Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wierzba lapo√Īska (Ang: Downy Willow, (Du: Lappland-Weide, £ac: Salix lapponum)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-14
Autor : Lena 2013-09-14

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba lapo√Īska

Nazewnictwo

Wierzba lapo√Īska (Salix lapponum) – gatunek ro¬∂liny z rodziny wierzbowatych (Salicaceae Mirb.).¬†

Morfologia:

Pokrój
Ma³y krzew o wysoko¶ci do 2 metrów, bez roz³ogów.
Pie√Ī
P√™dy powyginane, l¬∂ni¬Īce i ciemnobr¬Īzowe. M¬≥ode s¬Ī srebrzy¬∂cie ow¬≥osione, starsze brunatne z wi¬∂niowym odcieniem.
Li¶cie
Kszta¬≥tu jajowatego i wyd¬≥u¬Ņonego, z bia¬≥oszarym kutnerowatym ow¬≥osieniem z dw√≥ch stron (czasem "¬≥ysiej¬Īcym" z wierzchu), d¬≥ugo¬∂ci najcz√™¬∂ciej ok. 8 cm i szeroko¬∂ci ok. 3 cm. S¬Ī wyra¬ľnie podwini√™te. Nerwacja na spodzie li¬∂ci s¬≥abo widoczna, przylistk√≥w brak.
Kwiaty
Ro¬∂lina dwupienna, kwiaty zebrane w kotki. Kotki ¬Ņe√Īskie o przysadkach dwubarwnych; do¬≥em jasnych, lub purpurowych, g√≥r¬Ī rdzawoczarnych. S¬≥upki siedz¬Īce, o zal¬Ī¬Ņniach g√™sto ow¬≥osionych, szyjkach w dolnej cz√™¬∂ci r√≥wnie¬Ņ ow¬≥osionych, znamionach szeroko, ¬≥ukowato rozchylonych. Kotki m√™skie dwubarwne, bez szypu¬≥ek, wyd¬≥u¬Ņone i zielonkawo ow¬≥osione. Nitki ich pr√™cik√≥w wolne i nagie, miodnik sp¬≥aszczony, jasnozielony. Zaraz po rozwini√™ciu pylniki i py¬≥ek jest czerwony, w czasie kwitnienia jasno¬Ņ√≥¬≥ty, a po przekwitni√™ciu ciemnobrunatny.
Owoc
Okryta w¬≥oskami i p√™kaj¬Īca klapami torebka.
Gatunki podobne
Bardzo podobna jest wierzba szwajcarska. Poza s¬≥abszym ow¬≥osieniem r√≥¬Ņnice mi√™dzy tymi gatunkami s¬Ī znikome. W okresie lodowcowym wierzby te by¬≥y prawdopodobnie jednym gatunkiem i dopiero po rozdzieleniu obszaru ich wyst√™powania przez obszary cieplejszego klimatu zacz√™ly si√™ r√≥¬Ņnicowa√¶.

Biologia i ekologia:

Rozwój: Ro¶lina wieloletnia, nanofanerofit. Zakwita w klimacie umiarkowanym w czerwcu i lipcu. Ro¶lina owadopylna i miododajna. Nasiona rozsiewane przez wiatr.
Siedlisko: ro¬∂nie na torfowiskach, a w g√≥rach tak¬Ņe w pi√™trze kos√≥wki. Wyst√™puje na miejscach s¬≥onecznych, lub cz√™¬∂ciowo tylko zacienionych.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Salicetum lapponum
Liczba chromosomów 2n=38, 76.

Zmiennosś:

W Polsce wyst√™puj¬Ī 2 odmiany: var. angustifolium i var. marrubifolia.
Tworzy miesza√Īce z gatunkami: wierzba bor√≥wkolistna (Salix myrtylloides), wierzba czerniej¬Īca (Salix nigricans), wierzba d¬≥ugoko√Īczysta (Salix dasyclados), wierzba iwa (Salix caprea), wierzba purpurowa (Salix purpurea), wierzba rokita (Salix rosmarinifolia), wierzba szara (Salix cinerea), wierzba uszata (Salix aurita), wierzba wiciowa (Salix viminalis).

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Cz√™¬∂√¶ jej stanowisk jest chroniona w parkach narodowych; biebrza√Īskim, karkonoskim i poleskim oraz w rezerwatach przyrody. Informacje o stopniu zagro¬Ņenia na podstawie:
Polskiej Czerwonej Ksi√™gi Ro¬∂lin – gatunek zagro¬Ņony (kategoria zagro¬ŅeniaEN).
Czerwonej listy ro¬∂lin i grzybów Polski – gatunek nara¬Ņony na wymarcie (kategoria zagro¬Ņenia V).
Wed¬≥ug ¬¶wiatowej Unii Ochrony Przyrody gatunek zagro¬Ņony (kategoria zagro¬Ņenia EN).

Zagro¬Ņeniem dla gatunku jest osuszanie i eksploatacja torfowisk, a tak¬Ņe ich koszenie i wypas. Ponadto czyste formy gatunku s¬Ī wypierane przez miesza√Īce, ¬≥atwo bowiem krzy¬Ņuje si√™ z innymi gatunkami wierzb.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w rejonach alpejskich Europy, w Azji, na P√≥¬≥wyspie Skandynawskim tak¬Ņe w obr√™bie ko¬≥a podbiegunowego. W Polsce wyst√™puje tylko w obszarach; w Karkonoszach wschodnich, na Mazurach oraz na Wy¬Ņynie Lubelskiej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Nanofanerofit

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba tr√≥jpr√™cikowa; Wierzba migda¬≥owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba pi√™ciopr√™cikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia¬≥a), Salix myrtilloides(Wierzba bor√≥wkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia¬≥a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy li∂ciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg≥e
- Owoce suche, otwierajĪce siÍ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),