Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wierzba wiciowa (Ang: Common osier, (Du: Korb-Weide, úac: Salix viminalis)
-
Marzec Kwiecie├▒
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba wiciowa

Nazewnictwo

Wierzba wiciowa, w. krzaczasta, w. krzewiasta, witwa, konopianka (Salix viminalis L.) – gatunek drzew lub krzewów z rodziny wierzbowatych. Popularnie nazywany te┬┐ wierzb┬▒ energetyczn┬▒.

Morfologia:

Pokrój
Wynios┬│y krzew lub drzewko osi┬▒gaj┬▒ce do 10 m wysoko┬Âci. D┬│ugie ga┬│├¬zie wyrastaj┬▒ z krótkiego pnia.
Pêd
Ga┬│┬▒zki cienkie i wiotkie, ┬┐ó┬│tawe. M┬│ode p├¬dy s┬▒ srebrzy┬Âcie ow┬│osione, jednak szybko staj┬▒ si├¬ nagie. P┬▒ki s┬▒ zaokr┬▒glone i maj┬▒ bia┬│┬▒ barw├¬.
Li┬Âcie
Krótkoogonkowe. S┬▒ bardzo w┬▒skie. Osi┬▒gaj┬▒ d┬│ugo┬Â├Ž do 20 cm przy 1 cm szeroko┬Âci. S┬▒ podwini├¬te na brzegach. Z wierzchu ciemnozielone i pomarszczone z ┬┐ó┬│t┬▒ ┬┐y┬│k┬▒ po┬Ârodku. Od spodu s┬▒ jedwabi┬Âcie ow┬│osione w kolorze bia┬│ym. Maj┬▒ 25-30 par nerwów bocznych.
Kwiaty
Ro┬Âlina dwupienna. Kwiatostany to walcowate kotki, m├¬skie 3 × 1 cm, ┬┐e├▒skie mniejsze. S┬│upki nagie, na trzoneczkach o d┬│ugo┬Âci przynajmniej 1.4 d┬│ugo┬Âci s┬│upka, znamiona s┬│upków dwudzielnie i lekko ┬│ukowato rozchylone. Przysadki dwubarwne, w nasadzie jasne lub purpurowe, na szczytach czarniawe lub rdzawe.

Biologia i ekologia:

Wyst├¬puje w ca┬│ym kraju, w wilgotnych miejscach nad rzekami i strumieniami. Gatunek ten ┬│┬▒czy bardzo istotne cechy z punktu widzenia cech ┬Ârodowiska, tzn. odporno┬Â├Ž na skrajne warunki klimatyczne, choroby, ma┬│e wymagania glebowe, du┬┐a dynamika wzrostu w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Nadaje si├¬ do nasadze├▒ nadwodnych, nieodpowiednia na suche gleby. Megafanerofit, nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla All. Salicion albae. Kwitnie od marca nawet do maja, przed rozwojem li┬Âci.

Zastosowanie:

Uprawy energetyczne. Wierzba wiciowa jako gatunek szybko rosn┬▒cy, o wysokim potencjale produkcyjnym biomasy, doskonale nadaje si├¬ do wykorzystania energetycznego i przemys┬│owego. W oparciu o badania naukowe wierzb├¬ wiciow┬▒ kwalifikuje si├¬ jako bardzo dobre wieloletnie ┬╝ród┬│o energii odnawialnej.
Wierzba znalaz┬│a zastosowanie w ochronie ziemi, wody i powietrza. Jest najefektywniejsz┬▒ z ro┬Âlin wykorzystywan┬▒ do oczyszczania gleby z metali ci├¬┬┐kich, zwi┬▒zków toksycznych poprzez wbudowanie ich w swoj┬▒ biomas├¬. Plantacje wierzby mog┬▒ bez szkody dla ┬Ârodowiska utylizowa├Ž sta┬│e osady ┬Âciekowe z oczyszczalni, a zwi┬▒zki w nich zawarte nie przedostaj┬▒ si├¬ do wód gruntowych. Korzenie wierzby wychwytuj┬▒ ponad 80% zanieczyszcze├▒.
Mo┬┐liwo┬Âci wykorzystania s┬▒ ró┬┐norodne. Ro┬Âlina ta mo┬┐e odegra├Ž rol├¬ w ochronie ┬Ârodowiska przyrodniczego, do rekultywacji gruntów, oczyszczania ┬Âcieków bytowych oraz jako pasy zieleni ochronnej, ograniczaj┬▒cych stopie├▒ zanieczyszczenia powietrza, a tak┬┐e znajduje szerokie zastosowanie do produkcji energii.
Wierzba wiciowa jest jedn± z najwa¿niejszych wierzb koszykarskich, u¿ywana jest tak¿e na faszynê.

ZmiennosŠ:

Czasami mo┬┐na spotka├Ž ró┬┐ni┬▒ce si├¬ od typowej formy, trudne do oznaczenia miesza├▒ce z: wierzb┬▒ czerniej┬▒c┬▒, wierzb┬▒ iw┬▒, wierzb┬▒ kruch┬▒, wierzb┬▒ lapo├▒sk┬▒, wierzb┬▒ migda┬│ow┬▒, wierzb┬▒ purpurow┬▒, wierzb┬▒ rokit┬▒, wierzb┬▒ trójpr├¬cikow┬▒, wierzb┬▒ ┬Âl┬▒sk┬▒, wierzb┬▒ uszat┬▒, wierzb┬▒ ┬Âniad┬▒, wierzb┬▒ szar┬▒, wierzb┬▒ wawrzynkow┬▒.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje naturalnie w ┬Ârodkowej Europie.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie├▒

Drzewa i krzewy liÂciaste

RoÂlina uprawiana

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
├ů┬╗ywop├ůÔÇÜot z wierzby energetycznej.
Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liÂciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Owoce suche, otwieraj▒ce siŕ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -iloŠ 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p┬│o┬┐┬▒ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo├▒ska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia┬│a),
Salix myrtilloides(Wierzba bor├│wkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia┬│a),