Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:2
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wil┬┐yna ciernista (Ang: Spiny restharrow , (Du: Dornige Hauhechel, úac: Ononis spinosa)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Ju┐ wkrˇtce

Nazewnictwo

Wil┬┐yna ciernista (Ononis spinosa L.) – gatunek ro┬Âliny z rodziny bobowatych.

Morfologia:

Pokrój
Pó┬│krzew o wysoko┬Âci do 60 cm i nieprzyjemnym zapachu. Przewa┬┐nie nie wytwarza roz┬│ogów.
£odyga
Zdrewnia┬│a, rozga┬│├¬ziona, zazwyczaj ogruczolona i ow┬│osiona, ze skróconymi p├¬dami przekszta┬│conymi w ciernie (cz├¬sto dwudzielne).
Li┬Âcie
Trójlistkowe z przylistkami. Listki owalne, t├¬po pi┬│kowane, drobne.
Kwiaty
Grzbieciste motylkowe, ciemnoró┬┐owe. Wyrastaj┬▒ po 1-3 w k┬▒tach górnych li┬Âci. Maj┬▒ t├¬py ┬┐agielek, nieco tylko d┬│u┬┐szy od skrzyde┬│ek i ┬│ódeczki.
Owoc
Str┬▒k zawieraj┬▒cy przewa┬┐nie 1 nasiono.

Biologia i ekologia:

Pó┬│krzew, nanofanerofit, hemikryptofit. Siedlisko: przydro┬┐a, suche ┬│┬▒ki. Kwitnie od czerwca do wrze┬Ânia.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina lecznicza
Surowiec zielarski: Korze├▒ (Radix Ononidis)
Sk┬│ad chemiczny:
olejek eteryczny do 0,2%
spinozyn
flawonoidy (m.in. ononina, dwuhydroononina, trifolizyryna i onospina)
trójterpeny (m.in. α- β- i γ-onoceryna oraz pochodne kwasu glicyryzynowego – bezpostaciowy ononid)
garbniki
kwasy organiczne (np. cytrynowy)
┬┐ywice
fitoaglutyniny
pochodne kumaranochromanu
sole mineralne
Dzia┬│anie: Do┬Â├Ž silne dzia┬│anie moczop├¬dne, u┬│atwia wydalanie z organizmu mocznika, chlorków i ró┬┐nych szkodliwych produktów przemiany materii. Przetwory z wil┬┐yny s┬│abo pobudzaj┬▒ wydzielanie soku ┬┐o┬│┬▒dkowego, w niewielkim stopniu hamuj┬▒ drobne krwawienia z w┬│osowatych naczy├▒ przewodu pokarmowego, maj┬▒ te┬┐ s┬│abe dzia┬│anie przeciwzapalne, korzystne w leczeniu ┬┐ylaków odbytu.
Zbiór i suszenie: Jesieni┬▒ lub wczesn┬▒ wiosn┬▒ wykopuje si├¬ korzenie, myje i suszy w suszarni ogrzewanej w temperaturze do 45 °C.

Zagro┐enia i ochrona:

Gatunek, podobnie jak i inne gatunki wil┬┐yn wyst├¬puj┬▒ce w Polsce podlega cz├¬┬Âciowej ochronie gatunkowej na podstawie Rozporz┬▒dzenia Ministra ┬Žrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro┬Âlin.

Zasiŕg wystŕpowania:

 Wyst├¬puje do┬Â├Ž powszechnie w Europie i umiarkowanej strefie Azji. W Polsce jest ro┬Âlin┬▒ rzadk┬▒.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop┬│atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Z┬│o┬┐ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Odwrotnie jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Eliptyczne

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Bia┬│y

Kolor : R├│┬┐owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒

Gatunek pod ochron▒

Gatunek leczniczy

Nanofanerofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -iloŠ 45
Trifolium pratense(Koniczyna ┬│┬▒kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia┬│a), Melilotus alba(Nostrzyk bia┬│y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia┬│or├│┬┐owa), Trifolium medium(Koniczyna pogi├¬ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar┬│atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag├│rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r├│┬┐noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ┬┐├│┬│ty), Lathyrus pratensis(Groszek ┬┐├│┬│ty), Trifolium rubens(Koniczyna d┬│ugok┬│osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le┬Âny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd├¬ta), Vicia faba(Wyka b├│b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p┬│otowa), Cytisus scoparius(┬»arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(┬úubin trwa┬│y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr┬▒kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno├▒ska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w┬▒skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil┬┐yna ciernista), Ononis arvensis(Wil┬┐yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p├¬cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g├│rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -iloŠ 45
Trifolium pratense(Koniczyna ┬│┬▒kowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia┬│a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia┬│y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia┬│or├│┬┐owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar┬│atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pag├│rkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r├│┬┐noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ┬┐├│┬│ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ┬┐├│┬│ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d┬│ugok┬│osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le┬Âny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka b├│b),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p┬│otowa),
Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr┬▒kowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno├▒ska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w┬▒skolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil┬┐yna ciernista),
Ononis arvensis(Wil┬┐yna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g├│rska),