Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
WilÂżyna bezbronna( (Du: Bocks-Hauhechel, Łac: Ononis arvensis)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuliÂścienne wÂłaÂściwe
RzÂąd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj wilÂżyna
Gatunek wilÂżyna bezbronna

Nazewnictwo

WilÂżyna bezbronna (Ononis arvensis L.) – gatunek roÂśliny wieloletniej z rodziny bobowatych.

Morfologia:

Pokrój
CaÂła roÂślina jest owÂłosiona i gruczoÂłowata. Dorasta do ok. 80 cm.
ÂŁodyga
Wzniesiona lub podnoszÂąca siĂŞ. Na pĂŞdach zwykle brak cierni.
LiÂście
PodÂłuÂżnie eliptyczne, o wyciĂŞtych, lub uciĂŞtych szczytach. W dotyku lepkie. Przylistki jajowate, o dÂługoÂści ok. 1 cm.
Kwiaty
Motylkowe, wyrastajÂące w kÂątach liÂści, górne groniasto skupione. Korona kwiatu róÂżowa, Âłódeczka dzióbkowato zaostrzona. Kielich pokryty dÂługimi wÂłoskami i ogruczolony.

Biologia i ekologia:

Bylina lub póÂłkrzew o nieprzyjemnym zapachu. RoÂśnie na ³¹kach, miedzach i przydroÂżach. Kwitnie od lipca do wrzeÂśnia. Kwiaty przystosowane sÂą do zapylania przez pszczoÂły samotnice, zbierajÂące pyÂłek na brzusznÂą stronĂŞ odwÂłoka.

Zagrożenia i ochrona:

Gatunek, podobnie jak i inne gatunki wilÂżyn wystĂŞpujÂące w Polsce podlega czĂŞÂściowej ochronie gatunkowej na podstawie RozporzÂądzenia Ministra ÂŚrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roÂślin.

Zasięg występowania:

 WystĂŞpuje w Azji i Europie. W Polsce jest doœÌ pospolity na caÂłym niÂżu i w niÂższych poÂłoÂżeniach górskich.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek pod ochroną

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilość 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³¹kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek leœny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¹kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoùska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¹skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Common Restharrow (Ononis Repens Subsp. Repens) - 2012-06-28
ZdjęciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilość 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³¹kowa),
Trifolium repens(Koniczyna biaÂła),
Melilotus alba(Nostrzyk biaÂły),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiĂŞta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkarÂłatna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagĂłrkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna dÂługokÂłosowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek leÂśny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdĂŞta),
Vicia faba(Wyka bĂłb),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka pÂłotowa),
Cytisus scoparius(ÂŻarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(ÂŁubin trwaÂły),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostrÂąkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoĂąska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka wÂąskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(WilÂżyna ciernista),
Ononis arvensis(WilÂżyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pĂŞcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica gĂłrska),