Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca sztywna (Ang: Upright sedge, (Du: Steife Segge, £ac: Carex elata)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca sztywna

Nazewnictwo

Turzyca sztywna, t. Hudsona (Carex elata All.) - gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych).

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina zielna, bylina tworz¬Īca zwarte k√™py.
£odyga
Trójkanciasta, sztywna, wysoko¬∂ci (20)50–120(130) cm, gór¬Ī szorstka, u do¬≥u silnie ulistniona.
Li¶cie
Do¬∂√¶ w¬Īskie, szeroko¬∂ci 3-4(6) mm, o ostrych kraw√™dziach, grzbieciste, sinozielone. Pochwy li¬∂ciowe ¬Ņó¬≥tobrunatne, po¬≥yskuj¬Īce, sieciowato porozrywane. Brzegi li¬∂ci podczas suszenia zwijaj¬Ī si√™ zawsze pod spód.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w kwiatostany - k¬≥osy. K¬≥osy szczytowe m√™skie, od jednego do trzech, d¬≥ugo¬∂ci 3-6(7) cm, wa¬≥eczkowate, siedz¬Īce b¬Īd¬ľ na krótkich szypu¬≥kach. Kwiaty m√™skie z trzema pr√™cikami. Ich przysadki zazwyczaj rdzawe, d¬≥ugo¬∂ci 4-5 mm. K¬≥osy ¬Ņe√Īskie dolne, od dwóch do czterech, walcowate, d¬≥ugo¬∂ci 1,5-6(8) cm, grubo¬∂ci 5-7 mm, wzniesione. Kwiaty ¬Ņe√Īski z jednym s¬≥upkiem o dwóch znamionach, ich przysadki pod¬≥ugowato lancetowate, t√™pe lub niekiedy zaostrzone, ciemnobrunatne, z jasnozielon¬Ī ¬∂rodkow¬Ī smug¬Ī, krótsze od p√™cherzyków, d¬≥ugo¬∂ci 2,5-3,5 mm, szeroko¬∂ci 1 mm. Podsadki górne krótkie, szczecinowate, dolna listkowata, bezpochwiasta, krótsza od kwiatostanu.
Owoce
¬Įó¬≥tobr¬Īzowy, soczewkowaty orzeszek, d¬≥ugo¬∂ci 2 i szeroko¬∂ci 1,5 mm, ukryty w jajowatym p√™cherzyku. P√™cherzyki jajowate, sp¬≥aszczone, (2)3,5-4 mm d¬≥ugo¬∂ci oraz ok. 2 mm szeroko¬∂ci, 5-7 nerwowe, ¬Ņó¬≥tozielone, z krótkim, ca¬≥obrzegim dzióbkiem, u¬≥o¬Ņone dachówkowato, wcze¬∂nie odpadaj¬Ī.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. W Polsce kwitnie w kwietniu i maju.
Siedlisko
Zasiedla siedliska mokre, g¬≥ównie torfowiska niskie, b¬≥otniste ¬≥¬Īki, szuwary i olsy.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Magnocaricion oraz zespo¬≥u (Ass.) szuwaru turzycy sztywnej (Caricetum elatae).
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 74-80.

Zmiennosś:

Wyró¬Ņnia si√™ podgatunki:
Carex elata All. subsp. elata
Carex elata All. subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puj¬Īcy w Azji i Europie. W Polsce pospolity gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),