Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:1
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Woskownica europejska┬á (Ang: Bog Myrtle; Sweet Gale, (Du: Gagelstrauch, úac: Myrica gale)
-
Kwiecie├▒ Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró┬┐owych
Rz┬▒d bukowce
Rodzina woskownicowate
Rodzaj woskownica
Gatunek woskownica europejska

Nazewnictwo

Woskownica europejska (Myrica gale L.) – gatunek krzewu nale┬┐┬▒cego do rodziny woskownicowatych.┬á



Naukowa nazwa rodzajowa Myrica pochodzi od greckiego s┬│owa myron oznaczaj┬▒cego perfumy, balsam, ma┬Â├Ž. W staro┬┐ytnej Grecji nazwa myrike oznacza┬│a tamaryszek (m.in. u Homera). Karol Linneusz u┬┐y┬│ tego okre┬Âlenia dla rodzaju woskownica ze wzgl├¬du na aromatyczne li┬Âcie. Pochodzenie nazwy gatunkowej gale jest nieznane. U┬┐yta zosta┬│a po raz pierwszy przez Jeana Bauhina i wywodzona jest z celtyckiego s┬│owa gal znacz┬▒cego

Morfologia:

Pokr├│j
Krzew silnie rozga┬│├¬ziony, osi┬▒gaj┬▒cy zwykle wysoko┬Â├Ž od 0,5 do 1,5 m, rzadko do 2,5 m. Ca┬│a ro┬Âlina wydziela przyjemny aromatyczny zapach, kt├│ry utrzymuje si├¬ do┬Â├Ž d┬│ugo r├│wnie┬┐ po jej zasuszeniu.
Pêdy
Br±zowe, m³odsze ga³±zki czerwonobr±zowe. Wraz z p±czkami pokryte licznymi drobnymi gruczo³kami wydzielaj±cymi z³ocistego koloru, bardzo drobne kropelki ¿ywicy. P±czki drobne, jajowate i têpe.
Li┬Âcie
Ulistnienie skr├¬toleg┬│e. Li┬Âcie kr├│tkoogonkowe (ogonek do 5 mm d┬│ugo┬Âci), jajowate lub owalnie lancetowate, z klinowat┬▒ nasad┬▒, ostro zako├▒czone lub zaokr┬▒glone, w g├│rnej cz├¬┬Âci (na 1/3 d┬│ugo┬Âci li┬Âcia) p┬│ytko z┬▒bkowane (1-4 pary z┬▒bk├│w). Osi┬▒gaj┬▒ od 2 do 6 cm d┬│ugo┬Âci i od 0,5 do 1,5 cm szeroko┬Âci. Blaszka m┬│odych li┬Âci jest delikatna, starszych nieco sk├│rzasta, z wierzchu ciemnozielona, zwykle z nielicznymi w┬│oskami, od spodu jasnozielona, zwykle g├¬┬Âciej ow┬│osiona, te┬┐ filcowato, z wyra┬╝n┬▒ centraln┬▒ wi┬▒zk┬▒ przewodz┬▒c┬▒. Po obu stronach z ┬┐├│┬│tymi lub pomara├▒czowymi gruczo┬│kami siedz┬▒cymi lub wyrastaj┬▒cymi na trzonkach. Wi┬▒zki przewodz┬▒ce II rz├¬du wygi├¬te s┬▒ ku ko├▒cowi li┬Âcia i anastamozuj┬▒co po┬│┬▒czone przy jego brzegu.
Kwiaty
Niepozorne, zebrane s┬▒ w ciemnowi┬Âniowej barwy, siedz┬▒ce kotki m├¬skie i ┬┐e├▒skie, woskownica jest bowiem zazwyczaj ro┬Âlin┬▒ dwupienn┬▒, rzadko zdarzaj┬▒ si├¬ ro┬Âliny jednopienne, w tym z kwiatami obup┬│ciowym. Zdarza si├¬ ┬┐e w r├│┬┐nych latach ta sama ro┬Âlina wytwarza przemiennie raz kwiaty m├¬skie, raz ┬┐e├▒skie. Kwiatostany rozwijaj┬▒ si├¬ na zesz┬│orocznych p├¬dach przed pojawieniem si├¬ li┬Âci. Kotki m├¬skie osi┬▒gaj┬▒ do 10-15 mm d┬│ugo┬Âci. S┬▒ nierozga┬│├¬zione, kwiaty zawieraj┬▒ zwykle po 4 pr├¬ciki (rzadziej 3 lub 5) z czerwonymi pylnikami i os┬│oni├¬te s┬▒ przysadkami d┬│u┬┐szymi od pr├¬cik├│w, br┬▒zowymi na brzegu, bia┬│awymi w ┬Ârodku. Okwiatu brak. Kwiatostany z kwiatami ┬┐e├▒skimi s┬▒ kr├│tsze (osi┬▒gaj┬▒ do 6-7 mm d┬│ugo┬Âci) i grubsze, z zielonymi lub brunatno-bia┬│awymi przysadkami. S┬│upek z┬│o┬┐ony jest z 2 owocolistk├│w i posiada 2 nitkowate znamiona. Nitka s┬│upka jest czerwona, znamiona purpurowe. Zal┬▒┬┐nia jest drobna, podczas kwitnienia g├│rna. Po zapyleniu dwie przysadki rozrastaj┬▒ si├¬ obrastaj┬▒c zal┬▒┬┐ni├¬, tak ┬┐e jej po┬│o┬┐enie staje si├¬ dolne.
Owoc
Drobny, suchy orzeszek o d┬│ugo┬Âci 2,5 do 3 mm, sp┬│aszczony, z trwa┬│ymi, g┬▒bczastymi przysadkami tworz┬▒cymi dwa skrzyde┬│ka. Jest kropkowany gruczo┬│owato i pokryty woskiem.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Nanofanerofit rozmna┬┐aj┬▒cy si├¬ g┬│ównie za pomoc┬▒ odro┬Âli – siewki s┬▒ rzadko spotykane w naturze. Kwitnienie przypada w zale┬┐no┬Âci od warunków klimatycznych na okres od kwietnia do czerwca (w Europie ┬Ârodkowej ro┬Âliny kwitn┬▒ w maju i czerwcu). Kwiaty s┬▒ wiatropylne. P├¬dy wegetatywne rozpoczynaj┬▒ rozwój w ko├▒cu maja lub w czerwcu. Silniej rozwijaj┬▒ si├¬ i wi├¬ksze li┬Âcie maj┬▒ p├¬dy odro┬Âlowe ni┬┐ p├¬dy ubieg┬│oroczne. M┬│ode li┬Âcie s┬▒ silnie aromatyczne, po czym wydzielanie olejków lotnych spada w okresie od maja do wrze┬Ânia, by w ko├▒cu tego miesi┬▒ca ponownie wzrosn┬▒├Ž. Owoce dojrzewaj┬▒ we wrze┬Âniu i pa┬╝dzierniku, pozostaj┬▒c cz├¬sto na ro┬Âlinie macierzystej przez okres zimowy. Rozprzestrzeniaj┬▒ si├¬ za pomoc┬▒ wody. G┬▒bczaste przysadki przyro┬Âni├¬te do owocu umo┬┐liwiaj┬▒ im unoszenie si├¬ na powierzchni wody. Kie┬│kowaniu sprzyja sch┬│odzenie nasion oraz przebywanie w zimnej wodzie (5°C) przez kilka tygodni. Warunkiem do skie┬│kowania jest w ko├▒cu ekspozycja na ┬Âwiat┬│o. Nasiona przechowywane przez 6 lat zachowywa┬│y zdolno┬Â├Ž do kie┬│kowania. Kie┬│kowanie jest epigeiczne. Siewki po pierwszym roku osi┬▒gaj┬▒ ok. 10 cm wysoko┬Âci.

W┬│a┬Âciwo┬Âci fizyko-chemiczne
Najwi├¬kszy udzia┬│ (w przedziale 10-15%) w sk┬│adzie charakterystycznego dla woskownicy olejku lotnego maj┬▒: b-elemonen, α-pinen, germacren, 1,8-cyneol. Z udzia┬│em wynosz┬▒cym 3-5% wyst├¬puj┬▒ w nim nerolidol i kadinen, a z udzia┬│em w przedziale od 1 do 3%: β-pinen, limonen, mircen, p-cymen. Pozosta┬│e sk┬│adniki wyst├¬puj┬▒ z udzia┬│em poni┬┐ej 1%. Najwi├¬cej olejku zawieraj┬▒ kwiatostany, w których ┬Âwie┬┐ej masie stanowi ok. 1%. Jego udzia┬│ w ┬Âwie┬┐ych li┬Âciach wynosi poni┬┐ej 0,3%.

