Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Gorczyca polna(( £ac: Sinapis arvensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Angielscy naukowcy stwierdzili przypadki krzy¬Ņowania si√™ uprawianych ro¬∂lin transgenicznych (rzepaku) z dziko rosn¬Īc¬Ī gorczyc¬Ī poln¬Ī[5].
Proszkiem z nasion gorczycy polnej mo¬Ņna t√™pi√¶ ¬∂limaki, mszyce, g¬Īsienice.
W I ksiêdze poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza znajduje siê fragment:
Gdzie bursztynowy ¶wierzop, gryka jak ¶nieg bia³a
Gdzie panie√Īskim rumie√Īcem dzi√™cielina pa¬≥a

Wed¬≥ug XIX-wiecznych autorów nazw¬Ī ¬∂wierzop okre¬∂lano w czasach A. Mickiewicza w¬≥a¬∂nie gorczyc√™ poln¬Ī, lub rzodkiew ¬∂wirzep√™.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-08-15
Autor : Pacyfka99 2012-08-15

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: kapustowce
Rodzina: kapustowate
Rodzaj: gorczyca
Gatunek: gorczyca polna

Nazewnictwo

Gorczyca polna - ¬≥ac. Sinapis arvensis rodzina: Kapustowate - ¬≥ac. Brassicaceae Kwitnie od maja do sierpnia Ro¬∂nie na glebach ¬Ņyznych, gliniastych, wapiennych i pr√≥chniczych: na polach, w ogrodach, na rumowiskach. ¬£odyga Ciemnozielona lub purpurowo nabieg¬≥a, wzniesiona, ulistniona, szorstko ow¬≥osiona w dolnej cz√™¬∂ci. Ma wysoko¬∂√¶ 30-60 cm i g√≥r¬Ī rozga¬≥√™zia si√™. Li¬∂cie Li¬∂cie dolne w zarysie lirowate, du¬Ņe, na ogonkach i nieco szorstkie. G√≥rne li¬∂cie ¬≥odygowe wyd¬≥u¬Ņone, brzegiem zatokowo z¬Ībkowane, nagie, cz√™sto siedz¬Īce, g¬≥adkie. Kwiaty ¬Į√≥¬≥te, o ¬∂rednicy do 15 cm, o dzia¬≥kach odgi√™tych pod k¬Ītem prostym, zebrane w szczytowe grono. Po dzia¬≥kach naj¬≥atwiej mo¬Ņna j¬Ī rozr√≥¬Ņni√¶ od podobnego gatunku rzodkwi ¬∂wirzepy, kt√≥ra ma dzia¬≥ki przylegaj¬Īce. Owoc Czterokanciasta ¬≥uszczyna z p¬≥askim dzi√≥bkiem 2-3 krotnie d¬≥u¬Ņszym, ni¬Ņ klapy. Przylega do osi owocostanu. D¬≥ugo¬∂√¶ ¬≥uszczyny 1-2 cm, d¬≥ugo¬∂√¶ szypu¬≥ki mniej ni¬Ņ 0,5 cm. W ka¬Ņdej ¬≥uszczynie 8-17 czerwonobrunatnych lub czarnych nasion.

Morfologia:

£odyga
Ciemnozielona lub purpurowo nabieg¬≥a, wzniesiona, ulistniona, szorstko ow¬≥osiona w dolnej cz√™¬∂ci. Ma wysoko¬∂√¶ 30-60 cm i g√≥r¬Ī rozga¬≥√™zia si√™.
Li¶cie
Li¬∂cie dolne w zarysie lirowate, du¬Ņe, na ogonkach i nieco szorstkie. G√≥rne li¬∂cie ¬≥odygowe wyd¬≥u¬Ņone, brzegiem zatokowo z¬Ībkowane, nagie, cz√™sto siedz¬Īce, g¬≥adkie.
Kwiaty
¬Į√≥¬≥te, o ¬∂rednicy do 15 cm, o dzia¬≥kach odgi√™tych pod k¬Ītem prostym, zebrane w szczytowe grono. Po dzia¬≥kach naj¬≥atwiej mo¬Ņna j¬Ī rozr√≥¬Ņni√¶ od podobnego gatunku rzodkwi ¬∂wirzepy, kt√≥ra ma dzia¬≥ki przylegaj¬Īce.
Owoc
Czterokanciasta ¬≥uszczyna z p¬≥askim dzi√≥bkiem 2-3 krotnie d¬≥u¬Ņszym, ni¬Ņ klapy. Przylega do osi owocostanu. D¬≥ugo¬∂√¶ ¬≥uszczyny 1-2 cm, d¬≥ugo¬∂√¶ szypu¬≥ki mniej ni¬Ņ 0,5 cm. W ka¬Ņdej ¬≥uszczynie 8-17 czerwonobrunatnych lub czarnych nasion.

Ciekawostki:

Angielscy naukowcy stwierdzili przypadki krzy¬Ņowania si√™ uprawianych ro¬∂lin transgenicznych (rzepaku) z dziko rosn¬Īc¬Ī gorczyc¬Ī poln¬Ī[5].
Proszkiem z nasion gorczycy polnej mo¬Ņna t√™pi√¶ ¬∂limaki, mszyce, g¬Īsienice.
W I ksiêdze poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza znajduje siê fragment:
Gdzie bursztynowy ¶wierzop, gryka jak ¶nieg bia³a
Gdzie panie√Īskim rumie√Īcem dzi√™cielina pa¬≥a

Wed¬≥ug XIX-wiecznych autorów nazw¬Ī ¬∂wierzop okre¬∂lano w czasach A. Mickiewicza w¬≥a¬∂nie gorczyc√™ poln¬Ī, lub rzodkiew ¬∂wirzep√™.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¬∂wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo¬≥ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago¬≥odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz¬Īd), Arabis(G√™si√≥wka), Draba(G¬≥odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosn√≥wka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny), Arabis caucasica(G√™si√≥wka kaukaska), Arabis hirsuta(G√™si√≥wka szorstkow¬≥osista), Sinapis alba(Gorczyca bia¬≥a), Brassica campestris(Kapusta w¬≥a¬∂ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w¬≥a¬∂ciwy), Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata), Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa), Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na), Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¬∂na), Rorippa palustris(Rzepicha b¬≥otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo∂ś 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz¬Īd),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¬Ņusznik piaskowy (G√™si√≥wka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz¬Īd murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz¬Īd w¬Īskolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¬Įywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¬Ņusznik Hallera, G√™si√≥wka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¬Ņucha w¬≥ochata),
Cardamine pratensis(Rze¬Ņucha ¬≥¬Īkowa),
Cardamine flexuosa(Rze¬Ņucha le¬∂na),
Cardamine amara(Rze¬Ņucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),