Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:5
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Turzyca leÂśna( (Du: Wald-Segge, Łac: Carex sylvatica)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-22
Autor : Lena 2013-11-22

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca leÂśna

Nazewnictwo

Turzyca leÂśna (Carex sylvatica Huds.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.Morfologia:

Pokrój
RoÂślina trwaÂła o wysokoÂści od 20 do 70 cm, kĂŞpowa, z krótkimi rozÂłogami.
ÂŁodyga
Wzniesiona, u góry zwisÂła, ulistniona w dolnej poÂłowie, tĂŞpo trójkanciasta.
LiÂście
RównowÂąskie, z wystajÂącym grzbietem, na brzegach i nerwach szorstkie, ostro zakoĂączone, Âżywozielone do ÂżóÂłtawo-zielonych, brÂązowiejÂą na jesieĂą, lÂśniÂące, krótsze od Âłodygi. Blaszki liÂściowe o szerokoÂści od 1 do 1,5 cm.
Kwiaty
Kwiatostany zÂłoÂżone z 3-8 luÂźnych kÂłosów, na szczycie Âłodygi znajduje siĂŞ pojedynczy lub podwójny kÂłos mĂŞski, wÂąski, koloru czerwono-brÂązowego o dÂługoÂści od 8 do 14 mm. KÂłosy ÂżeĂąskie w iloÂści od 2 do 6 umieszczone sÂą niÂżej, nieco oddalone od mĂŞskich. MajÂą kolor zielony do brÂązowo-pomaraĂączowego i dÂługoœÌ od 2 do 6 cm. ZwisajÂą podczas owocowania na dÂługich od 5 do 25 cm szypuÂłkach.
Owoce
Orzeszek w pĂŞcherzyku.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, autotrof, hemikryptofit (pÂączki zimujÂące znajdujÂą siĂŞ na poziomie ziemi). Kwitnie w okresie od kwietnia do lipca.
Siedlisko
RoÂśnie w lasach liÂściastych, na glebach Âżyznych, takÂże wapiennych, umiarkowanie wilgotnych. Preferuje stanowiska póÂłcieniste do zacienionych, umiarkowanie chÂłodne warunki mikroklimatyczne (zwÂłaszcza w miejscach zacienionych).
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny (Ch.) dla rzĂŞdu (O.) Fagetalia sylvaticae) nale¿¹cego do klasy europejskich mezo- i eutroficznych lasów liÂściastych. Gatunek neutralny wobec kontynentalizmu.

Zasięg występowania:

ZasiĂŞg obejmuje EuropĂŞ, póÂłnocnÂą AfrykĂŞ i zachodniÂą AzjĂŞ. W Polsce turzyca leÂśna jest gatunkiem rozpowszechnionym.

Inne:

Gatunek podobny
Turzyca zgrzebÂłowata (Carex strigosa) róÂżniÂąca siĂŞ wzniesionymi (przytulonymi do Âłodygi) kwiatostanami ÂżeĂąskimi oraz szerszymi liœÌmi.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Łodyga przekrój : TrĂłjkanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie leœne), Cladium mariscus(K³oÌ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca leœna), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca owÂłosiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(PonikÂło bÂłotne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie leÂśne),
Cladium mariscus(KÂłoĂŚ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajĂŞcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkokÂłosa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca piguÂłkowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pĂŞcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca leÂśna),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata),
Carex elongata(Turzyca dÂługokÂłosa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca bÂłotna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),