Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:2
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wierzba bor├│wkolistna (Ang: Swamp willow, (Du: Heidelbeer-Weide, úac: Salix myrtilloides)
-
Kwiecie├▒ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-28
Autor : Lena 2013-09-28

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba borówkolistna

Nazewnictwo

Wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides L.) – gatunek ro┬Âliny wieloletniej nale┬┐┬▒cy do rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokrój
Krzewinka o wysoko┬Âci do 50 cm, s┬│abo rozga┬│├¬ziaj┬▒ca si├¬ i nigdy nie tworz┬▒ca k├¬p.
Pêdy
Tworzy p├¬dy pe┬│zaj┬▒ce p┬│ytko pod ziemi┬▒ lub tu┬┐ nad ziemi┬▒ oraz nadziemne wyprostowane. Ga┬│├¬zie krótkie i nieow┬│osione (tylko czasami mo┬┐na dostrzec ┬Âlady ow┬│osienia). Dwuletnie p├¬dy barwy czerwonobrunatnej. P┬▒czki t├¬pe, nieco wyd┬│u┬┐one i na starszych p├¬dach silnie odstaj┬▒ce.
Li┬Âcie
O d┬│ugo┬Âci 1,5-3,5 cm, eliptyczne, nieco zaostrzone, ca┬│obrzegie, z wyra┬╝nie widocznym unerwieniem, bez przylistków, ogonkowe. M┬│ode li┬Âcie ow┬│osione, starsze nagie, gór┬▒ ciemnozielone i fioletowo nabieg┬│e, spodem sinozielone.
Kwiaty
Ro┬Âlina dwupienna. Kwiaty zebrane w kotki o dwubarwnych przysadkach; gór┬▒ czarnych lub rdzawych, do┬│em jasnych. Kwiaty ┬┐e├▒skie z jednym miodnikiem, wyrastaj┬▒cy na trzonku s┬│upek nagi, bez szyjki, o krótkich, czerwonych znamionach. Kotki m├¬skie na wyra┬╝nych szypu┬│kach, z nielicznymi kwiatami, s┬│abo ow┬│osionymi przysadkami o czerwonych wierzcho┬│kach. Ka┬┐dy kwiat m├¬ski ma jeden miodnik i 2 wolne pr├¬ciki z nagimi nitkami. Pylniki pocz┬▒tkowo czerwone, w czasie pylenia ┬┐ó┬│te, pó┬╝niej staj┬▒ si├¬ ciemnobrunatne.
Owoc
Torebka.

Biologia i ekologia:

Ro┬Ânie wy┬│┬▒cznie na torfowiskach, w┬Âród torfowców. Chamefit. Kwitnie od maja do lipca, ju┬┐ po rozwini├¬ciu si├¬ li┬Âci. Jest ro┬Âlin┬▒ owadopyln┬▒ i miododajn┬▒. Nasiona s┬▒ rozsiewane przez wiatr.

ZmiennosŠ:

Tworzy miesza├▒ce z wierzb┬▒ piaskow┬▒, w. p┬│o┬┐┬▒c┬▒, w. uszat┬▒, w. purpurow┬▒ i innymi gatunkami pokrewnymi.

Zagro┐enia i ochrona:

W Polsce jest obj├¬ta ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Informacje o stopniu zagro┬┐enia na podstawie:
Polskiej Czerwonej Ksi├¬gi Ro┬Âlin – gatunek nara┬┐ony na wymarcie (kategoria zagro┬┐enia EN).
Czerwonej listy ro┬Âlin i grzybów Polski – gatunek wymieraj┬▒cy, krytycznie zagro┬┐ony (kategoria zagro┬┐enia E).

Zagro┬┐ona jest poprzez osuszanie podmok┬│ych terenów na których wyst├¬puje, wydobywanie torfu, eutrofizacj├¬ siedlisk oraz przez krzy┬┐owanie si├¬ z innymi gatunkami wierzb.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje na niektórych obszarach w Azji i Europie. W Polsce jest rzadka. Wyst├¬puje g┬│ównie na Pojezierzu Mazurskim, nad doln┬▒ Wis┬│┬▒ i na Lubelszczy┬╝nie. Pojedyncze jej stanowiska znajduj┬▒ si├¬ jeszcze w Puszczy Bia┬│owieskiej, na Nizinie ┬Žl┬▒skiej i w Sudetach.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Eliptyczne

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Kwiecie├▒ Maj Czerwiec

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Drzewa i krzewy liÂciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),