Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:5
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Turzyca prosowa( (Du: Rispen-Segge, Łac: Carex paniculata)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca

Nazewnictwo

Turzyca prosowa (Carex paniculata L.) – gatunek roÂśliny z rodziny ciborowatych. 

Morfologia:

PokrĂłj
RoÂślina gĂŞstokĂŞpkowa o wysokoÂści 40–100 cm. Z brzegu kĂŞpek wyrastajÂą krĂłtkie rozÂłogi.
ÂŁodyga
Prostowzniesiona, sztywna, szorstka, o gruboÂści do 5 mm. W dolnej czĂŞÂści jest otulona caÂłymi, brunatnymi i lÂśniÂącymi pochwami.
LiÂście
Szarozielone, sztywne o blaszce szerokoÂści 3–5 mm.
Kwiaty
RoÂślina jednopienna. Kwiaty zebrane w du¿¹, jajowatolancetowatÂą wiechĂŞ skÂładajÂącÂą siĂŞ z licznych, obupÂłciowych kÂłosĂłw. Pod kÂłosami brak podsadek. Szczytowe kwiaty w kÂłosach to kwiaty prĂŞcikowe. PĂŞcherzyki sÂą obustronnie wypukÂłe, nie posiadajÂą Âżeberek i na szczycie sÂą nagle zwĂŞÂżone w wyraÂźny 2–zĂŞbny dziĂłbek. MajÂą kasztanowaty kolor. SÂłupki z 2 znamionami

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit, hemikryptofit. Kwitnie do kwietnia do maja. Jest wiatropylna, nasiona rozsiewane s¹ przez wiatr i wodê. Wystêpuje na ³¹kach, bagnach, niskich torfowiskach. Gatunek charakterystyczny dla zwi¹zku (All.) Magnocaricion i Ass. Cicuto-Caricetum pseudocyperi. Liczba chromosomów 2n= 60, 62, 64.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaùce z t. d³ugok³osow¹ (Carex elongata) t. gwiazdkowata (Carex echinata), t. niby-lisi¹ (Carex cuprina), t. ob³¹ (Carex diandra), t. rzadkok³os¹ (Carex remota) t. siw¹ (Carex canescens), t. tunikow¹ (Carex appropinquata).

Zasięg występowania:

W Polsce jest doœÌ pospolity.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Łodyga przekrój : TrĂłjkanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie leœne), Cladium mariscus(K³oÌ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca leœna), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.



Zdjęcia



RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca owÂłosiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(PonikÂło bÂłotne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie leÂśne),
Cladium mariscus(KÂłoĂŚ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajĂŞcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkokÂłosa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca piguÂłkowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pĂŞcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca leÂśna),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata),
Carex elongata(Turzyca dÂługokÂłosa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca bÂłotna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),