Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Turzyca piaskowa (Ang: Sand sedge, (Du: Sand-Segge, Łac: Carex arenaria)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca piaskowa

Nazewnictwo

Turzyca piaskowa (Carex arenaria) – gatunek byliny nale¿¹cy do rodziny turzycowatych.

Morfologia:

Pokrój
Rozrasta siĂŞ w charakterystyczny, liniowy sposób za pomocÂą prosto rosnÂących, podziemnych rozÂłogów wydajÂących w regularnych odstĂŞpach pĂŞd nadziemny.
ÂŁodyga
Wzniesiona na 15-60 cm, podczas owocowania zwieszona, na przekroju ostro trójkanciasta, w górnej czĂŞÂści ostra.
LiÂście
Podobnej dÂługoÂści jak Âłodyga. Pochwy liÂściowe brÂązowe. Blaszki liÂściowe sztywne, rynienkowate o 2-4 mm szerokoÂści.
Kwiaty
Kwiaty rozdzielnopÂłciowe zebrane w 4-16 jajowatych kÂłosach, dÂługoÂści do 1 cm. W górnej czĂŞÂści kwiatostanu znajdujÂą siĂŞ kwiaty mĂŞskie (zawierajÂą po 3 prĂŞciki), w dolnej ÂżeĂąskie (sÂłupki z 3 znamionami). Plewy ÂżóÂłtawe i wÂąskie. Kwitnie od maja do paÂździernika.
Owoce
Orzeszek wewnÂątrz spÂłaszczonego, stoÂżkowatego pĂŞcherzyka o dÂługoÂści 4-5 mm, oskrzydlonego na brzegach, z dzióbkiem, ÂżóÂłtobrÂązowe.

Biologia i ekologia:

RoÂśnie w miejscach piaszczystych, nie zaroÂśniĂŞtych, w murawach napiaskowych, na wydmach, w borach sosnowych i wrzosowiskach. Na wydmach nadmorskich jest waÂżnÂą roÂślinÂą pionierskÂą uczestniczÂącÂą w utrwalaniu wydm.

Zagrożenia i ochrona:

RoÂślina w Polsce objĂŞta czĂŞÂściowÂą ochronÂą gatunkowÂą na podstawie RozporzÂądzenia Ministra ÂŚrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roÂślin.

Zasięg występowania:

RoÂśnie w Europie póÂłnocnej, zachodniej i Âśrodkowej, zawleczona do Ameryki PóÂłnocnej. W Polsce pospolita wzdÂłuÂż brzegu morskiego, im dalej w g³¹b lÂądu w kierunku poÂłudniowo-wschodnim – tym rzadsza.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Typ Kwiatostanu : KÂłos zÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Łodyga przekrój : TrĂłjkanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochroną

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie leœne), Cladium mariscus(K³oÌ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca leœna), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca owÂłosiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(PonikÂło bÂłotne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie leÂśne),
Cladium mariscus(KÂłoĂŚ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajĂŞcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkokÂłosa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca piguÂłkowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pĂŞcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca leÂśna),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata),
Carex elongata(Turzyca dÂługokÂłosa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca bÂłotna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),