Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wierzba iwa (Ang: Goat willow, (Du: Sal-Weide, úac: Salix caprea)
-
Marzec Kwiecie├▒
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-28
Autor : Lena 2013-09-28

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba iwa

Nazewnictwo

Wierzba iwa (Salix caprea L.) – gatunek ro┬Âlin z rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokrój
Krzew do 9 m wysoko┬Âci, albo drzewo dorastaj┬▒ce do 22 m. Pokrój kulisty. M┬│ode p├¬dy s┬▒ grube, barwy oliwkowej do brunatnoczerwonawej, z pocz┬▒tku krótko ow┬│osione, pó┬╝niej ┬│ysiej┬▒ce.
Pie├▒
Na pniu i na grubszych ga³êziach obserwuje siê ciemne romboidalne pêkniêcia w rzêdach. Stanowi± one dobr± cechê rozpoznawcz± tej wierzby. Kora ma kolor szary i jest spêkana.
Drewno
Mi├¬kkie i lekkie z czerwonobia┬│ym bielem i ┬┐ó┬│tawobrunatn┬▒ twardziel┬▒.
Li┬Âcie
Szerokoeliptyczne, do dwu razy tak d┬│ugie jak szerokie, krótko, sko┬Ânie zaostrzone. Brzeg li┬Âcia nieregularnie s┬│abo pikowany lub ca┬│obrzegi, na krótkich p├¬dach przewa┬┐nie g┬│adki i falisty. Górna powierzchnia li┬Âcia ┬┐ywozielona do oliwkowej, naga, lekko l┬Âni┬▒ca do matowej; tylko g┬│ówny nerw jest lekko wystaj┬▒cy i przylegaj┬▒co ow┬│osiony. Dolna strona li┬Âcia, z mocno wystaj┬▒c┬▒ sieci┬▒ nerwów, trwale g├¬sto bia┬│awo ow┬│osiona i mi├¬kka w dotyku. Ogonek li┬Âciowy oko┬│o 1 cm d┬│ugo┬Âci, ow┬│osiony, przylistki zwykle obecne, 1 cm d┬│ugo┬Âci, sercowate do nerkowatych, z┬▒bkowane.
Kwiaty
Ro┬Âlina dwupienna. Wielkie kotki (bazie) ukazuj┬▒ si├¬ przed li┬Â├Žmi, przed rozkwitni├¬ciem otoczone s┬▒ bia┬│ym futerkiem w┬│osków, pochodz┬▒cym od d┬│ugobrodych przysadek i chroni┬▒cym m┬│ode kwiaty przed mrozem. Kotki maj┬▒ bardzo krótkie szypu┬│y, m├¬skie s┬▒ jajowate, 2–3 cm d┬│ugie, g├¬sto kwiatowe, ┬┐e├▒skie s┬▒ pod┬│u┬┐no-jajowate, do 4 cm d┬│ugo┬Âci. Zal┬▒┬┐nia na d┬│ugim trzonku, g├¬sto ow┬│osiona; przysadka dwubarwna, u nasady jasna, wierzcho┬│ek ciemnobrunatny do czarnego, g├¬sto i d┬│ugo ow┬│osiony, brodaty. Szyjka bardzo krótka, rozga┬│├¬zienia znamion wyprostowane, sk┬│aniaj┬▒ce si├¬ ku sobie. U nasady kwiatu jest osadzony krótki gruczo┬│ miodnikowy.

Biologia i ekologia:

Siedlisko: widne lasy, zaro┬Âla. Fanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla All. Sambuco-Salicion i (Ass. Epilobio-Salicetum. Ro┬Âlina miododajna i owadopylna. Jest najwcze┬Âniej kwitn┬▒c┬▒ krajow┬▒ wierzb┬▒. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

Czasami jest uprawiana jako ro┬Âlina ozdobna (g┬│ównie okazy m├¬skie, które s┬▒ bardzo ┬│adne podczas kwitnienia).
Zawiera m.in. salicynê (kwas salicylowy) i taninê.
Od staro┬┐ytno┬Âci kora wierzbowa by┬│a u┬┐ywana jako ┬Ârodek przeciwbólowy i przeciwgor┬▒czkowy.

ZmiennosŠ:

Wyró┬┐nia si├¬ odmiany uprawne 'Kilmarnock' (m├¬ska) i 'Weeping Sally' (┬┐e├▒ska).

Ponadto tworzy miesza├▒ce z innymi gatunkami wierzb. W naturze mo┬┐na cz├¬sto spotka├Ž, ró┬┐ni┬▒ce si├¬ od typowej formy i trudne do oznaczenia miesza├▒ce m.in. z: w. alpejsk┬▒, w. czerniej┬▒c┬▒, w. d┬│ugoko├▒czyst┬▒, w. lapo├▒sk┬▒, w. oszczepowat┬▒, w. piaskowa, w. p┬│o┬┐┬▒c┬▒, w. purpurow┬▒, w. rokit┬▒, w. ┬Âniad┬▒, w. ┬Âl┬▒sk┬▒, w. uszat┬▒, w. wiciow┬▒, w. szar┬▒, w. siw┬▒.

Zasiŕg wystŕpowania:

Rodzimy dla Europy i Azji. W Polsce gatunek pospolity na ca┬│ym ni┬┐u i w górach a┬┐ po regiel górny.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Wygl▒d blaszki liÂcia : Karbowany

Wygl▒d blaszki liÂcia : Pi┬│kowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Eliptyczne

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie├▒

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy liÂciaste

RoÂlina miododajna

RoÂlina uprawiana

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),