Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Chondrilla sztywna  (Ang: Rush skeletonweed, gum succory, (Du: Großer Knorpellattich, Łac: Chondrilla juncea)
-
SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-05
Autor : Pacyfka99 2013-07-05

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Cichorioideae
Gatunek: Chondrilla sztywna 

Nazewnictwo

Chondrilla sztywna ( Chondrilla juncea ) gatunek roÂśliny z rodziny astrowatych.

Morfologia:

ÂŁodyga
wielokoszyczkowa 20-100 cm, mocno rozga³êziona na pêdy sztywne i wyd³u¿one,do³em ostro szczeciniasta gór¹ naga sinozielona bogato ulistniona , wzniesiona lub pok³adaj¹ca siê.
LiÂście
nagie , dolne skupione w ró¿yczkê, pod³u¿nie odwrotnie jajowate, g³êboko pi³kowano wcinane, œrednie i górne ³odygowe równow¹skolancetowate, ca³obrzegie.
Kwiat 
Koszyczki drobne, zebrane w wiechê. Kwiaty ciemno¿ó³te. Owoc 8-9mm d³ugoœci z dzióbkiem .
KorzeĂą
wrzeciononowaty

Biologia i ekologia:

2n=15
siedlisko przydroÂża , lasy ,zrĂŞby , aluwia.

Zasięg występowania:

Rozproszona na Pomorzu w Poznaniu na Œl¹sku rzadko na Wy¿ynie Ma³opolskiej 

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Kwiat jĂŞzykowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

SierpieĂą WrzesieĂą

Roślina dwuletnia

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec leœny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomaraùczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
LA ESCOBA: Chondrilla juncea
ZdjęciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(JastrzĂŞbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka maÂła),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trĂłjlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(JastrzĂŞbiec leÂśny),
Hieracium aurantiacum(JastrzĂŞbiec pomaraĂączowy),
Hieracium echioides(JastrzĂŞbiec Âżmijowcowaty),
Tragopogon dubius(KozibrĂłd wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(ChÂłodek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),