Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca nibyciborowata( (Du: Scheinzypergras-Segge, £ac: Carex pseudocyperus)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-22
Autor : Lena 2013-11-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca nibyciborowata

Nazewnictwo

Turzyca nibyciborowata, t. ciborowata (Carex pseudocyperus L.) - gatunek byliny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina tworz¬Īca zwarte k√™py.
£odyga
Ostro trójkancista o wysoko¬∂ci (30)40-100 cm.
Li¶cie
W¬Īskie, szeroko¬∂ci (5)9-13(15) mm, d¬≥u¬Ņsze od ¬≥odygi, p¬≥askie, brzegiem szorstkawe, nagie, jasnozielone. Pochwy li¬∂ciowe o brunatnym zabarwieniu, sieciowato unerwione.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w kwiatostany - k¬≥osy. K¬≥os szczytowy m√™ski zwisaj¬Īcy na krótkiej szypu¬≥ce, d¬≥ugi na 2-3 cm o w¬Īskocylindrycznym kszta¬≥cie, rdzawoczerwony. Kwiaty m√™skie z trzema pr√™cikami. Pod k¬≥osem m√™skim od trzech do sze¬∂ciu k¬≥osów ¬Ņe√Īskich, d¬≥ugo¬∂ci 2-6(10) cm, szeroko¬∂ci 8-12 mm, zwisaj¬Īcych na szypu¬≥kach spo¬∂ród których utrzymuj¬Īca najni¬Ņszy k¬≥os jest najd¬≥u¬Ņsza. Kwiaty ¬Ņe√Īski z jednym s¬≥upkiem o trzech znamionach wychylaj¬Īcymi si√™ z p√™cherzyka. Przysadki lancetowate z szyde¬≥kowatym wyrostkiem, o jajowatej, bia¬≥o obrze¬Ņonej podstawie, gór¬Ī brzegiem pi¬≥owane, nieznacznie krótsze od p√™cherzyka: d¬≥ugo¬∂ci 4-7 mm. Podsadki li¬∂ciowate, d¬≥u¬Ņsze od kwiatostanu.
Owoce
Br¬Īzowy, trójkanciasty, jajowaty orzeszek, d¬≥ugo¬∂ci 2 mm i szeroko¬∂ci 1 mm, ukryty w p√™cherzyku. P√™cherzyki pod¬≥u¬Ņnie lancetowate, ¬Ņeberkowate, d¬≥ugo¬∂ci 5-6 mm, silnie odstaj¬Īce, barwy jasno b¬Īd¬ľ ¬Ņó¬≥tozielonej, po¬≥yskuj¬Īce, zw√™¬Ņaj¬Ī si√™ w d¬≥ugi dzióbek z dwoma ostrokraw√™dzistymi, odchylonymi z¬Ībkami.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, wiatropylna, hydrofit, hemikryptofit. W Polsce kwitnie w maju i czerwcu, niekiedy w lipcu.
Siedlisko
Zasiedla wilgotne siedliska mezo- i eutroficzne, o glebach mineralno-organicznych i torfowych. Wyst√™puje g¬≥ównie na brzegach zbiorników wodnych i rowów oraz torfowiskach.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Magnocaricion oraz zespo¬≥u zespo¬≥u (Ass.) p¬≥a szalejowego (Cicuto-Caricetum pseudocyperi).
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 66.

ZasiÍg wystÍpowania:

W Polsce do¶æ pospolity gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),