Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Zerwa kulista( (Du: Kugelige Teufelskralle, £ac: Phyteuma orbiculare)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz¬Īd astrowce
Rodzina dzwonkowate
Rodzaj zerwa
Gatunek zerwa kulista

Nazewnictwo

Zerwa kulista, z. g¬≥ówkowata (Phyteuma orbiculare) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny dzwonkowatych. Wyst√™puje w Europie. W Polsce ro¬∂lina do¬∂√¶ rzadka, wyst√™puje w Karpatach, Sudetach i na rozproszonych stanowiskach w po¬≥udniowej Polsce – na pogórzu i w pasie wy¬Ņyn. W górach cz√™¬∂ciej, ni¬Ņ na ni¬Ņu. Nie wyst√™puje w pó¬≥nocnej Polsce. Status gatunku w polskiej florze: gatunek rodzimy .

Morfologia:

£odyga
Pojedyncza, cienka, wzniesiona o wysoko¬∂ci 15-50 cm. Pod ziemi¬Ī ro¬∂lina posiada cienkie i rozga¬≥√™zione k¬≥¬Īcze, z którego wyrasta cz√™sto po kilka ró¬Ņyczek li¬∂ciowych.
Li¶cie
Li¬∂cie odziomkowe i dolne li¬∂cie ¬≥odygowe nieco orz√™sione, lancetowatojajowate, o blaszce zw√™¬Ņaj¬Īcej si√™ w ogonek, czasami o sercowatym kszta¬≥cie i karbowane. Wy¬Ņsze li¬∂cie ¬≥odygowe bezogonkowe, równow¬Īskie lub lancetowate, czasami z szerok¬Ī nasad¬Ī.
Kwiaty
Ciemnoniebieskie, bezszypu¬≥kowe, zebrane w g¬≥ówk√™ na szczycie ¬≥odygi. Kwiaty promieniste, 5-krotne, o d¬≥ugiej koronie podzielonej co najwy¬Ņej do po¬≥owy d¬≥ugo¬∂ci. D¬≥ugi s¬≥upek z trójdzielnym i spiralnie podwini√™tym znamieniem, 5 pr√™cików zro¬∂ni√™tych nasadami. Dzia¬≥ki kielicha trójk¬Ītne, drobne.
Owoc
3-komorowa torebka otwieraj¬Īca si√™ po bokach.

Biologia i ekologia:

Rozw√≥j: bylina, hemikryptofit. Przedpr¬Ītne kwiaty, zapylane przez owady kwitn¬Ī od maja do sierpnia.
Siedlisko: w g√≥rach murawy, suche ¬≥¬Īki, hale g√≥rskie, na ni¬Ņu ¬∂wietliste lasy i zaro¬∂la. Cz√™¬∂ciej spotykana na pod¬≥o¬Ņu wapiennym. Ro¬∂lina ¬∂wiat¬≥olubna. W Tatrach dochodzi do 2100 m n.p.m., w Sudetach do 1425 m.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Seslerietea variae.
Liczba chromosomów 2n= 22.

Zastosowanie:

Jest uprawiana czasami jako ro¶lina ozdobna, szczególnie w ogrodach skalnych.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Zagro¬Ņone s¬Ī g¬≥√≥wnie jej stanowiska na ni¬Ņu (poprzez zmian√™ sposobu u¬Ņytkowania ¬≥¬Īk).

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Europie. W Polsce ro¬∂lina do¬∂√¶ rzadka, wyst√™puje w Karpatach, Sudetach i na rozproszonych stanowiskach w po¬≥udniowej Polsce – na pogórzu i w pasie wy¬Ņyn. W górach cz√™¬∂ciej, ni¬Ņ na ni¬Ņu. Nie wyst√™puje w pó¬≥nocnej Polsce. Status gatunku w polskiej florze: gatunek rodzimy .

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : K³os

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

-
RODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo∂ś 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch¬≥y), Campanula alpina(Dzwonek alpejski ), Campanula bononiensis(Dzwonek bolo√Īski ), Campanula barbata(Dzwonek brodaty ), Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ), Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny), Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny), Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski), Campanula rotundifolia(Dzwonek okr¬Īg¬≥olistny), Campanula serrata(Dzwonek pi¬≥kowany), Jasione montana(Jasieniec piaskowy), Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny), Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny), Campanula carpatica(Dzwonek karpacki), Campanula glomerata(Dzwonek skupiony), Campanula polymorpha(Dzwonek w¬Īskolistny), Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista), Phyteuma spicatum(Zerwa k¬≥osowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
"Kugelige Teufelskralle" (Phyteuma orbiculare)- Eine Diashow von Ka
ZdjÍciaRODZINA Campanulaceae (dzwonkowate) -ilo∂ś 18
Campanula patula(Dzwonek rozpierzch³y),
Campanula alpina(Dzwonek alpejski ),
Campanula bononiensis(Dzwonek bolo√Īski ),
Campanula barbata(Dzwonek brodaty ),
Campanula persicifolia(Dzwonek brzoskwiniolistny ),
Campanula cochleariifolia(Dzwonek drobny),
Campanula rapunculoides(Dzwonek jednostronny),
Campanula bohemica(Dzwonek karkonoski),
Campanula rotundifolia(Dzwonek okr¬Īg¬≥olistny),
Campanula serrata(Dzwonek pi³kowany),
Jasione montana(Jasieniec piaskowy),
Campanula trachelium(Dzwonek pokrzywolistny),
Adenophora liliifolia(Dzwonecznik wonny),
Campanula carpatica(Dzwonek karpacki),
Campanula glomerata(Dzwonek skupiony),
Campanula polymorpha(Dzwonek w¬Īskolistny),
Phyteuma orbiculare(Zerwa kulista),
Phyteuma spicatum(Zerwa k³osowa),