Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Zanokcica zielona (Ang: Green spleenwort, (Du: GrĂźnstieliger Streifenfarn, Łac: Asplenium viride )
-
Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Podkrólestwo naczyniowe
Klad monilofity
Klasa paprocie
RzÂąd paprotkowce
Rodzina zanokcicowate
Rodzaj zanokcica
Gatunek zanokcica zielona

Nazewnictwo

Zanokcica zielona (Asplenium viride Huds.) – gatunek nale¿¹cy do rodziny zanokcicowatych. 

Morfologia:

PokrĂłj
RoÂślina trwaÂła o wysokoÂści od 15 do 20 cm.
LiÂście
Pod³u¿nie jajowate, pojedynczo pierzaste, o odcinkach siedz¹cych lub prawie siedz¹cych, o ogonkach u nasady k³¹cza b³yszcz¹co czerwonawych, o osi wraz z najwy¿sz¹ czêœci¹ ogonka zielonych. Odcinki liœciowe na krótkich cienkich ogonkach.

Biologia i ekologia:

WystĂŞpuje od lipca do sierpnia w szczelinach zacienionych skaÂł, na poÂłudniowym niÂżu i w gĂłrach nierzadka.

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Azji po³udniowej i wschodniej oraz w Ameryce Pó³nocnej.

Inne:

Zanokcica zielona jest roÂślinÂą rzadkÂą.

Biblioghrafia:

Właściwości

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Wielkość wcięcia blaszki : Sieczna

Ogonek liścia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą

Roślina skalna

Roślina zimozielona

Roślina cieniolubna

-
RZĄD Cyatherales (olbrzymkowce) -ilość 4
Phyllitis scolopendrium(JĂŞzycznik zwyczajny), Asplenium viride (Zanokcica zielona), Asplenium trichomanes(Zanokcica skalna), Asplenium ruta-muraria(Zanokcica murowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Cyatherales (olbrzymkowce)

- Liście na ogonku
- Stopień zlożenia liścia prosty


RZĄD Cyatherales (olbrzymkowce) -ilość 4
Phyllitis scolopendrium(JĂŞzycznik zwyczajny),
Asplenium viride (Zanokcica zielona),
Asplenium trichomanes(Zanokcica skalna),
Asplenium ruta-muraria(Zanokcica murowa),