Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wilczomlecz ogrodowy (Ang: Petty spurge, (Du: Garten-Wolfsmilch, Łac: Euphorbia peplus)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-

Czy wiesz że?.

Grupa dermatologów wypróbowaÂła dziaÂłanie soku z wilczomleczu na grupie  pacjentów chorych na 2 typy raka skóry: podstawnokomórkowego (BCC) i kolczystokomórkowego (SCC), które wystĂŞpujÂą zazwyczaj u starszych osób. Badania dowiodÂły,  Âże Ingenol (aktywny skÂładnik soku z wilczomleczu) nie tylko niszczy komórki nowotworowe, ale i aktywuje neutrofile, które wydajÂą siĂŞ zmniejszaĂŚ ryzyko wznowy – co jest zwiÂązane z atakiem na komórki nowotworowe.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-28
Autor : Lena 2013-09-28

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd malpigiowce
Rodzina wilczomleczowate
Rodzaj wilczomlecz
Gatunek wilczomlecz ogrodowy

Nazewnictwo

Wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny wilczomleczowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
GĂŞsto ulistniona Âłodyga o wysokoÂści do 20 cm.
LiÂście
Ulistnienie skrĂŞtolegÂłe. Dolne liÂście prawie koliste, gĂłrne odwrotnie jajowate, tĂŞpe. GĂłrne podsadki jajowatego ksztaÂłtu. Wszystkie liÂście ogonkowe, nagie i caÂłobrzegie.
Kwiaty
Zielono¿ó³te, zebrane w wierzchotki skÂładajÂące siĂŞ z 3–4 ga³¹zek. Ma pó³ksiĂŞÂżycowate miodniki.
Owoc
Oskrzydlona torebka. Nasiona o dÂługoÂści 1,1–1,4 mm, z dwoma skrzydlatymi, a czasami takÂże z wg³êbieniami.
KorzeĂą
Cienki.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. Kwitnie od czerwca do wrzeÂśnia, przedsÂłupne kwiaty zapylane sÂą przez muchĂłwki. WystĂŞpuje zwÂłaszcza na polach uprawnych i w pobliÂżu osiedli ludzkich na glebach piaszczystych i gliniastych zasobnych w azot, czasami caÂłymi Âłanami. Chwast segetalny. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Galinsogo-Setarietum. RoÂślina trujÂąca. Jest to jeden z najbardziej trujÂących gatunkĂłw wilczomleczy. MoÂże powodowaĂŚ oparzenia skĂłry, pĂŞcherze, owrzodzenia. Mleko kĂłz, owiec i krĂłw , ktĂłre najadÂły siĂŞ wilczomleczu jest czerwone i moÂże spowodowaĂŚ zatrucia. Liczba chromosomĂłw 2n = 16.

Zastosowanie:

W testach klinicznych sok tego gatunku okazaÂł siĂŞ skuteczny w leczeniu nowotworĂłw skĂłry – raka podstawnokomĂłrkowego i kolczystokomĂłrkowego. Aktywnym skÂładnikiem jest ingenol, ktĂłry nie tylko niszczy komĂłrki raka, ale i pobudza aktywnoœÌ biaÂłych krwinek – neutrofilĂłw, co najwyraÂźniej zmniejsza ryzyko wznowy choroby.

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Pó³nocnej Afryce, Azji i Europie. W Polsce archeofit, roœlina pospolita.

Ciekawostki:

Grupa dermatologów wypróbowaÂła dziaÂłanie soku z wilczomleczu na grupie  pacjentów chorych na 2 typy raka skóry: podstawnokomórkowego (BCC) i kolczystokomórkowego (SCC), które wystĂŞpujÂą zazwyczaj u starszych osób. Badania dowiodÂły,  Âże Ingenol (aktywny skÂładnik soku z wilczomleczu) nie tylko niszczy komórki nowotworowe, ale i aktywuje neutrofile, które wydajÂą siĂŞ zmniejszaĂŚ ryzyko wznowy – co jest zwiÂązane z atakiem na komórki nowotworowe.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Cyjatium

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek trujący

Gatunek leczniczy

Roślina jednoroczna

-
RODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły), Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry), Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka), Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty), Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny), Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy), Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny), Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
WILD_PLANTS_TR_269_Euphorbia peplus
ZdjęciaRODZINA Euphorbiaceae (wilczomleczowate) -ilość 8
Mercurialis perennis(Szczyr trwaÂły),
Euphorbia epithymoides(Wilczomlecz pstry),
Euphorbia cyparissias(Wilczomlecz sosnka),
Euphorbia esula(Wilczomlecz lancetowaty),
Euphorbia helioscopia(Wilczomlecz obrotny),
Euphorbia peplus(Wilczomlecz ogrodowy),
Euphorbia amygdaloides(Wilczomlecz migdaÂłolistny),
Euphorbia lucida Waldst(Wilczomlecz bÂłyszczÂący),