Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
ÂŻabieniec trawolistny(( Łac: Alisma gramineum)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-

Czy wiesz że?.

W akwarium aby roÂśliny nie rosÂły zbyt bujnie zaleca siĂŞ sadzenie ich w nie wymytym piasku,  nie bĂŞdÂą wówczas wypuszczaÂły liÂści nadwodnych, które bardzo szybko wyrastajÂą, gdy do podÂłoÂża dodamy gliny, a zbiornika docieraĂŚ bĂŞdzie  ÂświatÂło sÂłoneczne.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd ÂżabieĂącowce
Rodzina ÂżabieĂącowate
Rodzaj Âżabieniec
Gatunek Âżabieniec trawolistny

Nazewnictwo  1. ÂŻabieniec trawolistny (Alisma gramineum Lej.) – gatunek roÂślin z rodziny ÂżabieĂącowatych (Alismataceae).


Zagrożenia i ochrona:

Gatunek umieszczony zostaÂł na Czerwonej liÂście roÂślin i grzybĂłw Polski (2006) i na obszarze Polski uznany za naraÂżony (kategoria zagroÂżenia V).

Ciekawostki:

W akwarium aby roÂśliny nie rosÂły zbyt bujnie zaleca siĂŞ sadzenie ich w nie wymytym piasku,  nie bĂŞdÂą wówczas wypuszczaÂły liÂści nadwodnych, które bardzo szybko wyrastajÂą, gdy do podÂłoÂża dodamy gliny, a zbiornika docieraĂŚ bĂŞdzie  ÂświatÂło sÂłoneczne.

Inne:

Ojczyzna:
pochodzi z Europejskiej strefy umiarkowanej.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : Prosty

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek zagrożony

Roślina wodna

-
RODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna), Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna), Hydrocharis morsus-ranae(¯abiœciek p³ywaj¹cy), Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ), Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny), Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty), Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa), Triglochin palustris(Œwibka b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(ÂŻabieniec babka wodna),
Sagittaria sagittifolia(StrzaÂłka wodna),
Hydrocharis morsus-ranae(ÂŻabiÂściek pÂływajÂący),
Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ),
Alisma gramineum(ÂŻabieniec trawolistny),
Alisma lanceolatum (ÂŻabieniec lancetowaty),
Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa),
Triglochin palustris(ÂŚwibka bÂłotna),