Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Winobluszcz pi√™ciolistkowy (Ang: Virginia creeper, (Du: Selbstkletternde Jungfernrebe, £ac: Parthenocissus quinquefolia)
-
Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd winoro¬∂lowce
Rodzina winoro¶lowate
Rodzaj winobluszcz

Nazewnictwo

Winobluszcz pi√™ciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), zwany te¬Ņ dzikim winem – gatunek silnie rosn¬Īcego pn¬Īcza ozdobnego z rodziny winoro¬∂lowatych.¬†

Morfologia:

Pokrój
Wysokie pn¬Īcze samoczepne o m¬≥odych p√™dach zaczerwienionych. Z w√™z¬≥√≥w wyrastaj¬Ī w¬Īsy z 5 do 8 rozga¬≥√™zieniami zako√Īczonymi przylgami.
Li¶cie
Pi√™ciolistkowe, zielone, od spodu szarozielone, jesieni¬Ī zabarwiaj¬Ī si√™ na czerwono. Poszczeg√≥lne listki osi¬Īgaj¬Ī do 10 cm d¬≥ugo¬∂ci, s¬Ī z¬Ībkowane na brzegu i zwykle nagie.
Kwiaty
Drobne i niepozorne.
Owoce
Granatowe jagody o ¶rednicy ok. 6 mm.

Zastosowanie:

Winobluszcz pi√™ciolistkowy nadaje si√™ do obsadzania ogrodze√Ī (na przyk¬≥ad siatek), okrywania ¬∂cian, altan, pergoli i innych podpór. Jest ca¬≥kowicie mrozoodporny, ma¬≥o wymagaj¬Īcy. Mo¬Ņna go sadzi√¶ tak¬Ņe na balkonach.

ZasiÍg wystÍpowania:

W stanie naturalnym wystêpuje w Ameryce Pó³nocnej od Gwatemali na po³udniu, poprzez Meksyk i Stany Zjednoczone po prowincje Ontario i Quebec w Kanadzie. Poza tym jest szeroko rozpowszechniony w uprawie i w wielu miejscach naturalizowany.

Inne:

Ro¶lina uprawna
Ma niewielkie wymagania glebowe. Jest odporna na zanieczyszczenia, mo¬Ņe rosn¬Ī√¶ w s¬≥o√Īcu, pó¬≥cieniu lub cieniu, na przeci√™tnych przepuszczalnych glebach. Jest ca¬≥kowicie mrozoodporna. 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : D¬≥oniastoz¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī

Ro∂lina cieniolubna

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Stanowisko s≥oneczne

Ro∂lina uprawiana

-
PODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),