Wa┬┐nym sk┬│adnikiem owoców ze wzgl├¬du na ró┬┐ne zastosowania i w┬│a┬Âciwo┬Âci lecznicze jest myrigalon A, B i C.

Genetyka
W fazie diploidalnej komórki woskownicy europejskiej zawieraj┬▒ 48 chromosomów, co wobec ich podstawowej liczby w rodzinie wynosz┬▒cej 8 ┬Âwiadczy o tym, ┬┐e gatunek jest heksaploidem.

Siedlisko
Woskownica europejska ro┬Ânie na obszarach znajduj┬▒cych si├¬ pod wp┬│ywem klimatu oceanicznego, cechuj┬▒cych si├¬ wysokimi opadami si├¬gaj┬▒cymi w skali roku do 2000 mm. Jest ro┬Âlin┬▒ ┬Âwiat┬│olubn┬▒, ale te┬┐ utrzymuje si├¬ w miejscach zacienionych. Ro┬Ânie w miejscach stale wilgotnych na ró┬┐nego rodzaju torfowiskach oraz na ich obrze┬┐ach, zwykle na glebach bagiennych. Spotykana jest tak┬┐e na brzegach strumieni i jezior. Im miejsce bardziej wilgotne, tym wi├¬ksze wyrastaj┬▒ krzewy woskownicy. Ze wzgl├¬du na zdolno┬Â├Ž wi┬▒zania azotu za spraw┬▒ symbiotycznych promieniowców rozwija si├¬ na glebach ubogich w ten pierwiastek. Preferuje niskie zasolenie, ale znosi tak┬┐e silne.

Zaro┬Âla woskownicy europejskiej
Oddzia³ywania miêdzygatunkowe
Zaro┬Âla woskownicy w przypadku zgryzania przez ro┬Âlino┬┐erców s┬▒ niskie, si├¬gaj┬▒c do 0,5 m (woskownica jest zgryzana przez kozy, owce i zaj┬▒ca bielaka). Na gatunku tym rozwija si├¬ wiele patogenów grzybowych i owadów, przy czym czynnikiem chroni┬▒cym przed nadmiern┬▒ presj┬▒ ro┬Âlino┬┐ernych bezkr├¬gowców jest olejek lotny, dzia┬│aj┬▒cy na nie szkodliwie w przypadku spo┬┐ycia. Spo┬Âród wielu gatunków owadów ┬┐eruj┬▒cych lub w ró┬┐ny sposób zwi┬▒zanych z woskownic┬▒, krzew ten jest szczególnie istotny dla utrzymania rzadkich i gin┬▒cych motyli takich jak: Eugraphe subrosea, Eurois occulta i kosternika palemona (Carterocephalus palaemon). Zaro┬Âla woskownicy s┬▒ te┬┐ wa┬┐nym siedliskiem dla cietrzewia.

Silnie rozrastaj┬▒ce si├¬ odro┬Âlowo zaro┬Âla woskownicy mog┬▒ powodowa├Ž spadek ró┬┐norodno┬Âci gatunkowej towarzysz┬▒cych ro┬Âlin z powodu silnego zacienienia.

Symbioza
Woskownica europejska nale┬┐y do nielicznych rodzajów ro┬Âlin naczyniowych ┬┐yj┬▒cych w symbiozie z promieniowcami z rodzaju Frankia. Bakterie te wnikaj┬▒ z gleby do korzeni woskownicy poprzez w┬│o┬Âniki. Nici promieniowców docieraj┬▒ do wn├¬trza korzenia, te nabrzmiewaj┬▒ i wielokrotnie si├¬ rozga┬│├¬ziaj┬▒, tworz┬▒c kuliste skupienia brodawek. Promieniowce zachowuj┬▒ si├¬ jak paso┬┐yt tolerancyjny nie wykazuj┬▒c zjadliwo┬Âci i od┬┐ywiaj┬▒ si├¬ materia┬│ami znajdowanymi w komórkach korzeni. Po pewnym czasie ro┬Âlina trawi promieniowce pozyskuj┬▒c w ten sposób znaczne ilo┬Âci zwi┬▒zków azotu. Oba gatunki pozostaj┬▒ w efekcie w stanie dynamicznej równowagi.
Niektórzy autorzy donosz┬▒ tak┬┐e o ektomikoryzie tj. zwi┬▒zkach korzeni woskownicy z grzybami jednak brak jednoznacznych dowodów na istnienie takiej relacji.

Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro┬Âlinnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Alnetea glutinosae i Ass. Myrico-Salicetum auritae – zaro┬Âli woskownicy z kruszyn┬▒ pospolit┬▒, wierzb┬▒ uszat┬▒, p┬│o┬┐┬▒c┬▒ i rokit┬▒. Ro┬Ânie poza tym w szuwarach z k┬│oci┬▒ wiechowat┬▒ oraz w l┬▒dowych szuwarach trzciny pospolitej z goryszem b┬│otnym, lokalnie tworz┬▒c g├¬ste zaro┬Âla i utrzymuj┬▒c si├¬ przy sukcesji prowadz┬▒cej do kszta┬│towania si├¬ na takich siedliskach zbiorowisk brzeziny bagiennej z trz├¬┬Âlic┬▒ modr┬▒, w których si├¬ tak┬┐e utrzymuje. Woskownica spotykana jest na mszarach torfowcowych, zwykle w zbiorowiskach z przygie┬│k┬▒ bia┬│┬▒, turzyc┬▒ dzióbkowat┬▒ lub nitkowat┬▒. Buduje tak┬┐e zbiorowiska z udzia┬│em takich gatunków jak: sit ostrokwiatowy i t├¬pokwiatowy, turzyca dwupienna, marzyca czarniawa. Cz├¬sta jest w zbiorowiskach z wrzo┬Âcem bagiennym i we┬│nianeczk┬▒ darniow┬▒, turzyc┬▒ prosowat┬▒ i czarcik├¬sem ┬│┬▒kowym.

Zastosowanie:

Ro┬Âlina aromatyczna i stosowanie w browarnictwie
Pozosta┬│o┬Âci woskownicy towarzysz┬▒ dawnym ┬Âladom aktywno┬Âci ludzkiej w Europie p├│┬│nocno-zachodniej ju┬┐ w okresie przedrzymskim. Prawdopodobnie w ca┬│ej Europie p├│┬│nocno-zachodniej woskownica by┬│a stosowana do warzenia piwa, o czym ┬Âwiadcz┬▒ tak┬┐e ┬╝r├│d┬│a pisane z X wieku. Z czasem zosta┬│a wyparta w browarnictwie przez chmiel zwyczajny. Piwo z woskownicy pos┬▒dzano o w┬│a┬Âciwo┬Âci truj┬▒ce, w dodatku gorzej znosi┬│o przechowywanie i transport. Na niekt├│rych obszarach d┬│ugo by┬│o jednak bardziej popularne od piwa chmielowego, np. na Wyspach Brytyjskich piwo z woskownicy zwane grut by┬│o powszechnie warzone do XVIII wieku. W Szwecji piwo z woskownicy warzono do XIX wieku. Przynajmniej jeszcze w ko├▒cu XX wieku woskownica wci┬▒┬┐ by┬│a stosowana do aromatyzowania alkoholi, a sproszkowane owoce u┬┐ywane by┬│y jako przyprawa (np. w Kanadzie do aromatyzowania potraw mi├¬snych i zup). Suszonych li┬Âci woskownicy u┬┐ywano tak┬┐e do aromatyzowania tkanin lnianych.

Repelent
Tradycyjnie woskownica stosowana by┬│a na r├│┬┐nych obszarach jako repelent przeciw owadom. Olejek lotny tego gatunku dzia┬│a ju┬┐ w niewielkich dawkach parali┬┐uj┬▒co na Culicoides impunctatus, odstrasza te┬┐ mr├│wki. Napary z woskownicy stosowano jako insektycyd oraz do pozbywania si├¬ paso┬┐yt├│w. Stwierdzono tak┬┐e silnie fitotoksyczne oddzia┬│ywanie skruszonych li┬Âci i owoc├│w woskownicy na inwazyjnego miesza├▒ca rdestowca – Reynoutria ├Śbohemica (zwi┬▒zkiem dzia┬│aj┬▒cym fitotoksycznie jest myrigalon A).

