Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Turzyca tunikowa (Ang: Fibrous Tussock-sedge, (Du: Schwarzschopf-Segge, Łac: Carex appropinquata)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca tunikowa

Nazewnictwo

Turzyca tunikowa (Carex appropinquata Schumach) – gatunek roÂśliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
GĂŞstokĂŞpkowa roÂślina o wysokoÂści 30–60(100) cm.
ÂŁodyga
Prostowzniesiona, o szorstkich krawĂŞdziach w górnej czĂŞÂści i nieco dÂłuÂższa od liÂści. W dolnej czĂŞÂści pokryta jest czarnymi wÂłóknami pochodzÂącymi ze starych pochew.
LiÂście
Rynienkowate, nagie, przewaÂżnie ÂżóÂłtawoozielone o szerokoÂści 1–3 mm. Przysadki kwiatowe majÂą jajowato–lancetowaty ksztaÂłt, sÂą ostro zakoĂączone i brunatne z jaÂśniejszym brzegiem.
Kwiaty
Zebrane w przerywanÂą, wÂąskÂą i luÂźnÂą wiechĂŞ o dÂługoÂści do 4 cm i szerokoÂści do 1 cm. Wiecha ma wzniesione ga³¹zki i skÂłada siĂŞ z wÂąskojajowatych, obupÂłciowych kÂłosów. Szczytowe kwiaty w tych kÂłoskach to kwiaty prĂŞcikowe. PĂŞcherzyki majÂą ÂśrednicĂŞ do 3 mm, sÂą brunatne i obustronnie wypukÂłe (od wewnÂątrz mniej). PosiadajÂą 9–11 Âżeberek i na szczycie 2–zĂŞbny dzióbek. SÂłupki z 2 znamionami.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie do maja do czerwca. Jest wiatropylna, nasiona rozsiewane sÂą przez wiatr i wodĂŞ. WystĂŞpuje na bagnach, niskich torfowiskach i w szuwarach. Gatunek charakterystyczny dla zwiÂązku (All.) Magnocaricion i Ass. Caricetum appropinquatae. Liczba chromosomów 2n= 64.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaùce z turzyc¹ ob³¹ (Carex diandra), t. prosow¹ (Carex paniculata), t. rzadkok³os¹ (Carex remota), t. siw¹ (Carex canescens).

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje na niÂżu.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie leœne), Cladium mariscus(K³oÌ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca leœna), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca owÂłosiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(PonikÂło bÂłotne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie leÂśne),
Cladium mariscus(KÂłoĂŚ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajĂŞcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkokÂłosa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca piguÂłkowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pĂŞcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca leÂśna),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata),
Carex elongata(Turzyca dÂługokÂłosa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca bÂłotna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),