Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Komosa biaÂła(( Łac: Chenopodium album)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Podkrólestwo naczyniowe
Nadgromada nasienne
Gromada okrytonasienne
Klasa Rosopsida
RzÂąd goÂździkowce
Rodzina komosowate
Rodzaj komosa
Gatunek komosa biaÂła

Nazewnictwo

W Polsce jest pospolita na caÂłym obszarze.

Morfologia:

Pokrój
Osi¹ga wysokoœÌ 15-100 cm (w uprawach kukurydzy znajdowano okazy o wysokoœci 2,5 m). Ca³a roœlina jest m¹czysto ow³osiona.
ÂŁodyga
Wzniesiona, bruzdowana, w nasadzie ogonków liÂściowych czĂŞsto wystĂŞpuje purpurowa plama. Jest stosunkowo gruba i pojedyncza, czasami rozga³êzia siĂŞ.
LiÂście
Ciemnozielone, matowe, majÂą podÂłuÂżnie rombowy lub prawie lancetowaty ksztaÂłt. Nasada liÂścia klinowata, brzegi drobno zÂąbkowane lub caÂłobrzegie. DÂługoœÌ liÂścia 2-4 razy wiĂŞksza od szerokoÂści. Charakterystyczne jest wystĂŞpowanie u niektórych mÂłodych okazów purpurowoczerwonego zabarwienia wierzchoÂłkowych liÂści w pobliÂżu ich nasady.
Kwiaty
Kwiatostan zÂłoÂżony, wyrastajÂący na ÂłodyÂżkach w kÂątach liÂści. Drobne, zielonawe kwiaty, wyrastajÂą w k³êbikach, które z kolei tworzÂą wiechĂŞ lub kÂłos. Okwiat 3-dziaÂłkowy, podczas dojrzewania silnie grubieje i zmienia kolor na czerwony. W obupÂłciowych, przedsÂłupnych kwiatach 1 prĂŞcik i 1 sÂłupek.
Owoc
Drobne orzechy otoczone zmiĂŞÂśniaÂłym okwiatem.

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą PaÂździernik

Gatunek trujący

Gatunek leczniczy

Terofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Chenopodiaceae (komosowate)

- Kolor zielony


RODZINA Chenopodiaceae (komosowate) -ilość 3
Chenopodium album(Komosa biaÂła),
Salicornia europaea (SolirĂłd zielny),
Salsola kali(Solanka kolczysta),