Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wrzosiec bagienny  (Ang: Cross-leaved heath, (Du: Glocken-Heide, Łac: Erica tetralix)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-01
Autor : Lena 2013-09-01

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
RzÂąd wrzosowce
Rodzina wrzosowate
Rodzaj wrzosiec
Gatunek wrzosiec bagienny

Nazewnictwo

Wrzosiec bagienny (Erica tetralix L.) – gatunek roÂśliny z rodziny wrzosowatych.

Morfologia:

Pokrój
Krzewinka, chamefit, osiÂągajÂąca do 40 cm wysokoÂści.
ÂŁodyga
Ga³¹zki wraz z liœciami gruczo³kowato orzêsione.
LiÂście
IgieÂłkowate, o podwiniĂŞtych brzegach, zebrane po 4 w gĂŞstych okóÂłkach. Od tego pochodzi ÂłaciĂąska nazwa gatunkowa (tetralix).
Kwiaty
SÂą stosunkowo duÂże, jak na europejskie gatunki wrzoÂśców. Zebrane sÂą po kilka w szczytowych baldachogronach. Korona kwiatu kubeczkowata, jasnoróÂżowa lub biaÂła. Kwitnie w lipcu.
Owoc
Torebka.

Zastosowanie:

Jest uprawiany jako roÂślina ozdobna. Wymaga podÂłoÂża przepuszczalnego, bezwapiennego, o odczynie od kwaÂśnego do obojĂŞtnego. Jest w peÂłni mrozoodporny (strefy mrozoodpornoÂści 3-9). RozmnaÂża siĂŞ przez sadzonki zielne z piĂŞtkÂą (kawaÂłkiem zeszÂłorocznego pĂŞdu, odkÂłady, kopczykowanie, rzadko przez siew. Po przekwitnieniu wskazane jest przycinanie pĂŞdów.

Zagrożenia i ochrona:

RoÂślina objĂŞta w Polsce Âścis³¹ ochronÂą gatunkowÂą. Umieszczona w Czerwonej liÂście roÂślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków naraÂżonych na wyginiĂŞcie poza gÂłównym obszarem wystĂŞpowania (kategoria zagroÂżenia: [V]).

Zasięg występowania:

Pochodzi z Europy. W Polsce w œrodowisku naturalnym jest rzadki. Wystêpuje wzd³u¿ Ba³tyku i na zachodzie na torfowych ³¹kach.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : BiaÂły

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Roślina zimująca

Roślina zimozielona

Roślina uprawiana

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilość 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¹g³olistna), Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna), Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka górska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ), Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(TojeœÌ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Flora Dopheide Graag met de voeten in het water 24 juni 2011
ZdjęciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilość 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(BorĂłwka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(BorĂłwka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(BorĂłwka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okrÂągÂłolistna),
Monotropa hypopitys(KorzeniĂłwka pospolita),
Empetrum nigrum(BaÂżyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(ÂŻurawina bÂłotna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka gĂłrska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(TojeœÌ bukietowa),