Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wierzba uszata (Ang: Eared willow, (Du: Ohr-Weide, £ac: Salix aurita)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-

Czy wiesz Ņe?.

Krzew ten wytwarza du¬Ņ¬Ī liczb√™ kwiatostanów do¬∂√¶ ch√™tnie oblatywanych przez pszczo¬≥y
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba uszata

Nazewnictwo

Wierzba uszata (Salix aurita) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny wierzbowatych.¬†

Morfologia:

Pokrój
Szeroko rozrastaj¬Īcy si√™ krzew o wysoko¬∂ci do 2 m i zwieszaj¬Īcych si√™ ga¬≥√™ziach. Cz√™sto tworzy regularne, du¬Ņe i g√™ste k√™py.
Pêdy
M¬≥ode ga¬≥¬Īzki bardzo cienkie i kr√≥tkie, nagie lub prawie nagie, o ¬Ņ√≥¬≥tym lub czerwonawym zabarwieniu. Starsze ga¬≥√™zie pokryte charakterystycznymi p¬≥askimi wkl√™s¬≥o¬∂ciami. Po zdarciu nad nimi kory zaobserwowa√¶ mo¬Ņna w drewnie wypuk¬≥e listewki. Ga¬≥√™zie zazwyczaj nier√≥wne, o s√™czkowatym wygl¬Īdzie. Czerwonawe lub ¬Ņ√≥¬≥tawe p¬Īczki drobne i liczne.
Li¶cie
Odwrotnie jajowate, najszersze w pobli¬Ņu wierzcho¬≥ka, o wierzcho¬≥ku ostro zako√Īczonym i przewa¬Ņnie przegi√™tym. D¬≥ugo¬∂√¶ li¬∂ci 3-7 cm, szeroko¬∂√¶ 1,5-3 cm. Z wierzchu li¬∂cie ciemnozielone, na spodniej stronie szarozielone. Maj¬Ī trwa¬≥e przylistki o uszkowatym kszta¬≥cie (st¬Īd nazwa gatunkowa ro¬∂liny) i wyra¬ľnie widoczn¬Ī nerwacj√™, zw¬≥aszcza na spodniej stronie. M¬≥ode li¬∂cie silnie ow¬≥osione, p√≥¬ľniej ¬≥ysiej¬Īce, szczeg√≥lnie na wierzchniej stronie. Nie czerniej¬Ī podczas schni√™cia.
Kwiaty
Ro¬∂lina dwupienna. Kwiaty zebrane w kotki o dwubarwnych przysadkach; g√≥r¬Ī czarnych lub rdzawych, do¬≥em jasnych. Kotki ¬Ņe√Īskie maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ ok. 2 cm i 3-9 podsadek u nasady. Przysadki drobne, do¬≥em ow¬≥osione z charakterystyczna br√≥dk¬Ī na szczycie, g√≥r¬Ī nagie. Ich ow¬≥osione s¬≥upki osadzone s¬Ī na trzonku prawie tej d¬≥ugo¬∂ci co zal¬Ī¬Ņnia, szyjki s¬≥upka brak, znamiona kr√≥tkie, g¬≥√≥wkowate. Kotki m√™skie o d¬≥ugo¬∂ci do 2,5 cm, ¬≥opatkowatym lub jajowatym kszta¬≥cie, g√≥r¬Ī ow¬≥osione bia¬≥ymi, kr√≥tkimi w¬≥oskami. Kwiaty m√™skie z jednym szerokim, czworok¬Ītnym miodnikiem, pr√™ciki o wolnych nitkach, u nasady ow¬≥osione, pylniki pocz¬Ītkowo czerwone, w czasie dojrzewania ¬Ņ√≥¬≥te, a po przekwitni√™ciu brunatne.
Owoc
Torebka o klapach spiralnie odwini√™tych na zewn¬Ītrz.

Biologia i ekologia:

Fanerofit. Siedlisko: wilgotne ¬≥¬Īki, torfowiska, brzegi w√≥d. W g√≥rach wyst√™puje po regiel dolny. Cz√™sto w towarzystwie wierzby szarej. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Alnetea glutinosae, Ass. Myrico-Salicetum auritae i Ass. Salicetum pentandro-cinereae. Kwitnie od marca do kwietnia, zwykle przed rozwojem li¬∂ci. Jest ro¬∂lin¬Ī owadopyln¬Ī i miododajn¬Ī. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina uprawna. Czasami uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna w naturalnej formie krzewiastej, lub piennej (szczepiona na pniu innego gatunku wierzby). Szczeg√≥lnie nadaje si√™ do obsadzania brzeg√≥w oczek wodnych. Forma pienna mo¬Ņe r√≥wnie¬Ņ stanowi√¶ dekoracj√™ trawnika.
Spos√≥b uprawy: Nie ma specjalnych wymaga√Ī co do gleby, potrzebuje natomiast stale wilgotnego pod¬≥o¬Ņa. Preferuje stanowiska s¬≥oneczne. Aby powsta¬≥a ¬≥adna i g√™sta korona, nale¬Ņy j¬Ī systematycznie przycina√¶.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z gatunkami: w. bor√≥wkolistna, w. czerniej¬Īca, w. d¬≥ugoko√Īczysta, w. iwa, w. lapo√Īska, w. pi√™ciopr√™cikowa, w. p¬≥o¬Ņ¬Īca, w. purpurowa, w. rokita, w. ¬∂niada, w. siwa, w. tr√≥jpr√™cikowa, w. wawrzynkowa.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Azji i Europie. W Polsce w stanie naturalnym wyst√™puje na ca¬≥ym ni¬Ņu. Ro¬∂lina pospolita.

Ciekawostki:

Krzew ten wytwarza du¬Ņ¬Ī liczb√™ kwiatostanów do¬∂√¶ ch√™tnie oblatywanych przez pszczo¬≥y

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Ro∂lina miododajna

Ro∂lina uprawiana

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba tr√≥jpr√™cikowa; Wierzba migda¬≥owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba pi√™ciopr√™cikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia¬≥a), Salix myrtilloides(Wierzba bor√≥wkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia¬≥a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy li∂ciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg≥e
- Owoce suche, otwierajĪce siÍ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),