Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
ÂŻmijowiec czerwony( (Du: Beschreibung, Łac: Echium russicum)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-

Czy wiesz że?.

Kwiaty Âżmijowca czerwonego sÂą bezwonne.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-21
Autor : Lena 2013-09-21

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rodzina ogórecznikowate
Rodzaj Âżmijowiec
Gatunek Âżmijowiec czerwony

Nazewnictwo

ÂŻmijowiec czerwony, Âżmijowiec ruski (Echium russicum) – gatunek roÂśliny z rodziny ogĂłrecznikowatych. 

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina objêta w Polsce œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

Kategorie zagroÂżenia gatunku:
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Czerwonej listy roÂślin i grzybĂłw Polski (2006): E (wymierajÂący).
Kategoria zagroÂżenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej KsiĂŞgi RoÂślin: CR (critical, krytycznie zagroÂżony).

Zasięg występowania:

Wystêpuje w po³udniowej, wschodniej i œrodkowej Europie oraz w Turcji i na Kaukazie. Przez Polskê przebiega pó³nocna granica jego zasiêgu. W Polsce jest rzadki, wystêpuje tylko na po³udniowo-wschodniej LubelszczyŸnie. Podejmowane s¹ próby reintrodukcji gatunku w Dolinie Bugu.

Ciekawostki:

Kwiaty Âżmijowca czerwonego sÂą bezwonne.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek pod ochroną

Gatunek zagrożony

Roślina dwuletnia

-
RODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilość 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna), Pulmonaria obscura(Miodunka Ìma), Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa), Myosotis sylvatica(Niezapominajka leœna), Symphytum officinale(¯ywokost lekarski), Echium vulgare(¯mijowiec zwyczajny), Myosotis palustris(Niezapominajka b³otna), Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna), Anchusa officinalis(Farbownik lekarski), Asperugo procumbens(Lepczyca rozes³ana), Symphytum cordatum(¯ywokost sercowaty), Echium russicum(¯mijowiec czerwony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Boraginaceae (szorstkolistne) -ilość 12
Myosotis arvensis(Niezapominajka polna),
Pulmonaria obscura(Miodunka ĂŚma),
Myosotis stricta(Niezapominajka piaskowa),
Myosotis sylvatica(Niezapominajka leÂśna),
Symphytum officinale(ÂŻywokost lekarski),
Echium vulgare(ÂŻmijowiec zwyczajny),
Myosotis palustris(Niezapominajka bÂłotna),
Phacelia tanacetifolia(Facelia b³êkitna),
Anchusa officinalis(Farbownik lekarski),
Asperugo procumbens(Lepczyca rozesÂłana),
Symphytum cordatum(ÂŻywokost sercowaty),
Echium russicum(ÂŻmijowiec czerwony),