Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wierzba bia┬│a (Ang: White willow, (Du: Silber-Weide, úac: Salix alba)
-
Kwiecie├▒ Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-28
Autor : Lena 2013-09-28

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba bia┬│a

Nazewnictwo

Wierzba bia┬│a, w. srebrna, w. pospolita (Salix alba L.) – gatunek drzewa nale┬┐┬▒cy do rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokrój
Drzewo osi┬▒gaj┬▒ce wysoko┬Â├Ž do 30 m. Korona szerokoroz┬│o┬┐ysta. Posiada krótki, cz├¬sto pochy┬│y pie├▒, od którego wznosz┬▒ si├¬ konary. Cz├¬sto w pniu starszych drzew wyst├¬puj┬▒ spróchnia┬│e dziuple. Ga┬│├¬zie gi├¬tkie.
Pie├▒
Kora jest ciemnoszara, pop├¬kana. Drewno bardzo mi├¬kkie i ┬│atwo próchniej┬▒ce. Roczne ga┬│┬▒zki cienkie.
Pêdy
S± bardzo smuk³e. Maj± szar± barwê. S± delikatnie ow³osione przez ca³y rok. P±ki s± w±skie i sp³aszczone.
Li┬Âcie
W┬▒skie, lancetowate o d┬│ugo┬Âci oko┬│o 8 cm. M┬│ode li┬Âcie obustronnie jedwabi┬Âcie ow┬│osione, starsze tylko na spodniej stronie. M┬│ode listki s┬▒ ┬┐ó┬│te. Latem górna strona li┬Âci ciemnozielona, spodnia srebrzysta.
Kwiaty
Jest ro┬Âlin┬▒ dwupienn┬▒, kwiaty zebrane w kwiatostany zwane kotkami, lub zwyczajowo baziami. Kotki ┬┐e├▒skie w nasadzie lu┬╝nokwiatowe, o j├¬zyczkowatych i nietrwa┬│ych przysadkach jasnordzawego koloru. Kwiaty z 1 gruczo┬│em miodnikowym, s┬│upek nagi z siedz┬▒c┬▒ zal┬▒┬┐ni┬▒. Kotki m├¬skie z jednobarwnymi przysadkami, dwoma gruczo┬│ami miodnikowymi i 2 pr├¬cikami o nitkach ow┬│osionych w dolnej cz├¬┬Âci.
Owoc
Filcowato ow┬│osiona szara torebka. Nasiona bardzo drobne z p├¬czkiem srebrnych w┬│osków, rozsiewane przez wiatr.

Biologia i ekologia:

Drzewo szybko rosn┬▒ce i do┬Â├Ž krótkowieczne. Ro┬Ânie przede wszystkim w lasach ┬│├¬gowych wzd┬│u┬┐ rzek, cz├¬sto tworz┬▒c tam wraz z topolami du┬┐e skupienia. Preferuje okresowo zalewane, piaszczyste gleby. Wyst├¬puje równie┬┐ wzd┬│u┬┐ dróg, nad stawami. Cz├¬sto jest sadzona. Dochodzi w górach do wysoko┬Âci ok. 800 m n.p.m. W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla zwi┬▒zku (All.) Salicion albae i Ass. Salicetum albo-fragilis. Zakwita wczesn┬▒ wiosn┬▒ (marzec – kwiecie├▒), równocze┬Ânie z rozwojem li┬Âci. Kwiaty zapylane przez owady, nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina lecznicza:
Surowiec zielarski: kora (Cortex Salicis) zawiera flawonoidy, kwasy organiczne oraz glikozydy. Najwa┬┐niejszym z nich jest glikozyd fenolowy – salicyna. Kor├¬ zbiera si├¬ z 2 – 3 letnich ga┬│├¬zi wczesn┬▒ wiosn┬▒, gdy ruszaj┬▒ soki i ┬│atwo jest j┬▒ oddzieli├Ž od drewna. Kor├¬ suszy├Ž mo┬┐na zarówno w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach. Do celów leczniczych wykorzystywana mo┬┐e by├Ž równie┬┐ kora wierzby kruchej, wierzby purpurowej, wierzby pi├¬ciopr├¬cikowej i wierzby wiciowej.
Dzia┬│anie: salicyna ma silne dzia┬│anie przeciwzapalne, przeciwgor┬▒czkowe i ┬Âci┬▒gaj┬▒ce. Wykorzystywana jest przy takich dolegliwo┬Âciach i chorobach, jak: ból g┬│owy, przezi├¬bienie przebiegaj┬▒ce z gor┬▒czk┬▒, ró┬┐ne choroby reumatyczne, mia┬┐d┬┐yca. Obecnie ju┬┐ nie pozyskuje si├¬ do celów leczniczych kory wierzby, gdy┬┐ jest zast├¬powana syntetycznie produkowanym kwasem acetylosalicylowym (nazwa handlowa „Aspiryna”, „Polopiryna”). W medycynie ludowej wykorzystywano kor├¬ wierzby równie┬┐ do leczenia nerwobólów i jako ┬Ârodka u┬│atwiaj┬▒cego zasypianie i uspokajaj┬▒cego.
Drewno jest powszechnie wykorzystywane jako materia┬│ opa┬│owy.
Jest cz├¬sto nasadzana przy drogach, na wa┬│ach przeciwpowodziowych oraz na brzegach rzek w celu ich umocnienia i zabezpieczenia przed osuwaniem ziemi. Dzi├¬ki silnie rozbudowanemu systemowi korzeniowemu i szybkiemu wzrostowi nadaje si├¬ równie┬┐ do rekultywacji terenów i wysypisk ┬Âmieci.
Jako ro┬Âlina pobieraj┬▒ca z pod┬│o┬┐a bardzo du┬┐e ilo┬Âci wody sadzona jest na terenach podmok┬│ych i bagnach w celu ich osuszenia.
Niektóre odmiany s┬▒ uprawiane jako ro┬Âliny ozdobne.

