Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:4
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Wroniec widlasty┬á (Ang: Northern firmoss, (Du: Tannenb├Ąrlapp, úac: Huperzia selago)
-
Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒ Pa┬╝dziernik
-

Czy wiesz ┐e?.

Wid┬│ak wroniec by┬│ wymieniony przez polskiego botanika i lekarza z XVI wieku - Marcina z Urz├¬dowa w Herbarzu Polskim, wydanym w Krakowie w 1595 roku pod nazw┬▒ „Spica sarmatica – wroniec”. Szymon Syreniusz, który pisa┬│ swój „Zielnik” pod koniec XVI i na pocz┬▒tku XVII wieku (Kraków, 1613) tak┬┐e wymieni┬│ wro├▒ca. Jako nazwy Lycopodium selago podaje: „wid┬│ak, wid┬│aczek, wroniec, Spica sarmatica, Muscus corniculatus, Muscus bifurcatus”. Wroniec by┬│ zalecany przez Syreniusza jako silnie dzia┬│aj┬▒cy ┬Ârodek wymiotny. Syreniusz pisa┬│: „…gdzieby go kto, trucizn├¬ w sobie mai┬▒c, nie zrzuci┬│, ten jest ┬Âmiertelny y ┬┐adnym sposobem poratowany by├Ž nie mo┬┐e”. 
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Podkrólestwo naczyniowe
Gromada wid┬│aki
Klasa wid┬│aki jednakozarodnikowe
Rz┬▒d wid┬│akowce
Rodzina wid┬│akowate
Rodzaj wroniec
Gatunek wroniec widlasty

Nazewnictwo

Wroniec widlasty, wid┬│ak wroniec (Huperzia selago) – gatunek ro┬Âliny zaliczany do rodziny wid┬│akowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, widlasto rozga┬│├¬ziaj┬▒ca si├¬, rozga┬│├¬zienia r├│wnej wysoko┬Âci.
Li┬Âcie
R├│wnow┬▒skolancetowate, ostro zako├▒czone, ca┬│obrzegie, lub drobno pi┬│kowane, bez w┬│osk├│w. D┬│ugo┬Â├Ž 4–8 mm, ustawione skr├¬tolegle w 8 szeregach na p├¬dach i zwykle odstaj┬▒ce od nich.
Zarodnie
Nie wytwarza k┬│osa zarodniono┬Ânego. Zarodnie powstaj┬▒ w k┬▒tach li┬Âci zarodniono┬Ânych, tzw. sporofili. S┬▒ one bardzo podobne do li┬Âci p┬│onnych. Zarodnie maj┬▒ nerkowaty kszta┬│t i po dojrzeniu p├¬kaj┬▒ od g├│ry, wysypuj┬▒c zarodniki.

Biologia i ekologia:

Rozw├│j
Bylina, chamefit. Zarodniki dojrzewaj┬▒ od lipca do wrze┬Ânia. Zawieraj┬▒ ┬│atwopalne olejki eteryczne. Przedro┬Âle wsp├│┬│┬┐yje z okre┬Âlonym gatunkiem grzyba. Niekiedy rozmna┬┐a si├¬ r├│wnie┬┐ wegetatywnie za pomoc┬▒ rozmn├│┬┐ek.
Siedlisko
W g├│rach ro┬Ânie w┬Âr├│d ska┬│, na wolnych miejscach w┬Âr├│d kosodrzewiny, na halach, na ni┬┐u w cienistych lasach. W Tatrach wyst├¬puje od regla dolnego a┬┐ po najwy┬┐sze szczyty Tatr, w Sudetach si├¬ga po 1590 m n.p.m.. Cz├¬┬Âciej wyst├¬puje na pod┬│o┬┐u bezwapiennym.
Fitosocjologia
Gatunek wyr├│┬┐niaj┬▒cy dla zwi┬▒zku (All.) Vaccinio-Piceion, Ass. Polysticho-Piceetum.
Cechy fitochemiczne
Ro┬Âlina truj┬▒ca. Ca┬│a ro┬Âlina ma w┬│asno┬Âci truj┬▒ce. Zawiera truj┬▒ce alkaloidy: annotyn├¬, likopodyn├¬.
Genetyka
Liczba chromosom├│w 2n=264.

Zagro┐enia i ochrona:

Gatunek obj├¬ty w Polsce ┬Âcis┬│┬▒ ochron┬▒ gatunkow┬▒. Umieszczony na Czerwonej li┬Âcie ro┬Âlin i grzyb├│w Polski (2006) w grupie gatunk├│w nara┬┐onych na wygini├¬cie na izolowanych stanowiskach, poza g┬│├│wnym obszarem wyst├¬powania (kategoria zagro┬┐enia: [V]). W g├│rach nie jest zagro┬┐ony, wi├¬ksza cz├¬┬Â├Ž jego stanowisk znajduje si├¬ w g├│rskich parkach narodowych, jedynie niekt├│re jego stanowiska na ni┬┐u s┬▒ zagro┬┐one w wyniku eksploatacji lasu.

Zasiŕg wystŕpowania:

Wyst├¬puje na rozleg┬│ych obszarach Europy, Ameryki P├│┬│nocnej oraz w Japonii. W Polsce cz├¬┬Âciej w g├│rach, na ni┬┐u rzadki.

Ciekawostki:

Wid┬│ak wroniec by┬│ wymieniony przez polskiego botanika i lekarza z XVI wieku - Marcina z Urz├¬dowa w Herbarzu Polskim, wydanym w Krakowie w 1595 roku pod nazw┬▒ „Spica sarmatica – wroniec”. Szymon Syreniusz, który pisa┬│ swój „Zielnik” pod koniec XVI i na pocz┬▒tku XVII wieku (Kraków, 1613) tak┬┐e wymieni┬│ wro├▒ca. Jako nazwy Lycopodium selago podaje: „wid┬│ak, wid┬│aczek, wroniec, Spica sarmatica, Muscus corniculatus, Muscus bifurcatus”. Wroniec by┬│ zalecany przez Syreniusza jako silnie dzia┬│aj┬▒cy ┬Ârodek wymiotny. Syreniusz pisa┬│: „…gdzieby go kto, trucizn├¬ w sobie mai┬▒c, nie zrzuci┬│, ten jest ┬Âmiertelny y ┬┐adnym sposobem poratowany by├Ž nie mo┬┐e”. 

Inne:

Prowadzone s┬▒ badania nad hodowl┬▒ H. selago w warunkach in vitro i nad pozyskiwaniem z tej ro┬Âliny huperycyny A – alkaloidu ┬│atwo przenikaj┬▒cego barier├¬ krew-mózg i b├¬d┬▒cego inhibitorem acetylocholinoesterazy.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Ca┬│obrzegi

Kszta│t blaszki liÂcia : R├│wnow┬▒skie

Kszta│t blaszki liÂcia : Lancetowate

Ogonek liÂcia : Siedz┬▒cy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie├▒ Wrzesie├▒ Pa┬╝dziernik

Gatunek pod ochron▒

Gatunek zagro┐ony

Gatunek truj▒cy

Chamefit niezdrewnia│y

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Lycopodiales (wid┬│akowce)

- RoÂlina chroniona
- Zagro┐one wyginiŕciem
- Truj▒ce
- Chamefit niezdrewnia│y
- Blaszki liÂcia rˇwnow▒skie
- Blaszki liÂcia lancetowate
- LiÂcie siedzace
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg│e
- Wygl▒d blaszki liÂcia ca│obrzegi


RZíD Lycopodiales (wid┬│akowce) -iloŠ 1
Huperzia selago(Wroniec widlasty ),