Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wyka kaszubska( (Du: Kassuben-Wicke, Łac: Vicia cassubica)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuliÂścienne wÂłaÂściwe
RzÂąd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj wyka
Gatunek wyka kaszubska

Nazewnictwo

Wyka kaszubska (Vicia cassubica L.) – gatunek roÂśliny z rodziny bobowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
Naga lub krótkoowÂłosiona, wzniesiona lub pnÂąca siĂŞ, o dÂługoÂści okoÂło 30-60 cm.
LiÂście
Parzystopierzaste, zÂłoÂżone z 8-12 par eliptycznych listków. Ich krótkie i liczne nerwy boczne wyrastajÂące pod kÂątem 45° do nerwu gÂłównego sÂą siatkowato po³¹czone. Przylistki caÂłobrzegie. Kwitnie od czerwca do lipca.
Kwiaty
Zebrane w grona skÂładajÂące siĂŞ z 5-14 purpurowofioletowych motylkowych kwiatów, których korona ma dÂługoœÌ 12-15 mm. Ich Âżagielek ma przynajmniej takÂą dÂługoœÌ, jak paznokieĂŚ. Grona krótsze sÂą od liÂści, z kÂąta których wyrastajÂą.
Owoc
Jajowato-rombowate strÂąki o dÂługoÂści ok. 1,5 cm zawierajÂące zwykle 1-2 nasiona.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: Âświetliste lasy i zaroÂśla. Kwitnie od maja do czerwca. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Agrimonio-Vicietum cassubicae.

Zasięg występowania:

W Polsce wystêpuje na ni¿u, doœÌ rzadko. Okreœlenie "kaszubska" pochodzi od Kaszub. Gatunek ten wystêpuje jednak nie tylko na Kaszubach, lecz tak¿e w prawie ca³ej Europie oraz w Azji Zachodniej i na Kaukazie. W Polsce jest œrednio pospolita na ca³ym obszarze kraju.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : ParzystopierzastozÂłoÂżone

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilość 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³¹kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek leœny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¹kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoùska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¹skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


GoœÌ (Saturday August 19, 2017 14:14)

Na Kaszubach jest ma?o stanowisk wyki kaszubskiej.


ZdjęciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilość 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³¹kowa),
Trifolium repens(Koniczyna biaÂła),
Melilotus alba(Nostrzyk biaÂły),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiĂŞta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkarÂłatna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagĂłrkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna dÂługokÂłosowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek leÂśny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdĂŞta),
Vicia faba(Wyka bĂłb),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka pÂłotowa),
Cytisus scoparius(ÂŻarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(ÂŁubin trwaÂły),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostrÂąkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoĂąska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka wÂąskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(WilÂżyna ciernista),
Ononis arvensis(WilÂżyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pĂŞcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica gĂłrska),