Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wilczomlecz migdaÂłolistny (Ang: Flowering plant, (Du: Mandelblättrige Wolfsmilch, Łac: Euphorbia amygdaloides)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd malpigiowce
Rodzina wilczomleczowate
Rodzaj wilczomlecz
Gatunek wilczomlecz migdaÂłolistny

Nazewnictwo

Wilczomlecz migdaÂłolistny (Euphorbia amygdaloides L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny wilczomleczowatych.

Morfologia:

Pokrój
RoÂśnie w kĂŞpkach.
ÂŁodyga
OsiÂąga wysokoœÌ 30–70 cm.
LiÂście
ZimotrwaÂłe, skórzaste. SÂą osadzone pod kwiatostanem, jajowato-lancetowate, ciemnozielone, dÂługoÂści 4–7 cm, na spodniej stronie owÂłosione. Górne podsadki sÂą talerzykowato zroÂśniĂŞte nasadami mniej wiĂŞcej w poÂłowie swojej dÂługoÂści.
Kwiaty
Zebrane w silnie rozga³êziony kwiatostan. Kielich kwiatowy beczuÂłkowaty, zielonoÂżóÂłty, miodniki jajowate lub póÂłksiĂŞÂżycowate.

Biologia i ekologia:

Bylina, chamefit. Kwitnie od kwietnia do czerwca. RoÂśnie przewaÂżnie w lasach bukowych, preferuje gleby wapienne. RoÂślina trujÂąca, zawiera sok mleczny, który w kontakcie ze skórÂą moÂże powodowaĂŚ podraÂżnienia. Gatunek charakterystyczny dla rzĂŞdu Fagetalia. Liczba chromosomów 2n=18.

Zasięg występowania:

 WystĂŞpuje w PóÂłnocnej Afryce, w Zachodniej Azji i na Kaukazie oraz w Europie. W Polsce jest doœÌ rzadki, wystĂŞpuje w Górach ÂŚwiĂŞtokrzyskich i w poÂłudniowej czĂŞÂści Lubelszczyzny.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek trujący

Chamefit niezdrewniały

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Euphorbia Amygdaloides
ZdjęciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),