Ro┬Âlina barwierska
Korzenie i kora s┬│u┬┐y┬│y do rozja┬Âniania sk├│r ciel├¬cych, a zebrane jesieni┬▒ u┬┐ywane by┬│y do barwienia we┬│ny na ┬┐├│┬│to.

Ro┬Âlina lecznicza
Woskownica europejska u┬┐ywana by┬│a do cel├│w leczniczych lokalnie. Np. w Chinach napar z li┬Âci stosowany by┬│ przy dolegliwo┬Âciach ┬┐o┬│┬▒dkowych i sercowych. W Europie li┬Âcie wykorzystywano do wykonywania aborcji, w leczeniu chor├│b sk├│rnych i dyzenterii. Indianie Nuxalk u┬┐ywali wywar├│w z ucieranych p├¬d├│w jako ┬Ârodka moczop├¬dnego oraz w leczeniu rze┬┐┬▒czki.

Inne zastosowania
Podczas gotowania w wodzie kwiatostan├│w i owocostan├│w woskownicy uzyskiwano wosk (zbierany by┬│ z powierzchni wody), s┬│u┬┐┬▒cy do wyrobu ┬Âwiec. W le┬Ânictwie zwracano uwag├¬ na potencjalne znaczenie woskownicy jako gatunku poprawiaj┬▒cego produktywno┬Â├Ž siedlisk le┬Ânych na glebach bagiennych ze wzgl├¬du na zdolno┬Â├Ž wi┬▒zania azotu. Indianie Potawatomi u┬┐ywali li┬Âci woskownicy do obk┬│adania naczy├▒ z jagodami, by zapobiec psuciu si├¬ owoc├│w.

Zagro┐enia i ochrona:

Ze wzgl├¬du na przywi┬▒zanie do siedlisk wilgotnych i bagiennych podstawowym zagro┬┐eniem dla tego gatunku jest osuszanie takich teren├│w. Eutrofizacja w├│d, w tym zalewanie wodami podczas pi├¬trze├▒ powoduj┬▒cymi erozj├¬ gleb, przyczynia si├¬ do zaniku osobnik├│w wydaj┬▒cych kwiaty ┬┐e├▒skie i owoce. Zmniejsza si├¬ tak┬┐e ilo┬Â├Ž kwiat├│w. Bezpo┬Ârednio czynnikiem negatywnie wp┬│ywaj┬▒cym na kwitnienie i owocowanie jest zwi├¬kszanie si├¬ udzia┬│u azotu i potasu w wodach zasilaj┬▒cych siedliska woskownicy.

W Polsce ro┬Âlina umieszczona zosta┬│a na Czerwonej li┬Âcie ro┬Âlin i grzyb├│w w grupie gatunk├│w wymieraj┬▒cych, silnie zagro┬┐onych wymarciem na izolowanych stanowiskach, poza g┬│├│wnym obszarem wyst├¬powania (kategoria zagro┬┐enia [E]). Gatunek obj├¬ty jest w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ prawn┬▒ od 1983 roku. Jego populacje chronione s┬▒ tak┬┐e w rezerwatach przyrody (np. Bia┬│og├│ra, Pia┬Ânickie ┬ú┬▒ki i Czarnocin) oraz w S┬│owi├▒skim i Woli├▒skim Parku Narodowym.

W wydanych w Polsce poradnikach identyfikuj┬▒cych siedliska przyrodnicze wymagaj┬▒ce ochrony w sieci Natura 2000, zaro┬Âla woskownicy zosta┬│y wskazane jako jeden z podtyp├│w (oznaczony kodem 2190-6) siedliska o nazwie „wilgotne zag┬│├¬bienia mi├¬dzywydmowe”. Jednak przewodnik europejski nie wymienia ro┬Âlinno┬Âci zaro┬Âlowej w┬Âr├│d wska┬╝nikowej dla tego siedliska, a poradnik dobrych praktyk dla siedliska 2190 wprost wyklucza ekosystemy zaro┬Âlowe z jego zakresu.