ZmiennosŠ:

Tworzy miesza├▒ce z wierzb┬▒ kruch┬▒ Salix × rubens. Istniej┬▒ 2 odmiany tej krzy┬┐ówki:
'Basfordiana' – posiada jaskrawopomara├▒czowa p├¬dy. Ma roz┬│o┬┐ysty pokrój. Drzewo m├¬skie.
'Sanguinea' – d┬│ugo┬Â├Ž li┬Âci do 8 cm. Drzewo ┬┐e├▒skie.

Ponadto tworzy miesza├▒ce z wierzb┬▒ pi├¬ciopr├¬cikow┬▒ (Salix × ehrhartiana, posiada pojedyncze w┬│oski po obu stronach li┬Âci).

Czasami mo┬┐na spotka├Ž ró┬┐ni┬▒ce si├¬ od typowej formy, trudne do oznaczenia miesza├▒ce z wierzb┬▒ purpurow┬▒, b┬▒d┬╝ wierzb┬▒ migda┬│ow┬▒.

Wyró┬┐niane s┬▒ nast├¬puj┬▒ce odmiany botaniczne:
var. sericea (syn. var. argentea) – rzadko spotykana – li┬Âcie s┬▒ mi├¬kko ow┬│osione z wierzchu. Dorasta do 25 m.
var. caerulea – dobrze ro┬Ânie na wilgotnym pod┬│o┬┐u. Dorasta do 30 m. P├¬dy maj┬▒ ciemno fioletowo-czerwon┬▒ barw├¬ z szarym ow┬│osieniem. Li┬Âcie od spodu s┬▒ b┬│├¬kitno-szare.
var. vitellina (odmiana z┬│ocista, z┬│otocha) – posiada jaskrawo┬┐ó┬│te p├¬dy.

Wyró┬┐nia si├¬ tak┬┐e odmiany uprawne:
'Britzensis' i 'Chermesina' (w Polsce uznawane za synonimy) – drzewa do 28 m wysoko┬Âci wyró┬┐niaj┬▒ce si├¬ jaskrawopomara├▒czowymi p├¬dami. Ga┬│├¬zie uniesione s┬▒ ku górze. Li┬Âcie od spodu s┬▒ b┬│├¬kitno-szare.

Zasiŕg wystŕpowania:

Rodzimym obszarem jej wyst├¬powania jest Europa, Azja i Afryka Pó┬│nocna (Algeria, Maroko), rozprzestrzenia si├¬ te┬┐ gdzie indziej. Nie wyst├¬powa┬│a w Skandynawii, Irlandii i Szkocji, ale zosta┬│a tam sprowadzona i jest sadzona jako ro┬Âlina ozdobna. W Polsce pospolita na ca┬│ym terytorium. Zazwyczaj ro┬Ânie na brzegach rzek, przy rowach b┬▒d┬╝ innych miejscach o bardzo wilgotnym pod┬│o┬┐u. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy. Gatunek typowy w obr├¬bie swego rodzaju.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Pi┬│kowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecie├▒ Maj

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy liÂciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),