Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rozchodnik ostry (Ang: Goldmoss Stonecrop (Goldmoss Sedum, Biting Stonecr,( £ac: Sedum acre)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

-Nazwa ro¶liny pochodzi od ostrego smaku li¶ci.
-Rozchodnik jest jednym z zió¬≥, z których wije si√™ wianek niesiony do po¬∂wi√™cenia w ko¬∂ciele podczas obchodów oktawy ¬∂wi¬Īt Bo¬Ņego Cia¬≥a.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-27
Autor : Pacyfka99 2012-07-27

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: skalnicowce
Rodzina: gruboszowate
Rodzaj: rozchodnik
Gatunek: rozchodnik ostry

Nazewnictwo


Rozchodnik ostry (Sedum acre L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny gruboszowatych (Crassulaceae).¬†


Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina darniowa, tworz¬Īca nisk¬Ī, g√™st¬Ī dar√Ī do 10 cm wysoko¬∂ci.
£odyga
P¬≥o¬Ņ¬Īca si√™ lub wzniesiona, o d¬≥ugo¬∂ci 5–15 cm.
Li¶cie
Grube, jajowate lub jajowato lancetowate, siedz¬Īce, gór¬Ī sp¬≥aszczone, krótkie i szerokojajowate, zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ od nasady ku wierzcho¬≥kowi, bez wyrostka. Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ do 4 mm, ustawione s¬Ī do¬∂√¶ g√™sto na nie kwitn¬Īcych p√™dach.
Kwiaty
Z¬≥oto¬Ņó¬≥te, prawie poziomo odstaj¬Īce p¬≥atki korony, o d¬≥ugo¬∂ci 6–9 mm, zebrane w kilkukwiatowe podbaldachy na szczytach p√™dów.
Owoc
Torebka o d¬≥ugo¬∂ci (wraz z szyjk¬Ī) do 5 mm, szyjka 2–3–krotnie krótsza od torebki. Nasiona g¬≥adkie.
Pêdy
p¬≥onne g√™sto ulistnione, p√™dy kwitono¬∂ne wznosz¬Īce si√™, ulstnione rzadko.

Biologia i ekologia:

2n=16, 24, 48, 60, 80
w samku sotre
Chamefit niezdrewnia³y
wieloletnia
tworz¬Īca darnie
S³kadniki chemiczne. Ziele rozchodnika zawiera alkaloidy(sedaminê, sedyminê, izopeletikrynê, nikotynê i in.), flawonoidy (sedoflorynê, sedokulinê, izoramentynê), grabniki, ¶luz i kwasy organiczne.(1)

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna :
Pospolicie uprawiany. Nadaje si√™ do ogrod√≥w skalnych oraz do ogrod√≥w naturalistycznych. W miejscach s¬≥onecznych i suchych rozchodnik ten mo¬Ņe by√¶ u¬Ņyty zamiast trawy do zazielenienia mniejszych powierzchni jako ro¬∂lina okrywowa. Najlepiej rozmna¬Ņa√¶ go poprzez sadzonki, mo¬Ņna te¬Ņ poprzez nasiona. Rozsadza√¶ mo¬Ņna go przez ca¬≥y rok. W ogr√≥dku zwykle sam si√™ nasiewa. Nie ma specjalnych wymaga√Ī co do gleby, wymaga natomiast stanowiska s¬≥onecznego. Jako sukulent dobrze znosi susz√™. Jest ca¬≥kowicie mrozoodporny.
Ro¶lina lecznicza :
Surowiec zielarski : ziele. Zawiera alkaloidy: sedaminê, sodyminê, nikotynê, flawonoidy: rutynê, kwasy organiczne, substancje ¶luzowe, garbniki i sole mineralne
Dzia¬≥anie : obni¬Ņa ci¬∂nienie t√™tnicze krwi. W medycynie ludowej by¬≥ stosowany przy leczeniu nadci¬∂nienia t√™tniczego i mia¬Ņd¬Ņycy. Zewn√™trznie by¬≥ u¬Ņywany do leczenia egzemy oraz innych schorze√Ī sk√≥ry[5]. Dzia¬≥anie rozchodnika jest silne i mo¬Ņe dra¬Ņni√¶ przew√≥d pokarmowy. Leczenie rozchodnikiem nale¬Ņy skonsultowa√¶ z lekarzem.
Zbi√≥r i suszenie : ziele zbiera si√™ na pocz¬Ītku kwitnienia i suszy w miejscach przycienionych, przewiewnych, rozk¬≥adaj¬Īc cienk¬Ī warstw¬Ī.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w stanie dzikim w p√≥¬≥nocnej Afryce, zachodniej Azji, na Kaukazie, Syberii oraz w Europie[2]. W Polsce jest rozpowszechniony na ca¬≥ym ni¬Ņu, rzadszy na pog√≥rzu Sudet√≥w i Karpat. Jest tak¬Ņe uprawiany jako ro¬∂lina ozdobna.
Gleba: Sucha, piaszczysta lub ¬Ņwirowa, tak¬Ņe na pod¬≥o¬Ņu skalistym.
 

Ciekawostki:

-Nazwa ro¶liny pochodzi od ostrego smaku li¶ci.
-Rozchodnik jest jednym z zió¬≥, z których wije si√™ wianek niesiony do po¬∂wi√™cenia w ko¬∂ciele podczas obchodów oktawy ¬∂wi¬Īt Bo¬Ņego Cia¬≥a.

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Chamefit niezdrewnia≥y

-
RODZINA Crassulaceae (gruboszowate) -ilo∂ś 3
Sedum maximum(Rozchodnik wielki), Sedum acre(Rozchodnik ostry), Jovibarba sobolifera(Rojnik pospolity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Crassulaceae (gruboszowate)

- Korona wolnop≥atkowa
- Kolor Ņů≥ty


RODZINA Crassulaceae (gruboszowate) -ilo∂ś 3
Sedum maximum(Rozchodnik wielki),
Sedum acre(Rozchodnik ostry),
Jovibarba sobolifera(Rojnik pospolity),