Zasiŕg wystŕpowania:

Gatunek jest do┬Â├Ž szeroko rozpowszechniony na p├│┬│kuli p├│┬│nocnej, ale ma te┬┐ du┬┐e przerwy w zasi├¬gu i wyst├¬puje przewa┬┐nie tylko na nadmorskich nizinach. Jedynie na obszarach pod silnym wp┬│ywem klimatu morskiego notowany jest w wy┬┐szych po┬│o┬┐eniach (np. w Szkocji do 520 m n.p.m.). Woskownica europejska w Europie ro┬Ânie wzd┬│u┬┐ wybrze┬┐y p├│┬│nocnej i zachodniej cz├¬┬Âci kontynentu; od p├│┬│nocno-zachodniej Hiszpanii po p├│┬│nocn┬▒ Norwegi├¬. Z dala od wybrze┬┐y notowana jest w po┬│udniowo-wschodnich Niemczech i w ┬Ârodkowej Francji.

W Ameryce P├│┬│nocnej woskownica ro┬Ânie w rozproszeniu w p├│┬│nocnej cz├¬┬Âci kontynentu, najdalej na po┬│udnie si├¬gaj┬▒c Wirginii. Cz├¬┬Âciej spotykana jest na wybrze┬┐ach atlantyckich w p├│┬│nocno-wschodniej cz├¬┬Âci kontynentu i w pasie si├¬gaj┬▒cym rejonu Wielkich Jezior. Na Alasce i pacyficznych wybrze┬┐ach (na po┬│udniu po stan Waszyngton) wyst├¬puje odmiana tomentosa. Ta sama odmiana spotykana jest w Azji, gdzie ro┬Ânie w p├│┬│nocnej Japonii, na Sachalinie i wzd┬│u┬┐ wybrze┬┐y od nasady P├│┬│wyspu Korea├▒skiego po zachodnie brzegi Morza Ochockiego oraz na Kamczatce.

W Polsce gatunek znany jest z rozproszonych stanowisk wzd┬│u┬┐ Pobrze┬┐a Po┬│udniowoba┬│tyckiego, z liczniejszymi stanowiskami w rejonie uj┬Âcia Odry i Zalewu Szczeci├▒skiego oraz we wschodniej cz├¬┬Âci Pobrze┬┐a Koszali├▒skiego. W sumie ro┬Ânie na ok. 50 stanowiskach. Poza wybrze┬┐em podawana by┬│a z pojedynczych stanowisk w okolicach Gubina i Lubska w wojew├│dztwie lubuskim.

Inne:

Uprawa
Woskownica europejska wymaga gleby torfiastej lub torfiasto-piaszczystej, kwa┬Ânej i przepuszczalnej. Najlepiej ro┬Ânie w pó┬│cieniu. Nie toleruje wapnowania gleby.

Rozmna┬┐anie
Nasiona do siewu zbiera si├¬ jesieni┬▒ i po stratyfikacji wysiewa wiosn┬▒. Sadzonki woskownicy do┬Â├Ž dobrze si├¬ ukorzeniaj┬▒ bez stosowania ukorzeniaczy, a zastosowane substancje wzrostowe silnie pobudzaj┬▒ wyrastanie korzeni. Wegetatywnie rozmna┬┐a si├¬ woskownic├¬ w okresie letnim lub tak┬┐e jesieni┬▒. Sadzonki nale┬┐y umieszcza├Ž w glebie torfiasto-piaszczystej i regularnie podlewa├Ž. Okazy rosn┬▒ce na optymalnych stanowiskach mo┬┐na rozmna┬┐a├Ž tak┬┐e poprzez odk┬│ady zwyk┬│e.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Pi┬│kowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Br┬▒zowy

Okres kwitnienia

Kwiecie├▒ Maj

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Gatunek leczniczy

RoÂlina pachn▒ca

RoÂlina uprawiana

Nanofanerofit

-
RODZINA Fagaceae (bukowate) -iloŠ 3
Betula pubescens(Brzoza omszona), Fagus sylvatica(Buk zwyczajny), Myrica gale(Woskownica europejska ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.



Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Fagaceae (bukowate)

- Lecznicze
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e


RODZINA Fagaceae (bukowate) -iloŠ 3
Betula pubescens(Brzoza omszona),
Fagus sylvatica(Buk zwyczajny),
Myrica gale(Woskownica europejska ),