Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wierzba purpurowa (Ang: Purple willow, (Du: Purpur-Weide, úac: Salix purpurea)
-
Maj Kwiecie├▒ Marzec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba purpurowa

Nazewnictwo

Wierzba purpurowa, w. czerwona, w. szpagat├│wka, wiklina (Salix purpurea) – gatunek krzewu nale┬┐┬▒cy do rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokr├│j
Krzew o kulistej koronie, osi┬▒gaj┬▒cy wysoko┬Â├Ž do 3 m.
£odyga
Pêdy wyprostowane, cienkie, b³yszcz±ce i bardzo elastyczne. Wyrastaj± gêsto i zabarwione s± na purpurowoczerwono, tylko starsze ga³êzie s± szarozielone (s± podobne do pêdów wierzby wawrzynkowej). Jej pêdy s± gorzkie, poniewa¿ zawieraj± kwas salicylowy. Wskutek tego nie s± zjadane przez zwierzêta.
Li┬Âcie
Odwrotnie lancetowate, matowe, na g├│rnej stronie ciemnozielone, na spodniej o sinozielonym kolorze. S┬▒ podobne do li┬Âci wierzby kruchej. Maj┬▒ d┬│ugo┬Â├Ž do 12 cm i ustawione s┬▒ na p├¬dzie najcz├¬┬Âciej skr├¬tolegle, ale wyst├¬puj┬▒ te┬┐ li┬Âcie ustawione naprzeciwlegle, co w┬Âr├│d wierzb jest cech┬▒ charakterystyczn┬▒ wy┬│┬▒cznie dla tego gatunku. Powy┬┐ej po┬│owy s┬▒ pi┬│kowane. M┬│ode listki s┬▒ ow┬│osione, lecz szybko staj┬▒ si├¬ nagie.
Kwiaty
Jest ro┬Âlin┬▒ dwupienn┬▒. ┬»e├▒skie i m├¬skie kotki o d┬│ugo┬Âci 2 cm, s┬▒ siedz┬▒ce. Kotki m├¬skie s┬▒ kr├│tsze. Nitki ich pr├¬cik├│w o czerwonych lub czarnych pylnikach s┬▒ zro┬Âni├¬te. S┬│upki w kwiatostanach ┬┐e├▒skich s┬▒ siedz┬▒ce, ow┬│osione o kr├│tkich i grubych znamionach.
Owoc
Torebka z licznymi i drobnymi nasionami

Biologia i ekologia:

Ro┬Ânie g┬│├│wnie w dolinach rzek, potok├│w, nad stawami, na mokrych ┬│┬▒kach. Wymaga pod┬│o┬┐a o du┬┐ej wilgotno┬Âci – jest hygrofitem. Ro┬Ânie na glebach ubogich, piaszczystych i ┬┐wirowych. Nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla klasy Salicetea purpureae. Kwitnie przed rozwojem li┬Âci, od marca do po┬│owy czerwca. Kwiaty wytwarzaj┬▒ nektar i zapylane s┬▒ przez owady. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina uprawna:
Jest jedn┬▒ z g┬│├│wnych ro┬Âlin wykorzystywanych w wikliniarstwie. Jest te┬┐ cz├¬sto uprawiana w tym celu.
U¿ywana jest jako faszyna do obsadzania wa³ów przeciwpowodziowych i brzegów rzeki w celu zabezpieczenia ich przed wymywaniem przez wodê.
Jest jednym z g┬│├│wnych gatunk├│w wierzb uprawianych jako tzw. ro┬Âliny energetyczne
Ro┬Âlina lecznicza:
Surowiec zielarski: kora (Cortex Salicis) zawiera flawonoidy, kwasy organiczne oraz glikozydy. Najwa┬┐niejszym z nich jest glikozyd fenolowy – salicyna. Kor├¬ zbiera si├¬ z 2 – 3-letnich ga┬│├¬zi wczesn┬▒ wiosn┬▒, gdy ruszaj┬▒ soki i ┬│atwo jest j┬▒ oddzieli├Ž od drewna. Kor├¬ suszy├Ž mo┬┐na zar├│wno w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach. Do cel├│w leczniczych wykorzystywana mo┬┐e by├Ž r├│wnie┬┐ kora wierzby kruchej, wierzby bia┬│ej, wierzby pi├¬ciopr├¬cikowej i wierzby wiciowej.
Dzia┬│anie : Salicyna ma silne dzia┬│anie przeciwzapalne, przeciwgor┬▒czkowe i ┬Âci┬▒gaj┬▒ce. Wykorzystywana jest przy takich dolegliwo┬Âciach i chorobach, jak: b├│l g┬│owy, przezi├¬bienie przebiegaj┬▒ce z gor┬▒czk┬▒, r├│┬┐ne choroby reumatyczne, mia┬┐d┬┐yca. Obecnie ju┬┐ nie pozyskuje si├¬ do cel├│w leczniczych kory wierzby, gdy┬┐ jest zast├¬powana syntetycznie produkowanym kwasem acetylosalicylowym (nazwa handlowa "Aspiryna", "Polopiryna"). Napary z kory wierzby nie wywieraj┬▒ jednak tak szkodliwego dzia┬│ania na ┬┐o┬│┬▒dek, jak aspiryna, a dzia┬│aj┬▒ r├│wnie skutecznie. W medycynie ludowej wykorzystywano kor├¬ wierzby r├│wnie┬┐ do leczenia nerwob├│l├│w i jako ┬Ârodka u┬│atwiaj┬▒cego zasypianie i uspokajaj┬▒cego.
Ro┬Âlina ozdobna: ze wzgl├¬du na swoje kolorowe p├¬dy, pi├¬kne kwiatostany i g├¬sty pokr├│j jest uprawiana w r├│┬┐nych odmianach jako ro┬Âlina ozdobna.

ZmiennosŠ:

Wyst├¬puje w podgatunku ssp. lambertiana. Istnieje równie┬┐ odmiana uprawna 'Pendula' – fioletowe p├¬dy wyginaj┬▒ si├¬ do do┬│u w miejscu szczepienia.

Czasami mo┬┐na spotka├Ž ró┬┐ni┬▒ce si├¬ od typowej formy, trudne do oznaczenia miesza├▒ce z wierzbami: borówkolistn┬▒, czerniej┬▒c┬▒, dwubarwn┬▒, d┬│ugoko├▒czyst┬▒, iw┬▒, kruch┬▒, lapo├▒sk┬▒, migda┬│ow┬▒, ostrolistna, siw┬▒, ┬Âl┬▒sk┬▒, ┬Âniad┬▒, szar┬▒, uszat┬▒, wawrzynkow┬▒.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wystêpuje w Azji (w Mongolii), Afryce Pó³nocnej (Algeria, Maroko, Tunezja) i w ca³ej niemal Europie. Pospolity na ca³ym ni¿u Polski. Czêsto uprawiany.

Inne:

ozdobne: 'Nana', 'Pendula' (ma zwieszaj±ce siê cienkie pêdy).
wykorzystywane w wikliniarstwie: 'Jagiellonka', 'Piankówka'.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Wygl▒d blaszki liÂcia : Pi┬│kowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Kszta│t blaszki liÂcia : ┬úopatkowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Kwiecie├▒ Marzec

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy liÂciaste

RoÂlina uprawiana

Nanofanerofit

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),