Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca siwa( (Du: Grau-Segge, £ac: Carex canescens)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca siwa

Nazewnictwo

Turzyca siwa (Carex canescens) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina k√™pkowa, zazwyczaj z k¬≥¬Īczem, niekiedy wytwarzaj¬Īca roz¬≥ogi, wysoko¬∂ci (10)20-50(70) cm.
£odyga
Tr√≥jkanciasta, sztywna, g√≥r¬Ī szorstka, u do¬≥u okryta ciemnobrunatnymi pochwami li¬∂ciowymi.
Li¶cie
Szarozielone do ¬Ņywozielonych, na szczycie p¬≥askie, brzegiem ostre, szeroko¬∂ci 1,5-3(4) mm, kr√≥tsze od ¬≥odygi.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane 4-6 obup¬≥ciowych, wielokwiatowych, k¬≥os√≥w, tworz¬Īcych kwiatostan z¬≥o¬Ņony. K¬≥osy pod¬≥u¬Ņne do eliptycznych, d¬≥ugo¬∂ci 5-8(10) mm, ku g√≥rze rozszerzaj¬Īce si√™, t√™pe. Dolna podsadka niekiedy li¬∂ciowata. W ka¬Ņdym k¬≥osie kwiaty szczytowe m√™skie, dolne ¬Ņe√Īskie, przysadki bia¬≥awe, z zielonym grzbietem, kr√≥tsze od p√™cherzyk√≥w, d¬≥ugo¬∂ci do 2 mm. Kwiaty m√™ski z trzema pr√™cikami, ¬Ņe√Īskie z jednym s¬≥upkiem o dw√≥ch znamionach wychylaj¬Īcych si√™ z p√™cherzyka.
Owoce
Orzeszek otoczony p√™cherzykiem. P√™cherzyki zebrane w owocostan, zielone, z czasem jasno¬Ņ√≥¬≥te, jajowate, p¬≥asko-wypuk¬≥e, d¬≥ugo¬∂ci 2-2,5(3) mm, z ciemnymi, cienkimi nerwami, z wolna zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ w sto¬Ņkowaty, nieco wyci√™ty, z¬Ībkowany dzi√≥bek.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. W Polsce kwitnie od maja do lipca.
Siedlisko
Wyst√™puje g¬≥√≥wnie na wilgotnych ¬≥¬Īkach, torfowiskach niskich i przej¬∂ciowych, brzegach rzek.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla zespo³u (Ass.) Carici-Agrostietum oraz regionalnie zespo³u Caricetum nigrae.
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 56.

ZasiÍg wystÍpowania:

W Polsce gatunek rodzimy pospolity na ni¬Ņu. Porasta torfowiska niskie oraz przej¬∂ciowe, a tak¬Ņe podmok¬≥e ¬≥¬Īki.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),