Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Jaskier polny(( £ac: Ranunculus arvensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-08-11
Autor : Pacyfka99 2010-08-11

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: jaskier
Gatunek: jaskier polny

Nazewnictwo

Jaskier polny, jaskier od¬≥ogowy (Ranunculus arvensis L.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.). W stanie dzikim wyst√™puje w Azji, Europie i Afryce P√≥¬≥nocnej. W Polsce jest archeofitem (antropofit zadomowiony).

Morfologia:

£odyga
P√™dy wzniesione lub podnosz¬Īce si√™ na wysoko¬∂√¶ 20-60 cm.
Li¬∂cie Odziomkowe niepodzielone, sto¬Ņkowate lub ¬≥opatkowate, na wierzcho¬≥ku grubo z¬Ībkowane. Dolne li¬∂cie ¬≥odygowe zwykle tr√≥jdzielne z r√≥wnow¬Īskimi odcinkami, g√≥rne podw√≥jnie tr√≥jdzielne, o wr√™bnych odcinkach.
Kwiaty Blado¬Ņ√≥¬≥te, o ¬∂rednicy do 12 mm, wyrastaj¬Īce na d¬≥ugich, ow¬≥osionych szypu¬≥kach. W czasie kwitnienia dzia¬≥ko kwiatu odgi√™te. Miodniki z zastawk¬Ī. Liczne pr√™ciki i s¬≥upki. Owoce Zebrane w kulisty owocostan. Owocki o d¬≥ugo¬∂ci 3-8 mm z d¬≥ugimi i zakrzywionymi dzi√≥bkami. W jednym kwiatku powstaje ich 4-8.

Wysoko¶æ :20-60cm
Liczba Chormosomów: 2n = 32
Ro¶lina roczna

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna lub dwuletnia. Kwitnie od maja do czerwca. Zawiera truj¬Īc¬Ī ranunkulin√™. Wyst√™puje na ni¬Ņu oraz na pog√≥rzu. Ro¬∂nie na polach, miedzach, ugorach. Preferuje gleby gliniaste i wapienne (ro¬∂lina wapieniolubna). Jest chwastem zbo¬Ņowym. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Caucalidion lappulae

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina umieszczona na Czerwonej li¬∂cie ro¬∂lin i grzyb√≥w Polski (2006) w grupie gatunk√≥w nara¬Ņonych na wygini√™cie (kategoria zagro¬Ņenia V).
Zwalczanie: DICOHERB 750 SL

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpowanie ¦wiat: w stanie dzikim wystêpuje w Europie. Wystêpowanie
Polska: wyst√™puje na terenie Polski, jest zadomowiony. Wyst√™puje zar√≥wno na ni¬Ņu oraz na pog√≥rzu. Jaskier polny spotyka si√™ na polach, miedzach, ugorach. Wyst√™puje g¬≥√≥wnie na glebach gliniastych i wapiennych.

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¬Ņne j√™zyczkowate. Kwiaty ¬∂rodkowe rurkowate

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Nakrzy¬Ņleg¬≥e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Wr√™bna

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek trujĪcy

Archeofit

Terofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),