny bobowatych.

Morfologia:

Pokrój
RoÂślina pokÂładajÂąca siĂŞ, naga, o sÂłodkawym smaku.
ÂŁodyga
RozesÂłana, czterokanciasta, o dÂługoÂści do 150 cm, naga.
LiÂście
DuÂże, nieparzysto-pierzasto zÂłoÂżone, skÂładajÂące siĂŞ z 4-7 par duÂżych, jajowatych lub eliptycznych i nagich listków. Dolne przylistki zroÂśniĂŞte, górne wolne.
Kwiaty
Motylkowe, zebrane w doœÌ luÂźne grono na dÂługiej szypuÂłce. CaÂły kwiatostan jest duÂżo krótszy od liÂścia, z kÂąta którego wyrasta. Kielich prawie nagi, korona ÂżóÂłtawobiaÂła.
Owoc
RównowÂąski, nabrzmiaÂły i nagi strÂąk.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: Âświetlista lasy i zaroÂśla, murawy. W górach po regiel dolny. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Trifolio-Geranietea. Kwitnie od czerwca do wrzeÂśnia, zapylany jest przez bÂłonkówki.

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje w Azji i Europie. W Polsce wystĂŞpuje na caÂłym niÂżu i w niÂższych poÂłoÂżeniach górskich. RoÂślina doœÌ pospolita.

Ciekawostki:

Jest roÂślinÂą ÂżywicielskÂą motyla modraszka srebroplamka.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilość 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³¹kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek leœny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¹kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoùska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¹skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilość 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³¹kowa),
Trifolium repens(Koniczyna biaÂła),
Melilotus alba(Nostrzyk biaÂły),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiĂŞta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkarÂłatna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagĂłrkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna dÂługokÂłosowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek leÂśny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdĂŞta),
Vicia faba(Wyka bĂłb),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka pÂłotowa),
Cytisus scoparius(ÂŻarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(ÂŁubin trwaÂły),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostrÂąkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoĂąska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka wÂąskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(WilÂżyna ciernista),
Ononis arvensis(WilÂżyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pĂŞcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica gĂłrska),