Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
ChÂłodek drobny( (Du: Lämmersalat, Łac: Arnoseris minima)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2013-07-05
Autor : Pacyfka99 2013-07-05

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
RzÂąd astrowce
Rodzina astrowate
Podrodzina Cichorioideae
Rodzaj chÂłodek
Gatunek chÂłodek drobny

Nazewnictwo

ChÂłodek drobny (Arnoseris minima L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cej do rodziny astrowatych. 

Morfologia:

ÂŁodyga
Maczugowato zgrubiaÂła, naga, wzniesiona.
LiÂście
Od spodu owÂłosione, na brzegach orzĂŞsione, odwrotnie jajowate lub klinowato-jajowato-podÂługowate. Wszystkie odziomkowe, mniej lub bardziej przylegajÂące do ziemi. Koszyczki z krótkimi ÂżóÂłtymi kwiatkami jĂŞzyczkowatymi.
Kwiaty
Koszyczki o Âśrednicy 7-10mm z krótkimi ÂżóÂłtymi kwiatkami jĂŞzyczkowatymi. Rzadko pojedyncze, czĂŞÂściej po 2-4, w luÂźnym gronie.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. Kwitnie od czerwca do wrzeÂśnia. Porasta miedze, przydroÂża, pola, nieuÂżytki, gleby piaszczyste, unika podÂłoÂża wapiennego. W Polsce wystĂŞpuje na niÂżu, wyÂżynach i pogórzu, przede wszystkim w czĂŞÂści zachodniej. W górach rzadziej. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla SAll. Arnoseridenion minimae i Ass. Arnoserido-Scleranthetum[2].

Zasięg występowania:

WystĂŞpuje na duÂżej czĂŞÂści Europy, w Polsce na niÂżu, przede wszystkim w czĂŞÂści zachodniej. W górach rzadko.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zrosÂłopÂłatkowa

Budowa kwiatka : Kwiat jĂŞzykowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Ogonek liścia : SiedzÂący

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Roślina jednoroczna

Terofit

-
PODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)), Hieracium pilosella(Jastrzêbiec kosmaczek), Sonchus arvensis(Mlecz polny), Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik), (Lniczka ma³a), Vinca minor(Barwinek pospolity), Menyanthes trifoliata(Bobrek trójlistkowy), Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny), Hieracium murorum(Jastrzêbiec leœny), Hieracium aurantiacum(Jastrzêbiec pomaraùczowy), Hieracium echioides(Jastrzêbiec ¿mijowcowaty), Tragopogon dubius(Kozibród wielki), Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski), Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski), Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ), Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny), Arnoseris minima(Ch³odek drobny), Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaPODRODZINA Cichorioideae (cykoriowe [jĂŞzyczkokwiatowe]) -ilość 18
Taraxacum officinale(Mniszek lekarski (pospolity)),
Hieracium pilosella(JastrzĂŞbiec kosmaczek),
Sonchus arvensis(Mlecz polny),
Cichorium intybus(Cykoria podró¿nik),
(Lniczka maÂła),
Vinca minor(Barwinek pospolity),
Menyanthes trifoliata(Bobrek trĂłjlistkowy),
Leontodon hispidus(Brodawnik zwyczajny),
Hieracium murorum(JastrzĂŞbiec leÂśny),
Hieracium aurantiacum(JastrzĂŞbiec pomaraĂączowy),
Hieracium echioides(JastrzĂŞbiec Âżmijowcowaty),
Tragopogon dubius(KozibrĂłd wielki),
Symphyotrichum novae-angliae(Aster nowoangielski),
Symphyotrichum novi-belgii(Aster nowobelgijski),
Heracleum sibiricum(Barszcz syberyjski  ),
Leontodon autumnalis(Brodawnik jesienny),
Arnoseris minima(ChÂłodek drobny),
Chondrilla juncea(Chondrilla sztywna ),