Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
ÂŻyto zwyczajne (Ang: Rye, (Du: Roggen, Łac: Secale cereale)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-08-25
Autor : Lena 2013-08-25

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj Âżyto

Nazewnictwo

ÂŻyto zwyczajne (Secale cereale) – gatunek zbó¿ z rodziny wiechlinowatych, najwaÂżniejszy pod wzglĂŞdem gospodarczym przedstawiciel rodzaju Âżyto. Pochodzi z Bliskiego Wschodu, ale uprawiany jest g³ównie w pó³nocno-wschodniej, wschodniej i Âśrodkowej Europie. Gatunek uprawiany jest jako jednoroczna roÂślina ozima, rzadziej jara. Uprawiana na glebach lekkich. Cechuje siĂŞ du¿¹ odpornoÂściÂą na mrĂłz i maÂłymi wymaganiami glebowymi i cieplnymi. Rozmieszczenie upraw zwiÂązane jest z tradycjÂą upraw, wykorzystaniem Âżyta jako paszy dla zwierzÂąt gospodarskich oraz spoÂżyciem Âżytniego chleba. Po jego skrzyÂżowaniu z pszenicÂą uzyskano pszenÂżyto.

Morfologia:

Pokrój
Trawa silnie krzewiÂąca siĂŞ, o dÂługich ÂźdÂźbÂłach, Âłatwo wylegajÂących, pÂłytko zakorzeniona.
Kwiaty
Zebrane w 4-kanciasty kÂłos zÂłoÂżony. KÂłoski zwykle 2-kwiatowe.
Owoce
Ziarniaki nieoplewione, szarozielone.

Zastosowanie:

RoÂślina wykorzystywana jest w caÂłoÂści, ew. sÂłoma lub ziarno, jako pasza. MÂąka Âżytnia stosowana jest do produkcji pieczywa Âżytniego i razowego oraz etanolu.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Typ Kwiatostanu : KÂłos zÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Roślina zimująca

Roślina jednoroczna

Roślina uprawiana

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilość 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³aœciwy), Setaria glauca(W³oœnica sina), Setaria viridis(W³oœnica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³¹kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿¹czka œrednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(BliŸniczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³¹kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), HierochloÍ odorata(Turówka wonna), (Turówka leœna), Molinia caerulea(Trzêœlica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik leœny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(Œmia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilość 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(MiotÂła zboÂżowa),
Avena fatua(Owies gÂłuchy),
Agropyron repens(Perz wÂłaÂściwy),
Setaria glauca(WÂłoÂśnica sina),
Setaria viridis(WÂłoÂśnica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(KupkĂłwka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³¹kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wyniosÂły),
Lolium perenne(ÂŻycica trwaÂła),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿¹czka œrednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(BliÂźniczka psia trawka),
Holcus lanatus(KÂłosĂłwka weÂłniasta),
Secale cereale(ÂŻyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(ÂŻycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³¹kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
HierochloĂŤ odorata(TurĂłwka wonna),
(TurĂłwka leÂśna),
Molinia caerulea(TrzĂŞÂślica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik leÂśny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(ÂŚmiaÂłek darniowy),