Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca rzadkok¬≥osa( (Du: Winkel-Segge, £ac: Carex remota)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar
Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca rzadkok³osa

Nazewnictwo

Turzyca rzadkok³osa, turzyca odleg³ok³osa (Carex remota L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina trwa³a, kêpkowa, wysoko¶ci do 60 cm.
£odyga
¬£odyga cienka, d¬≥u¬Ņsza od li¬∂ci, wzniesiona lub przewisaj¬Īca.
Li¶cie
Li¬∂cie o szeroko¬∂ci 1,5–2 mm, jasnozielone, mi√™kkie.
Kwiaty
Zebrane w k¬≥osy, przy czym kwiaty pr√™cikowe (m√™skie) znajduj¬Ī si√™ u ich podstawy, a kwiaty s¬≥upkowe (¬Ņe√Īskie) znajduj¬Ī si√™ na szczycie. W ka¬Ņdym kwiatostanie 6–10 k¬≥osk√≥w, przy czym kilka dolnych k¬≥osk√≥w jest bardzo od siebie oddalonych. U nasady k¬≥osk√≥w, zw¬≥aszcza dolnych, d¬≥ugie podsadki (najni¬Ņsza d¬≥u¬Ņsza od ca¬≥ego kwiatostanu). Kwiaty wyrastaj¬Ī w k¬Ītach jajowatych, zaostrzonych przysadek. Kwiaty ¬Ņe√Īskie ze s¬≥upkiem zako√Īczonym dwoma znamionami.
Owoce
Orzeszek otoczony p√™cherzykiem. P√™cherzyk ¬Ņ√≥¬≥tozielony, z niewyra¬ľnymi nerwami, o d¬≥ugo¬∂ci ok. 3 mm, na szczycie wolno zw√™¬Ņaj¬Īcy si√™ w dwuz√™bny dzi√≥bek.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie w maju i czerwcu. Wyst√™puje w wilgotnych lasach li¬∂ciastych, zwykle w ¬≥√™gach nad potokami. Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla zwi¬Īzku zespo¬≥√≥w (All.) Alno-Ulmion i zespo¬≥u (Ass.) subatlantyckiego ¬≥√™gu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w wilgotnych lasach li¬∂ciastych. Zasi√™g tego gatunku obejmuje obszar od p√≥¬≥nocno-zachodniej Afryki poprzez niemal ca¬≥¬Ī Europ√™ i Azj√™ zachodni¬Ī, po p√≥¬≥nocn¬Ī cz√™¬∂√¶ subkontynentu indyjskiego.

Inne:

Przez wzgl¬Īd na pojedyncze k¬≥osy, siedz¬Īce w k¬Ītach mi√™dzy przysadk¬Ī a osi¬Ī g¬≥ówn¬Ī, turzyca rzadkok¬≥osa jest dobrze rozpoznawalna z wygl¬Īdu.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec
-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),